Η Siemens Συμμετέχει Ενεργά στο Πρόγραμμα EcoGrid της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2011

Η Siemens ανακοινώνει τη συμμετοχή της στο πιλοτικό ενεργειακό πρόγραμμα EcoGrid, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται σε συνεργασία με 16 Ευρωπαϊκές εταιρείες και ακαδημαϊκούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός πρότυπου ευφυούς δικτύου στο νησί Bornholm της Δανίας, στη Βαλτική Θάλασσα. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές του 2015 και το συνολικό του κόστος ανέρχεται στα €21 εκατ., από τα οποία η Ε.Ε. θα διαθέσει τα €12,5 εκατ. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικά έργα ευφυών δικτύων που θα βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), σε όλη την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Siemens θα παράσχει ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου ηλεκτρικών φορτίων για κτιριακές και εμπορικές εφαρμογές. Επίσης, θα συμβάλλει στην υλοποίηση μιας λύσης έξυπνης διαχείρισης, μέσω της δικτύωσης του αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας με στοιχεία του χαρτοφυλακίου τεχνολογιών κτιρίων της Siemens. «Με τη συμμετοχή μας σε αυτό το έργο, αναδεικνύεται η τεχνική μας εξειδίκευση σε θέματα όπως η ισορροπία μεταξύ της κυμαινόμενης απόδοσης των ΑΠΕ και της κατανάλωσης ενέργειας, στο πλαίσιο ενός ευφυούς δικτύου», δήλωσε ο Jan Mrosik, Διευθύνων Σύμβουλος του Τμήματος Ευφυών Δικτύων του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens.

Στο πρόγραμμα EcoGrid συμμετέχουν οργανισμοί από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελβετία. Το έργο αυτό θα αναδείξει τη λειτουργία ενός ευφυούς δικτύου που προσαρμόζει την κατανάλωση στα διαθέσιμα ενεργειακά αποθέματα. Στόχος του είναι να αποδείξει ότι η παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ, η οποία συχνά δυσχεραίνεται από τη νηνεμία ή την έλλειψη ηλιοφάνειας, μπορεί να γίνει η βάση για την αξιόπιστη και βιώσιμη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο μιας ενεργειακής αγοράς που θα λειτουργεί και θα διαμορφώνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση έξυπνων λύσεων διαχείρισης και ελέγχου ηλεκτρικών φορτίων, οι οποίες θα επιτρέψουν την ενσωμάτωση και τη βέλτιστη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ.

Η λύση διαχείρισης φορτίων της Siemens για το ευφυές δίκτυο EcoGrid λαμβάνει συνεχώς ενημερώσεις για τις τιμές αυτής της αγοράς, τις οποίες και μετατρέπει σε βελτιστοποιημένα σήματα ελέγχου για τα συνδεδεμένα ενεργειακά φορτία. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αυτού του ευφυούς δικτύου είναι το σύστημα ελέγχου των φορτίων. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα που βασίζονται στον εντοπισμό των φορτίων βάσει της αναμενόμενης παραγωγής, ο έλεγχος στο EcoGrid γίνεται με βάση το μέγεθος της στιγμιαία διαθέσιμης ενέργειας. Έτσι, μπορεί να γίνει καλύτερη εκτίμηση των αναγκών για κατανάλωση ενέργειας. Ακόμη, η Siemens θα διαθέσει εξελιγμένα συστήματα κτιριακών αυτοματισμών που βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας και επιτρέπουν τον έλεγχο των εφαρμογών θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού με ενεργειακά αποδοτικό τρόπο. Επιπλέον, η εταιρεία θα εγκαταστήσει υποδομές επικοινωνίας μεταξύ των συστημάτων του δικτύου.

Συνδυάζοντας την τεχνολογία διαχείρισης ενέργειας με τις λύσεις κτιριακών αυτοματισμών, η Siemens επεκτείνει τον έλεγχο της μεταφοράς ενέργειας και των δικτύων διανομής στο επίπεδο των κτιρίων. Η αλληλεπίδραση των δικτύων διανομής (ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης) και η αμφίδρομη επικοινωνία δεδομένων θα επιτρέψουν την προσαρμογή της ενεργειακής κατανάλωσης, με βάση τις δυναμικές τιμές της αγοράς που θα λειτουργεί σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, οι καταναλωτές θα μπορούν να επανατροφοδοτήσουν το δίκτυο με την ενέργεια που δε χρειάζονται, λειτουργώντας – κατά κάποιο τρόπο – ως «αποκεντρωμένοι παραγωγοί».Η Siemens αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της έως τα τέλη του 2012, ώστε η λειτουργία του πρότυπου ευφυούς δικτύου να ξεκινήσει κανονικά.

Οι λύσεις για την υλοποίηση ευφυών ενεργειακών δικτύων είναι μέρος του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου της Siemens. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010, τα προϊόντα και οι λύσεις της Siemens επέτρεψαν στους πελάτές της να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που παρήγαν κατά 270 εκατομμύρια τόνους. Το μέγεθος αυτό είναι ίσο με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές του Χονγκ Κονγκ, του Λονδίνου, της Νέας Υόρκης, του Τόκιο, του Νέου Δελχί και της Σιγκαπούρης.

Σχετικά με τον Τομέα Υποδομών & Αστικών Κέντρων της Siemens
Ο Τομέας Υποδομών & Αστικών Κέντρων της Siemens (με έδρα το Μόναχο) απασχολεί σχεδόν 87.000 εργαζόμενους, προσφέροντας βιώσιμες τεχνολογίες για τις μητροπολιτικές περιοχές και τις υποδομές τους. Μεταξύ άλλων, ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συγκοινωνιών και μεταφορών, κτιριακές τεχνολογίες, λύσεις ασφάλειας, εφαρμογές για διανομή ενέργειας και ευφυή ενεργειακά δίκτυα, καθώς και προϊόντα χαμηλής και μέσης τάσης. Ο Τομέας αποτελείται από τα Τμήματα Σιδηροδρομικών Συστημάτων, Συγκοινωνιών και Logistics, Προϊόντων Χαμηλής & Μέσης Τάσης, Ευφυών Δικτύων, Τεχνολογιών Κτιρίων, καθώς και από την Osram AG. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.siemens.com/infrastructure-cities