Η Siemens κερδίζει το Γερμανικό Βραβείο Βιωσιμότητας

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Η Siemens κέρδισε το Γερμανικό Βραβείο Βιωσιμότητας για τη στρατηγική της, στην κατηγορία «Καλύτερες βιώσιμες στρατηγικές για το μέλλον στη Γερμανία». Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν με την προσήλωση της Siemens στη βιωσιμότητα, η οποία αποτελεί βασικό τομέα ανάπτυξης της εταιρείας. 

«Για τη Siemens, η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο μια βασική ηθική αρχή, αλλά και ένδειξη των δυνατοτήτων της αγοράς και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Οφείλουμε το Γερμανικό Βραβείο Βιωσιμότητας στους ανθρώπους μας που με συνέπεια και ενθουσιασμό κάνουν πράξη τις αρχές της βιωσιμότητας στη Siemens, εξασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται στο μέλλον», δήλωσε η Barbara Kux μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Chief Sustainability Officer της Siemens.

Το βραβείο αυτό αποτελεί μια πρωτοβουλία του Γερμανικού Ιδρύματος Βραβείων Βιωσιμότητας, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, το Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης, επαγγελματικές ενώσεις, οργανώσεις πολιτών και ερευνητικά ιδρύματα. Το βραβείο απονέμεται σε εταιρείες που συνδυάζουν την επιχειρηματική επιτυχία με την κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, στην κριτική επιτροπή συμμετείχε ο Klaus Töpfer, πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, καθώς και η Καθ. Edda Müller, Διευθύνουσα Σύμβουλος του οργανισμού Διεθνής Διαφάνεια στη Γερμανία.

Εκτός από τις οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, η Siemens επικεντρώνεται στην επέκταση του Περιβαλλοντικού της Χαρτοφυλακίου, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων. Το 2008, η εταιρεία έθεσε ως στόχο την επίτευξη εσόδων ύψους €25 δισ. από το Περιβαλλοντικό Χαρτοφυλάκιο, μέχρι το χρηματοοικονομικό έτος 2011. Η Siemens έφτασε αυτό το στόχο ένα χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, ξεπερνώντας τον μάλιστα σημαντικά, καθώς τα συνολικά έσοδα από το συγκεκριμένο Χαρτοφυλάκιο έφτασαν τα €28 δισ., κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010. Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι να επιτύχει έσοδα άνω των €40 δισ. από τις πράσινες τεχνολογίες, μέχρι το τέλος του χρηματοοικονομικού έτους 2014.

Σχετικά με τη Siemens AG
Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο των ηλεκτρονικών και της ηλεκτρικής μηχανολογίας. Δραστηριοποιείται στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας, αλλά και στην παροχή λύσεων υποδομών για αστικά κέντρα και μητροπολιτικές περιοχές. Για πάνω από 160 χρόνια, η Siemens αποτελεί συνώνυμο της τεχνολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα. Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στον κόσμο. Σχεδόν το 40% των συνολικών εσόδων της προέρχεται από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2011 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €73,5 δισ. και τα καθαρά κέρδη στα €7,0 δισ. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2011, η εταιρεία είχε στο δυναμικό της περίπου 360.000 εργαζομένους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com