Healthcare Sector - Green+ Hospitals from Siemens: Sustainability is more than just ecology

Erlangen

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

«Green+ Hospitals» από τη Siemens: Βιωσιμότητα δε σημαίνει απλώς οικολογία

Η έννοια της βιωσιμότητας περιλαμβάνει οικολογικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Αυτό ισχύει και για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κλάδου της Υγείας.  Για αυτό το λόγο, η Siemens υλοποιεί το πρόγραμμα «Green+ Hospitals». Για το συγκεκριμένο κλάδο, η έννοια της βιωσιμότητας συνδέεται ακόμη περισσότερο με τη βελτίωση και την αποδοτικότητα της ροής εργασιών, την οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την άμεση βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον ασθενή, παράλληλα με την ευαισθητοποίηση γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Για αυτό το λόγο, το πρόγραμμα «Green+ Hospitals» συνδυάζει όλες τις λύσεις που βοηθούν τα νοσοκομεία να καλύψουν αυτά τα κριτήρια. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο συνέδριο Arab Health 2010, το οποίο είναι ένα εκ των σημαντικότερων στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας και διεξάγεται κάθε χρόνο στο Ντουμπάι.

Η βιωσιμότητα μπορεί να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη κοινωνική ευημερία, όταν λαμβάνονται υπόψη οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Για τη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη, ο κλάδος της Υγείας πρέπει να υποστηρίζεται και να προωθείται, καθώς χωρίς υγιή πληθυσμό είναι αδύνατη οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Συνεπώς, απαιτούνται συστήματα υγείας που να είναι βιώσιμα από όλες τις απόψεις. Ωστόσο, οι οικονομικές πιέσεις συχνά δημιουργούν προβλήματα στα συστήματα υγείας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τους. Σήμερα, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες του κλάδου της Υγείας καλούνται να αποδείξουν την περιβαλλοντική τους ευαισθησία, να βελτιώνουν συνεχώς τη φροντίδα προς τον ασθενή και να επιτύχουν τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Siemens προχώρησε στο σχεδιασμό του προγράμματος «Green+ Hospitals», ώστε να διασφαλιστεί ότι η διάγνωση, η θεραπεία, ακόμη και η εξατομικευμένη φροντίδα, θα συνεχίσουν να πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα με φυσιολογικό πάντα κόστος. Ο σχεδιασμός του προγράμματος έγινε με κύριο γνώμονα ότι για να θεωρηθεί βιώσιμη μια επιχείρηση του κλάδου της Υγείας δεν αρκεί η περιβαλλοντική μέριμνα, αλλά χρειάζεται αποδοτικότητα και ποιότητα.

Τα νοσοκομεία επωφελούνται από το πρόγραμμα «Green+ Hospitals», καθώς βελτιστοποιείται η ροή εργασιών και οι διαδικασίες γίνονται  πιο αποδοτικές. Τα καινοτόμα ιατρικά συστήματα και οι κορυφαίας τεχνολογίας κτιριακές υποδομές μειώνουν το κόστος κατανάλωσης ενέργειας και βοηθούν στη συνολική βελτίωση της φροντίδας του ασθενούς. Για παράδειγμα, οι ασθενείς επωφελούνται από το μικρότερο χρόνο αναμονής και τις νέες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, οι οποίες επιβαρύνουν λιγότερο τον οργανισμό, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν καλύτερη θεραπεία. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος «Green+ Hospitals» η Siemens παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτική υποστήριξη για τη βελτίωση της ροής εργασιών, τη διαχείριση των κτιριακών υποδομών, τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων, τα συστήματα ελέγχου, αλλά και τη διαχείριση των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

«Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για τη διαχείριση των νοσοκομειακών μονάδων που καλύπτουν  κρίσιμα ζητήματα αναγκαία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των οργανισμών του κλάδου της Υγείας, όπως η προώθηση της προληπτικής φροντίδας, ο προσανατολισμός προς τον ασθενή, η διαχείριση ολική ποιότητας και περιβαλλοντικών πόρων. Ωστόσο, υπάρχει μια τάση όλα τα παραπάνω να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα ζητήματα. Με το πρόγραμμα «Green+ Hospitals» ενοποιούμε τις παραπάνω μεμονωμένες ανάγκες στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να δραστηριοποιούνται με τρόπο βιώσιμο», δήλωσε ο said Heinrich von Wulfen, CEO of Sales Regions Europe, Africa & Middle East και Customer Relationship Management του Τομέα Υγείας της Siemens.

Η προώθηση της βιωσιμότητας στον κλάδο της Υγείας αποτελεί στρατηγική δέσμευση για τη Siemens. Για αυτό λόγο, η εταιρεία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνία με τον οργανισμό China Hospital Association. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του συνεργασίας με την Επαρχία Heilongjiang, ο οργανισμός υποστηρίζει το πρόγραμμα «Green+ Hospitals» της Siemens, ως μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος υγείας σε αυτή την περιοχή.

Σχετικά με τον Τομέα Υγείας της Siemens

Ο Τομέας Υγείας της Siemens  αποτελεί έναν από του κορυφαίους προμηθευτές του κλάδου της Yγείας σε όλο τον κόσμο, καθορίζοντας τις τάσεις σε τομείς όπως η ιατρική απεικονιστική, τα εργαστηριακά διαγνωστικά συστήματα, οι λύσεις πληροφορικής για ιατρικούς οργανισμούς και τα ακουστικά βοηθήματα. Η Siemens είναι η μοναδική εταιρία που προσφέρει μέσω ενός σημείου προϊόντα και λύσεις για όλο το φάσμα της φροντίδας του ασθενούς – από την από την πρόληψη και την έγκαιρη πρόγνωση, έως τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα του ασθενούw μετά τη θεραπεία. Βελτιστοποιώντας τη ροή εργασιών σε κλινικό επίπεδο για τις πλέον κοινές ασθένειες, η Siemens καθιστά τις υπηρεσίες υγείας ταχύτερες, καλύτερες και πιο αποδοτικές προς το κόστος. Ο Τομέας Υγείας της Siemens δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο, απασχολώντας περίπου 48.000 εργαζομένους. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2009 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009), ο Τομέας Υγείας της Siemens σημείωσε έσοδα ύψους €11,9 δισεκατομμυρίων και κέρδη της τάξης των  €1,5 δισεκατομμυρίων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.siemens.com/healthcare