Η Siemens μπαίνει στο χρηματοοικονομικό έτος 2012 με ένα νέο Τομέα

Η εταιρεία ιδρύει νέο επιχειρησιακό τομέα που ξεκινά τις δραστηριότητες του την 1η Οκτωβρίου 2011, με την ονομασία «Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων»

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Munich, Germany

Η Siemens θα ξεκινήσει το χρηματοοικονομικό έτος 2012 με βελτιστοποιημένη οργανωτική δομή και έναν τέταρτο επιχειρησιακό Τομέα. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων θα ξεκινήσει τις δραστηριότητες του την 1η Οκτωβρίου 2011, ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί από τη Siemens AG. Στο μέλλον, οι λειτουργικές δραστηριότητες της Siemens θα καλύπτονται πλήρως από τους Τομείς Βιομηχανίας, Υποδομών και Αστικών Κέντρων, Ενέργειας και Υγείας. Με την ίδρυση του νέου Τομέα, η Siemens στοχεύει στην ανάληψη ηγετικού ρόλου στις διαδικασίες δυναμικής ανάπτυξης των αστικών κέντρων, καθώς και στις επενδύσεις σε υποδομές.

«Οι δραστηριότητες μας είναι δυναμικά εστιασμένες στην ανάπτυξη. Η νέα μας δομή θα μας φέρει ακόμη πιο κοντά στους πελάτες μας. Ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων θα δημιουργήσει επιπλέον επιχειρησιακές ευκαιρίες για εμάς, ειδικά στην αναπτυσσόμενη αγορά των αστικών κέντρων», δήλωσε ο Peter Loescher, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

«Τα αστικά κέντρα αντιμετωπίζουν την τεράστια πρόκληση να πετύχουν ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης τους και της καλής ποιότητας ζωής των πολιτών. Ακριβώς για να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των μεγαλουπόλεων, ιδρύσαμε το νέο μας Τομέα, ο οποίος επικεντρώνεται σε λύσεις και υποδομές για αστικά κέντρα», δήλωσε ο Roland Busch, Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων.

Σήμερα, πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε αστικά κέντρα, ενώ το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 60% μέσα στα επόμενα 20 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι των αστικών κέντρων θα αυξηθούν κατά 1,4 δισεκατομμύρια. Για να ανταποκριθούν σε αυτή την εξέλιξη, τα αστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να προχωρήσουν σε μαζικές επενδύσεις στις υποδομές τους. Η αξία αυτής της αγοράς και των σχετικών επενδύσεων υπολογίζεται στα €300 δισ. το χρόνο. Η Siemens ήδη διαθέτει το πιο ευρύ και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο αστικών υποδομών.

Η έδρα του νέου Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων βρίσκεται στο Μόναχο και σε αυτόν θα απασχολούνται περίπου 87.000 εργαζόμενοι. Η Siemens συγκεντρώνει σε αυτό τον τομέα μοναδική τεχνογνωσία και κορυφαίες επιχειρησιακές δραστηριότητες, ώστε να προσφέρει λύσεις στους τομείς της κινητικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας. Ο νέος Τομέας απορροφά τα Τμήματα Συγκοινωνιών και Τεχνολογιών Κτιρίων από τον Τομέα Βιομηχανίας, καθώς και το Τμήμα Διανομής Ενέργειας και την Επιχειρησιακή Μονάδα Έξυπνων Δικτύων από τον Τομέα Ενέργειας της Siemens.

Ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων θα αποτελείται από τα εξής πέντε Τμήματα: Σιδηροδρομικών Συστημάτων, Συγκοινωνιών & Logistics, Προϊόντων Χαμηλής & Μεσαίας Τάσης, Έξυπνων Δικτύων και Τεχνολογιών Κτιρίων. Με αυτή τη δομή, τα τμήματα του νέου Τομέα θα μπορέσουν να εστιάσουν τις δραστηριότητες τους ακόμη περισσότερο στις αγορές στις οποίες στοχεύουν. Επιπλέον, η στενή συνεργασία των Τμημάτων και οι διατομεακές συνέργιες δημιουργούν επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνεται μια νέα προσέγγιση στο κομμάτι των πωλήσεων και στις δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης για λύσεις που αφορούν στα αστικά κέντρα. Επιπλέον, θα καθιερωθούν Κέντρα Ικανοτήτων (Centers of Competence), τα οποία θα αποτελέσουν κόμβους εξειδίκευσης για τον κλάδο των αστικών υποδομών. Τα Κέντρα Ικανοτήτων αποτελούν βασικό μέρος της στρατηγικής του Τομέα και το πρώτο από αυτά αναπτύσσεται ήδη στο Λονδίνο. Επιπλέον, υπάρχει σχεδιασμός για την ανάπτυξη άλλων δυο κέντρων στην Ασία και τις ΗΠΑ. Στα Κέντρα Ικανοτήτων, οι ειδικοί της Siemens θα διεξάγουν έρευνες σχετικά με νέες λύσεις και εξατομικευμένα πακέτα προϊόντων της εταιρείας, τα οποία θα απευθύνονται σε δημάρχους και σε στελέχη αρμόδια για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών. Μεταξύ άλλων, θα αναπτύσσονται ολοκληρωμένα συστήματα κυκλοφοριακής διαχείρισης, αλλά και καινοτόμες λύσεις για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Ακόμη και για περιπτώσεις περιορισμένων προϋπολογισμών, η Siemens διαθέτει λύσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους και στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, με λύσεις όπως τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης διοδίων της Siemens, μπορούν να δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπροσώπων των τοπικών αρχών, η Siemens έχει καθιερώσει ρόλους Account Manager για κάθε αστικό κέντρο. Τα στελέχη αυτά, μπορούν να είναι σε επικοινωνία για θέματα που αφορούν ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο υποδομών της Siemens, αλλά και να εξυπηρετήσουν τις Αρχές ως σύμβουλοι, παρουσιάζοντας τους βέλτιστες πρακτικές και αξιοποιώντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της Siemens σε αυτό τον κλάδο.

Υπό την νέα οργανωτική δομή, ο Τομέας Βιομηχανίας θα εστιάσει αποκλειστικά σε βιομηχανικούς πελάτες. Ο Τομέας θα ενισχύσει περαιτέρω τις εξειδικευμένες δραστηριότητες του, ενώ θα εστιάσει στην παροχή υπηρεσιών και στην εδραίωση της ηγετικής του θέσης ως πάροχος βιομηχανικού λογισμικού. Με περίπου 100.000 εργαζόμενους, ο Τομέας Βιομηχανίας θα αποτελείται από τα Τμήματα Βιομηχανικών Αυτοματισμών και Συστημάτων Ηλεκτροκίνησης & Μετάδοσης Κίνησης, καθώς και από το νεοϊδρυθέν Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Ο Τομέας Ενέργειας παραμένει ο μεγαλύτερος παγκοσμίως πάροχος προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών για τους κλάδους της παραγωγής και της μεταφοράς ενέργειας, καθώς και για την παραγωγή, μεταποίηση και μεταφορά των κύριων ενεργειακών πηγών, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Με περίπου 75.000 εργαζόμενους, ο Τομέας Ενέργειας αποτελείται από τα Τμήματα Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ορυκτών Καυσίμων, Αιολικής Ενέργειας, Ηλιακής & Υδροηλεκτρικής Ενέργειας, Υπηρεσιών για τον Τομέα της Ενέργειας, Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου και Μεταφοράς Ενέργειας.

Ο Τομέας Υγείας δεν επηρεάζεται από τις οργανωτικές αλλαγές. Με 49.000 εργαζόμενους, ο Τομέας Υγείας παραμένει ένας από τους κορυφαίους παρόχους ιατρικών λύσεων στον κόσμο και αποτελείται από τα Τμήματα Απεικονιστικών και Θεραπευτικών Συστημάτων, Κλινικών Προϊόντων και Διαγνωστικών Συστημάτων.

Σχετικά με τη Siemens AG
Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο των ηλεκτρονικών και της ηλεκτρικής μηχανολογίας, δραστηριοποιούμενη στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας. Εδώ και πάνω από 160 χρόνια, η Siemens αποτελεί συνώνυμο των τεχνολογικών επιτευγμάτων, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα. Η εταιρεία αποτελεί το μεγαλύτερο προμηθευτή περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στον κόσμο. Πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών εσόδων της προέρχεται από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (δεν περιλαμβάνονται η Osram και η Siemens IT Solutions and Services) ανήλθαν στα €69 δισεκατομμύρια και τα καθαρά κέρδη στα €4,1 δισεκατομμύρια. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010, η εταιρεία είχε στο δυναμικό της περίπου 336.000 εργαζομένους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: www.siemens.com.