Η Siemens ενισχύει τις δραστηριότητές της στις ΑΠΕ

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

Η εταιρεία ιδρύει δυο ανεξάρτητα τμήματα: Το Τμήμα Αιολικής Ενέργειας και το Τμήμα Ηλιακής και Υδροηλεκτρικής Ενέργειας

Η Siemens επιταχύνει την ανάπτυξη της στον κλάδο των ΑΠΕ. Από την 1η Οκτωβρίου, η εταιρεία αναδιοργανώνει τις δραστηριότητες της σε αυτή την αγορά μέσω δύο ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδών. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα διαχωριστεί σε δύο νέα: Το Τμήμα Αιολικής Ενέργειας και το Τμήμα Ηλιακής και Υδροηλεκτρικής Ενέργειας. Ο Δρ. Felix Ferlemann, έως σήμερα επικεφαλής του τμήματος συστημάτων σασί της Benteler Automotive, θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του Τμήματος Αιολικής Ενέργειας της Siemens.

«Θέλουμε να συνεχίσουμε την επιτυχημένη μας πορεία στον κλάδο της αιολικής ενέργειας και να θέσουμε τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη», δήλωσε ο Michael Suess, Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Ενέργειας της Siemens. Επίσης, η Siemens θα προχωρήσει στην ενοποίηση των δραστηριοτήτων της στους τομείς της ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας το Τμήμα Ηλιακής και Υδροηλεκτρικής Ενέργειας. Ακόμη δεν έχει οριστεί ο νέος επικεφαλής για αυτό το τμήμα.

«Προχωράμε στο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων στους τομείς της ηλιακής και της αιολικής ενέργείας, καθώς οι δυο αυτές αγορές βρίσκονται σε εντελώς διαφορετικά σημεία ανάπτυξης. Το νέο Τμήμα Ηλιακής και Υδροηλεκτρικής Ενέργειας θα εστιάζει σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στον Τομέα της ηλιακής ενέργειας, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας μας. Οι δραστηριότητες μας στον κλάδο της Αιολικής Ενέργειας είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες και στόχος μας είναι να τις αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο, προχωρώντας στην περαιτέρω εκβιομηχάνιση και διεθνοποίηση τους. Η Γερμανία, η υπόλοιπη Ευρώπη και όλος ο κόσμος θα χρειαστεί συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για την ενοποίηση των ΑΠΕ στα ενεργειακά δίκτυα. Σε αυτή τη στρατηγική περιοχή θα επικεντρωθεί και το Τμήμα Ηλιακής και Υδροηλεκτρικής Ενέργειας», συμπλήρωσε ο κύριος Suess.

Από το 2004, οι δραστηριότητες της Siemens στον τομέα της αιολικής ενέργειας έχουν σημειώσει ταχεία ανάπτυξη, με τους εργαζόμενους στη συγκεκριμένη μονάδα να έχουν σχεδόν δεκαπλασιαστεί (από 800 σε 7700) και τα έσοδα να έχουν δωδεκαπλασιαστεί, αγγίζοντας τα €3,2 δισεκατομμύρια. Στο μέλλον, η εκβιομηχάνιση των διαδικασιών παραγωγής και logistics και οι προσπάθειες μείωσης του ενεργειακού κόστους, μέσω της αποδοτικότερης παραγωγής ενέργειας, θα αποτελέσουν καταλύτη για την εξέλιξη του κλάδου της αιολικής ενέργειας. Παράλληλα, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των εκάστοτε τοπικών αναγκών ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις με τους πελάτες. Στο μέλλον, λοιπόν, η Siemens θα δημιουργήσει και περιφερειακά γραφεία για το νέο τμήμα, για τις περιοχές των Η.Π.Α., της Ασίας και της Ευρώπης.

«Με τη νέα δομή θέλουμε να διασφαλίσουμε την επιτυχημένη μας δραστηριοποίηση στον κλάδο της αιολικής ενέργειας και στο μέλλον. Αφετηρία για αυτό αποτελεί η ήδη πολύ καλή μας θέση στην αγορά, με το υπόλοιπο των ανεκτέλεστων παραγγελιών μας να αγγίζει τα €11 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, είμαστε ο παγκόσμιος ηγέτης στην αγορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων, η οποία παρουσιάζει την ταχύτερη ανάπτυξη σε αυτό τον κλάδο. Επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε και τις δραστηριότητες μας στον τομέα των παράκτιων αιολικών πάρκων», σημείωσε ο κύριος Suess.

Για την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους των συστημάτων αιολικής ενέργειας, η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και σε βιομηχανοποιημένες διαδικασίες παραγωγής και logistics. Για παράδειγμα, τα ατρακτίδια παράγονται πλέον σε γραμμή παραγωγής συνεχούς ροής, ενώ έτσι θα παράγονται και στροφεία των λεπίδων. Μόλις πρόσφατα, η  Siemens εγκατέστησε το πρωτότυπο της νέας ανεμογεννήτριας άμεσης μετάδοσης κίνησης ισχύος 6 MW και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επενδύσεις €150 εκατομμυρίων σε δυο κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης στη Δανία. Επιπλέον, η διεθνοποίηση των δικτύων παραγωγής, μάρκετινγκ και πωλήσεων θα παίξει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της Siemens. Έπειτα από την έναρξη των δραστηριοτήτων δύο εργοστασίων στις Η.Π.Α. και την Κίνα στα τέλη του 2010, η εταιρεία σχεδιάζει την κατασκευή μονάδων παραγωγής στον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ινδία, τη Ρωσία και τη Βραζιλία. Στόχος της Siemens είναι η επέκταση του μεριδίου αγοράς της σε αναδυόμενες χώρες με προστιθέμενη αξία, αξιοποιώντας μονάδες παραγωγής σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.

Στο νέο Τμήμα Ηλιακής και Θερμοηλεκτρικής Ενέργειας θα ενοποιηθούν οι σχετικές δραστηριότητες της Siemens. Σε αυτό τον τομέα, η Siemens δραστηριοποιείται ως γενικός ανάδοχος μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, με ισχύ άνω του 1 MW. Πρόσφατα, η Siemens εξαγόρασε μειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία Semprius, η οποία αναπτύσσει φωτοβολταϊκές συστοιχίες υψηλής συγκέντρωσης. Στον κλάδο της ηλιακής θερμοηλεκτρικής ενέργειας, η εταιρεία διαθέτει προϊόντα για την υλοποίηση σχετικών μονάδων, όπως οι ηλιακοί συλλέκτες και τα ηλιακά πεδία. Στις δραστηριότητες της εταιρείας στα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά εργοστάσια περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές στην εταιρεία Voith Hydro (35%), η οποία είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον υδροηλεκτρικό κλάδο, και στην εταιρεία Marine Current Turbines (σχεδόν 10%), η οποία είναι πρωτοπόρος σε γεννήτριες που αξιοποιούν παλιρροιακά ρεύματα. Η νέα επιχειρησιακή μονάδα θα αποτελέσει κέντρο έρευνας και ανάπτυξης για τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι ανεμογεννήτριες, καθώς και τα προϊόντα ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν μέρος του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου της Siemens. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010, τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο ανήλθαν περίπου στα €28 δισεκατομμύρια, καθιστώντας τη Siemens το μεγαλύτερο προμηθευτή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών στον κόσμο. Κατά την ίδια περίοδο, τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens επέτρεψαν στους πελάτες της να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παρήγαν κατά 270 εκατομμύρια τόνους, μέγεθος ίσο με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές του Χονγκ Κονγκ, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης, του Τόκιο, του Νέου Δελχί και της Σιγκαπούρης.

Σχετικά με τον Τομέα Ενέργειας της Siemens 
Ο Τομέας Ενέργειας της Siemens αποτελεί τον κορυφαίο προμηθευτή λύσεων ενέργειας στον κόσμο, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή ενέργειας, καθώς και για την εξόρυξη, μετατροπή και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010), τα έσοδα του Τομέα Ενέργειας ανήλθαν περίπου στα €25,5 δισεκατομμύρια, ενώ οι νέες παραγγελίες ξεπέρασαν τα €30,1 δισεκατομμύρια. Παράλληλα, σημειώθηκαν κέρδη ύψους €3,3 δισεκατομμυρίων. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, ο Τομέας Ενέργειας απασχολούσε πάνω από 88.000 υπαλλήλους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.siemens.com/energy