Το χρηματοοικονομικό έτος 2011 κλείνει με λειτουργικά αποτελέσματα ρεκόρ για τη Siemens

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Η Siemens ολοκλήρωσε το χρηματοοικονομικό έτος 2011 με λειτουργικά αποτελέσματα ρεκόρ και ξεκινά το νέο έτος από θέση ισχύος. Τα συνολικά κέρδη των Τομέων της εταιρείας σκαρφάλωσαν στα €9,1 δισ., ενισχυμένα κατά 36%, ενώ τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά σχεδόν δύο τρίτα, φτάνοντας τα €7δισ. Αύξηση σημειώθηκε και στα έσοδα και στις νέες παραγγελίες. Τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν 7%, φτάνοντας στα €73,5 δισ., ενώ η αξία των νέων παραγγελιών έφτασε τα €85,6 δισ., ενισχυμένη κατά 16%.

Ο Peter Löscher, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG, δήλωσε: «Οι επιδόσεις μας στο τέταρτο τρίμηνο ήταν ιδιαίτερα δυναμικές. Παρά το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, ολοκληρώσαμε το χρηματοοικονομικό έτος με λειτουργικά αποτελέσματα ρεκόρ. Με τη νέα οργανωτική μας δομή, η οποία διακρίνεται πλέον σε τέσσερις Τομείς, οι επιχειρησιακές μας δραστηριότητες συνδέονται ακόμη πιο άμεσα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Η Siemens διαθέτει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και λύσεων και είναι συνώνυμο της σταθερότητας και της εμπιστοσύνης, παρά τους δύσκολους καιρούς. Είμαστε κατάλληλα τοποθετημένοι για να επιτύχουμε ήπια ανάπτυξη των εσόδων το χρηματοοικονομικό έτος 2012 και για να ξεπεράσουμε το φράγμα των €100 δισ. μεσοπρόθεσμα».

Πιο συγκεκριμένα, οι Τομείς Βιομηχανίας και Ενέργειας απέδωσαν εξαιρετικά στο χρηματοοικονομικό έτος 2011. Στον Τομέα Βιομηχανίας, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 9%, φτάνοντας τα €32,9 δισ., ενώ η αξία των νέων παραγγελιών διαμορφώθηκε στα €37,6 δισ., εμφανίζοντας ετήσια ανάπτυξη 24%. Η παραγγελία αμαξοστοιχιών ICx από την Deutsche Bahn, αξίας €3,7 δισ., ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της εταιρείας, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση του όγκου των παραγγελιών. Τα Τμήματα Βιομηχανικών Αυτοματισμών και Τεχνολογιών Ηλεκτροκίνησης και Μετάδοσης Κίνησης σημείωσαν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, τόσο ως προς τα έσοδα, όσο και ως προς τις παραγγελίες. Τα κέρδη του Τομέα αυξήθηκαν κατά 36%, φτάνοντας τα €3,6 δισ.

Τα έσοδα του Τομέα Ενέργειας αυξήθηκαν κατά 8%, φτάνοντας στα €27,6 δισ., ενώ οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 15%, στα €34,8 δισ. Μια σημαντική εξέλιξη αυτή της χρονιάς, ήταν η ανάληψη της κατασκευής της ενεργειακής μονάδας Ras Az Zawr στη Σαουδική Αραβία. Η αξία της σύμβασης ξεπέρασε το $1 δισ. Ο Τομέας σημείωσε υψηλή κερδοφορία, της τάξης των €4,1 δισ., εμφανίζοντας ανάπτυξη σχεδόν 25% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στις δυναμικές επιδόσεις του Τμήματος Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ορυκτών Καυσίμων. Τα κέρδη του Τομέα επιβαρύνθηκαν από δαπάνες απομείωσης που προέκυψαν έπειτα από την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Το Τμήμα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είχε και αυτό σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη των παραγγελιών. Για παράδειγμα, η Siemens έλαβε φέτος την πρώτη παραγγελία για την υλοποίηση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στην Κίνα. Αυτή η παραγγελία συνετέλεσε στην είσοδο της εταιρείας στη μεγαλύτερη αγορά αιολικής ενέργειας στον κόσμο. Στη Γερμανία, εγκαινιάσθηκε το πρώτο αιολικό πάρκο που τέθηκε σε εμπορική λειτουργία. Σημαντική τόνωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας μπορεί να προκύψει και από την εγχώρια αγορά της Siemens. Η εταιρεία είναι ιδανικά τοποθετημένη για να συμβάλλει και να εξυπηρετήσει τη νέα ενεργειακή πολιτική της Γερμανίας.

Η εικόνα για τον Τομέα Υγείας υπήρξε ανάμεικτη. Η ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στα απεικονιστικά συστήματα ήρθε σε αντίθεση με τις τρέχουσες λειτουργικές προκλήσεις των δραστηριοτήτων στα διαγνωστικά συστήματα και στον πρωτοπόρο τομέα των θεραπευτικών συστημάτων σωματιδιακής ακτινοβολίας. Τα έσοδα και οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν ελαφρώς σε σχέση με το προηγούμενο χρηματοοικονομικό έτος, φτάνοντας στα €12,5 δισ. και στα €13,1 δισ. αντίστοιχα. Τα κέρδη του Τομέα διπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα €1,3 δισ. Κατά το προηγούμενο χρηματοοικονομικό έτος, τα κέρδη του Τμήματος Διαγνωστικών Συστημάτων είχαν επιβαρυνθεί από απομειώσεις αξιών.

Μοχλοί ανάπτυξης το Περιβαλλοντικό Χαρτοφυλάκιο και οι αναδυόμενες αγορές
Τα έσοδα από περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα και λύσεις σημείωσαν και πάλι ανάπτυξη. Τα έσοδα από το Περιβαλλοντικό Χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ανήλθαν στα €30 δισ. Στόχος της Siemens είναι να ξεπεράσει το ορόσημο των €40 δισ. μέχρι τα τέλη του χρηματοοικονομικού έτους 2014. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει προϊόντα και λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση των αέριων ρύπων του θερμοκηπίου, καθώς και περιβαλλοντικές τεχνολογίες για καθαρό αέρα και νερό. Οι αναδυόμενες αγορές έδωσαν για μια ακόμη φορά ώθηση στην ανάπτυξη της εταιρείας. Οι νέες παραγγελίες από αυτές τις αγορές αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα €28,2 δισ. Σε οργανική βάση, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας στα €24,1 δισ. Αυτή τη στιγμή, το ένα τρίτο των συνολικών εσόδων της εταιρείας προέρχεται από τις αναδυόμενες αγορές. Επίσης, υπήρξε σημαντική αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού σε αυτές τις αγορές, από τους 85.000 του χρηματοοικονομικού έτους 2010 στους 98.000. Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις περιοχές αντιστοιχούν σε πάνω από το 25% του συνολικού δυναμικού της εταιρείας. Εδώ και δεκαετίες, η δέσμευση της Siemens σε αυτές τις αγορές είναι ιδιαίτερα ισχυρή, με την εταιρεία να προσφέρει προϊόντα που είναι προσαρμοσμένα στις μοναδικές ανάγκες των συγκεκριμένων περιοχών.

Ξεκάθαρη μερισματική πολιτική 
Η εταιρεία πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει για το χρηματοοικονομικό έτος 2011. Σε αυτή τη βάση, το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνουν στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2012, την έγκριση της διανομής μερίσματος €3,00 ανά μετοχή, σε σύγκριση με τα €2,70 που δόθηκαν για το προηγούμενο χρηματοοικονομικό έτος. Αυτό σημαίνει ότι το μέρισμα αυξάνεται κατά 11% και ότι το καταβαλλόμενο στους μετόχους ποσοστό των κερδών ανέρχεται στο 41%. Στο πλαίσιο αυτό, η Siemens εξακολουθεί να διακρίνεται από μια ξεκάθαρη μερισματική πολιτική και παραμένει εντός του σχεδιασμού της, ο οποίος προβλέπει την απόδοση 30%-50% των κερδών στους μετόχους.

Νέος Τομέας Υποδομών & Αστικών Κέντρων – Καμία Αλλαγή Σχεδίων για την Osram
Με την έναρξη του χρηματοοικονομικού έτους 2012 (1η Οκτωβρίου 2011) ξεκίνησαν και οι δραστηριότητες του νέου Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων. Η Siemens αναγνώρισε από πολύ νωρίς την παγκόσμια τάση της αστικοποίησης. Γι’ αυτό, ο νέος Τομέας συγκεντρώνει τις ικανότητες και τις δραστηριότητες της Siemens σε αυτόν τον κλάδο, ώστε να προσφέρει στα αστικά κέντρα λύσεις συγκοινωνιών, περιβαλλοντικής προστασίας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Η Siemens δίνει βάση στον άμεσο διάλογο με τους φορείς λήψης αποφάσεων και πλέον προσφέρει αστικές λύσεις από ένα σημείο. Αυτό αποτελεί σημαντικό κριτήριο για πολλούς φορείς.  Τα σχέδια για τη μετέπειτα αρχική δημόσια εγγραφή της Osram AG συνεχίζουν ως έχουν. Στο πλαίσιο αυτό, η Siemens παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο περιβάλλον των κεφαλαιαγορών. 

Εκτιμήσεις  
Για το χρηματοοικονομικό έτος 2012, η Siemens αναμένει ήπια οργανική ανάπτυξη των εσόδων σε σχέση με το χρηματοοικονομικό έτος 2011. Επιπλέον, εκτιμάται ότι ο λόγος των παραγγελιών προς τα έσοδα θα ξεπεράσει αρκετά το 1. Αναμένεται ότι θα συνεχιστεί η ισχυρή κερδοφορία των δραστηριοτήτων της εταιρείας, παρά την τιμολογιακή πίεση και τις υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες. Ο στόχος των κερδών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες τίθεται με βάση τα υψηλά επίπεδα του προηγούμενου χρηματοοικονομικού έτους, μη περιλαμβανομένης της θετικής επίδρασης καθαρής αξίας €1,0 δισ., η οποία αφορούσε την Areva και ανέβασε τα κέρδη για το χρηματοοικονομικό έτος 2011 στα €7,0 δισ.

Στις εκτιμήσεις της εταιρείας για το ύψος των κερδών περιλαμβάνεται ο αναμενόμενος αντίκτυπος από την επανατοποθέτηση των δραστηριοτήτων της Nokia Siemens Networks (NSN) και του Τομέα Υγείας, καθώς και οι υψηλότερες δαπάνες για συνταξιοδοτικά προγράμματα. Στις εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνονται σημαντικές επιδράσεις που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, καθώς και ο αντίκτυπος νομικών και ρυθμιστικών ζητημάτων. Επίσης, οι εκτιμήσεις τελούν υπό τη συνθήκη της συνεχιζόμενης αύξησης των εσόδων, ιδιαίτερα για τις δραστηριότητες που είναι ευαίσθητες σε βραχυπρόθεσμες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον.

Σχετικά με τη Siemens AG
Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο των ηλεκτρονικών και της ηλεκτρικής μηχανολογίας. Δραστηριοποιείται στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας, αλλά και στην παροχή λύσεων υποδομών για αστικά κέντρα και μητροπολιτικές περιοχές. Για πάνω από 160 χρόνια, η Siemens αποτελεί συνώνυμο της τεχνολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα. Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στον κόσμο. Σχεδόν το 40% των συνολικών εσόδων της προέρχεται από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2011 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €73,5 δισ. και τα καθαρά κέρδη στα €7,0 δισ. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2011, η εταιρεία είχε στο δυναμικό της περίπου 360.000 εργαζομένους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com