Η Siemens επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Η εταιρεία αναθεωρεί επί τα βελτίω τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, αναμένοντας τουλάχιστον €7,5 δισεκατομμύρια

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011, η Siemens σημείωσε σημαντική ανάπτυξη, με τις νέες παραγγελίες να αυξάνονται κατά 28% σε ετήσια βάση και τα έσοδα κατά 7%. Όλοι οι Τομείς της εταιρείας συνέβαλλαν στην ανάπτυξη των εσόδων και των νέων παραγγελιών. Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες υπερδιπλασιάστηκαν, γεγονός που οφείλεται στη δυναμική βελτίωση των λειτουργικών κερδών και των εσόδων από την πώληση του μεριδίου της Siemens (34%) στην Areva NP. «Επιτύχαμε εξαιρετική, ευρεία ανάπτυξη νέων παραγγελιών. Στο πλαίσιο αυτό, βελτιώνονται και οι εκτιμήσεις για τα κέρδη του χρηματοοικονομικού έτους 2011, τα οποία αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τα €7,5 δισ.», δήλωσε ο Peter Loescher, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens.

Η Siemens αναμένει ότι θα επιτύχει κατά τη διάρκεια του χρηματοοικονομικού έτους 2011 σημαντική οργανική ανάπτυξη στις νέες παραγγελίες. Σημειώνεται ότι οι νέες παραγγελίες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες είχαν ανέλθει στα €74,1 δισ. κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010. Με την ήδη ισχυρή βάση παραγγελιών, η οποία ανήλθε στα €69 δισ. για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της εταιρείας κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010, αναμένεται ότι η οργανική ανάπτυξη θα επιστρέψει σε μεσαία μονοψήφια επίπεδα . Επιπλέον, η Siemens αναμένει ότι τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες θα ανέλθουν σε τουλάχιστον €7,5 δισ., σημειώνοντας σημαντική ανάπτυξη σε σχέση με το χρηματοοικονομικό έτος 2010, όταν το αντίστοιχο μέγεθος είχε διαμορφωθεί στα €4,3 δισ. Για το χρηματοοικονομικό έτος 2010, δεν υπολογίζονται στα μεγέθη παραγγελιών, εσόδων και κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τα αποτελέσματα της Osram και της Siemens IT Solutions and Services, καθώς οι παραπάνω εταιρείες δεν συγκαταλέγονται μεταξύ των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της εταιρείας για το χρηματοοικονομικό έτος 2011.

Στις παραπάνω εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνονται πιθανές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν λόγω νομικών και  ρυθμιστικών ζητημάτων, όπως π.χ. οι πιθανές επιπτώσεις από την εν εξελίξει διαδικασία διαιτησίας μεταξύ της Siemens και της Areva S.A. Μεταξύ άλλων, το διαιτητικό δικαστήριο θα αποφασίσει αν η πληρωμή της Areva θα αυξηθεί ή θα μειωθεί έως και κατά 40%. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011, οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 28%, φτάνοντας τα €20,7 δισ. Τα έσοδα σημείωσαν αύξηση 7%, φτάνοντας στα €17,7 δισ. Η εξέλιξη αυτών των μεγεθών επωφελήθηκε από την άνω του μέσου όρου ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές. Ο δείκτης της τάσης πωλήσεων της εταιρείας (book-to-bill ratio) έφτασε το 1,17 στο δεύτερο τρίμηνο. Η αξία των νέων παραγγελιών ανήλθε στα €92 δισ. και διατηρήθηκε στα επίπεδα-ρεκόρ του προηγούμενου τριμήνου, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από τις διαφορές των ισοτιμιών.

Στα παραπάνω αποτελέσματα δεν περιλαμβάνονται τα μεγέθη νέων παραγγελιών, εσόδων και κερδών της Siemens IT Solutions and Services και της Osram ή οι σχετικές τους επιδράσεις. Από το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους, οι παραπάνω εταιρείες θεωρούνται μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη Siemens. Στο πλαίσιο αυτό, τα αντίστοιχα μεγέθη του δεύτερου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2010 και του πρώτου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2011 έχουν υπολογιστεί σε συγκρίσιμη βάση. Στα μέσα Δεκεμβρίου του 2010, η Siemens ανακοίνωσε την πώληση της Siemens IT Solutions and Services στην Atos Origin. Στα τέλη Μαρτίου, η Siemens ανακοίνωσε την πρόθεση της να προχωρήσει στην αρχική δημόσια εγγραφή της Osram, το φθινόπωρο του 2011. Η Siemens σκοπεύει να διατηρήσει μειοψηφική συμμετοχή στην Osram και να παραμείνει θεματοφύλακας-μέτοχος της εταιρείας.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2011, και οι τρεις Τομείς της Siemens (Βιομηχανία, Ενέργεια και Υγεία) συνέβαλαν στην ανάπτυξη των νέων παραγγελιών και των εσόδων. Ο Τομέας Ενέργειας έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, με την ανάπτυξη των νέων παραγγελιών να φτάνει τα επίπεδα-ρεκόρ του 51%. Ο Τομέας Ενέργειας επωφελήθηκε ιδιαίτερα από το μεγάλο αριθμό παραγγελιών που αφορούσαν μονάδες παραγωγής μέσω ορυκτών καυσίμων, ανεμογεννήτριες και συστήματα μεταφοράς ενεργείας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%. Ο Τομέας Βιομηχανίας επίσης σημείωσε διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης (22%) νέων παραγγελιών. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9%. Τα Τμήματα Βιομηχανικών Αυτοματισμών, Τεχνολογιών Ηλεκτροκίνησης και Συστημάτων Μεταφορών και Συγκοινωνιών σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη από νέες παραγγελίες. Στον Τομέα Υγείας, οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 6% και τα έσοδα κατά 5%. Για το δεύτερο τρίμηνο του έτους, τα συνολικά κέρδη των Τομέων διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα €3,7 δισ. Ο Τομέας Ενέργειας είχε τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε αυτό, με τα κέρδη του να διαμορφώνονται στα €2,4 δισ. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο μέγεθος περιλαμβάνονται πρόσοδοι €1,5 δισ. από την πώληση του 34% της εταιρείας στην Areva NP. Η κερδοφορία του Τομέα Ενέργειας είναι σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2010.

Λόγω της αύξησης των συνολικών κερδών των Τομέων της Siemens, τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 122%, φτάνοντας στα €3,2 δισ. Στη συνολική κερδοφορία δεν περιλαμβάνονται τα κέρδη από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, τα οποία ανήλθαν στα €338 εκατ. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου της Osram έφτασαν τα €87 εκατομμύρια, με τα έσοδα της εταιρείας να αυξάνονται σε όλους τους τομείς και τις γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης. Η Siemens IT Solutions and Services σημείωσε μετά φόρων ζημίες ύψους €345 εκατ. Στο παραπάνω μέγεθος περιλαμβάνεται προ φόρων απομείωση ύψους €464 εκατ. Τα καθαρά κέρδη τριμήνου της Siemens ανήλθαν στα €2,8 δισ., ενώ το αντίστοιχο περσινό μέγεθος είχε διαμορφωθεί στα €1,5 δισ.

Σχετικά με τη Siemens

AGΗ Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο των ηλεκτρονικών και της ηλεκτρικής μηχανολογίας, δραστηριοποιούμενη στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας. Εδώ και πάνω από 160 χρόνια, η Siemens αποτελεί συνώνυμο των τεχνολογικών επιτευγμάτων, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα. Η εταιρεία αποτελεί το μεγαλύτερο προμηθευτή περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στον κόσμο, με τα έσοδα της από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις να ανέρχονται στα €28 δισεκατομμύρια (πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών της εσόδων). Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010), η Siemens σημείωσε έσοδα ύψους €76 δισεκατομμυρίων και καθαρά κέρδη ύψους €4,1 δισεκατομμυρίων. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010, η εταιρεία είχε στο δυναμικό της περίπου 405.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα: www.siemens.com