United Nations and Siemens agree to cooperate on sustainable urbanization

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Τα Ηνωμένα Έθνη και η Siemens υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης αστικών κέντρων

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Siemens ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα, αλλά και για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης τους. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν μια συμφωνία-πλαίσιο, κατά τη διάρκεια των εργασιών του World Urban Forum που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η Siemens και το κοινωφελές ίδρυμα Siemens Stiftung θα συμμετάσχουν στην εκστρατεία World Urban Campaign (WUC) που υλοποιείται από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (UN-HABITAT), τον αρμόδιο φορέα του Ο.Η.Ε. για τη στέγαση και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του UN-HABITAT, εκπρόσωποι δημοτικών και κρατικών αρχών, μη κυβερνητικών οργανισμών, αλλά και στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα συνεργάζονται για την από κοινού ανάπτυξη λύσεων για τις πόλεις του μέλλοντος. Η συμφωνία συνεργασίας έχει αρχική διάρκεια τριών ετών.

«Με τη Siemens, είμαστε στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε με έναν εταίρο που δίνει ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και στην ευρύτερη κατανόηση των αναγκών των πόλεων με τις δραστηριότητες που έχει ήδη αναπτύξει», δήλωσε ο Nicolas You, Επικεφαλής της εκστρατείας WUC του UN-HABITAT. Αρχικά, η Siemens θα συμβάλλει στην εκστρατεία προσφέροντας τις υπηρεσίες στελεχών με εξειδίκευση σε διάφορα ζητήματα που αφορούν τις υποδομές. Επιπλέον, σχεδιάζεται η από κοινού υλοποίηση έργων σχετικών με την καμπάνια. Το ίδρυμα Siemens Stiftung θα αναλάβει ενεργό ρόλο σε εκπαιδευτικές δράσεις, θα προσφέρει λύσεις για βασικές υποδομές και θα παράσχει υποστήριξη σε ενέργειες αυτοβοήθειας.

Η ύπαρξη μητροπόλεων σε όλο τον κόσμο συνεπάγεται διάφορες, ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Σήμερα, πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε αστικά κέντρα. Το συγκεκριμένο μέγεθος αναμένεται να φτάσει το 70% έως το 2050. Οι κάτοικοι των πόλεων χρειάζονται πόσιμο νερό, καθαρό αέρα, αποδοτικά συστήματα υγείας, αλλά και αποτελεσματικές υποδομές μαζικών μεταφορών.

Η συμβολή της Siemens στα ζητήματα αυτά μπορεί να είναι καθοριστική, καθώς είναι η μοναδική εταιρεία στον κόσμο που διαθέτει ένα τόσο εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων για τη δημιουργία βιώσιμων αστικών κέντρων. Η Siemens παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τις αστικές υποδομές, καλύπτοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα αναγκών – από συστήματα μαζικής μεταφοράς και κύρια συστήματα σιδηροδρομικών μεταφορών, έως και λύσεις για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και φωτισμό, αλλά και συστήματα για την παραγωγή ενέργειας και την επεξεργασία νερού.

Σχετικά με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (UN-HABITAT)

Το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους Ανθρώπινους Οικισμούς (UN-HABITAT) είναι φορέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. του ανέθεσε την ευθύνη για το συντονισμό των δραστηριοτήτων ανάπτυξης κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων πόλεων και αστικών κέντρων, με στόχο την παροχή επαρκούς στέγασης για όλους.  

Σχετικά με το Ίδρυμα Siemens Stiftung

Το ίδρυμα Siemens Stiftung ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2008, με τη μορφή κοινωφελούς οργανισμού που υπάγεται στο Αστικό Δίκαιο. Έχει ως έδρα το Μόναχο και χρηματοδοτείται από τη Siemens AG, με το αρχικό του κεφάλαιο να ανέρχεται στα €390 εκατομμύρια. Το Ίδρυμα συνεχίζει την παράδοση της εταιρείας στη δέσμευση προς το ευρύτερο κοινωνικό καλό, η οποία ξεπερνά τα 160 χρόνια. Αποστολή του ιδρύματος Siemens Stiftung είναι να βρει απαντήσεις στις παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις, να υπογραμμίσει τις ευκαιρίες που αναδύονται, αλλά και να παρέχει στήριξη για περιπτώσεις αυτοβοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Σύμφωνα με την αποστολή του Ιδρύματος, οι δράσεις που αναλαμβάνει επικεντρώνονται στη δέσμευση προς το κοινωνικό σύνολο, την εκπαίδευση, την τεχνολογία, αλλά και στις τέχνες και τον πολιτισμό. Σε μεγάλο βαθμό, το έργο του ιδρύματος Siemens Stiftung είναι καθαρά λειτουργικό. Δηλαδή, το ίδρυμα ξεκινά αυτόνομα έργα, τα οποία και υλοποιεί. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.siemens-stiftung.org.

Σχετικά με τη Siemens AG

Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο των ηλεκτρονικών και της ηλεκτρικής μηχανολογίας, δραστηριοποιούμενη στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας. Εδώ και πάνω από 160 χρόνια, η Siemens αποτελεί συνώνυμο των τεχνολογικών επιτευγμάτων, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα. Η εταιρεία αποτελεί το μεγαλύτερο προμηθευτή περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στον κόσμο, με τα έσοδα της από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις να ανέρχονται στα €23 δισεκατομμυρίων (σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών της εσόδων). Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2009 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009), η Siemens σημείωσε έσοδα ύψους €76,7 δισεκατομμυρίων και καθαρά κέρδη ύψους €2,5 δισεκατομμυρίων. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2009, η εταιρεία είχε στο δυναμικό της περίπου 405.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα: www.siemens.com