Η Siemens Building Technologies Division επεκτείνει την καινοτόμο και ενεργειακά αποδοτική σειρά αισθητηρίων της σειράς Symaro με μοντέλα για χωνευτή τοποθέτηση.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Η νέα σειρά προϊόντων είναι συμπαγής με βελτιστοποιημένο σχεδιασμό και προσφέρει μεγαλύτερη λειτουργικότητα. Ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο αισθητηρίων Symaro, θα επιτευχθεί η μέτρηση  ποιότητας αέρα CO2, οι μικτές αρωματικές ενώσεις, η θερμοκρασία και η υγρασία.

Η σειρά των αισθητηρίων Symaro από την Siemens Building Technologies Division παρέχει μέτρηση της συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που περιέχονται στον αέρα του χώρου, μέτρηση θερμοκρασίας, υγρασίας, πίεσης και συνδυασμό μέτρησης πολλαπλών μεταβλητών. Με την επέκταση του χαρτοφυλακίου των αισθητηρίων παρέχονται και τύποι μέτρησης ποιότητας αέρα, θερμοκρασίας και υγρασίας για χωνευτή τοποθέτηση.Τα νέα αισθητήρια Symaro είναι διαθέσιμα με ενεργό ή παθητικό σχεδιασμό σήματος εξόδου. Οι ενεργοί αισθητήρες μπορούν να ρυθμιστούν για σήμα εξόδου  DC 0…5 V, DC 0…10 V, 0…20 mA και 4…20 mA,προσφέροντας υψηλό επίπεδο ευελιξίας με σκοπό τη διευκόλυνση ένταξης σε νέα συστήματα ή εφαρμογές. Επίσης όλοι οι τύποι των ενεργών αισθητηρίων μπορούν να συνδυαστούν με τις αντίστοιχες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και με διαφορετικούς τύπους ελεγκτών.

Για να εξασφαλιστεί η υψηλή ενεργειακή απόδοση του ελέγχου, χωρίς απώλεια άνεσης, η βελτιστοποιημένη σχεδίαση των αισθητηρίων χώρου προσφέρει γρήγορη και ακριβή ανάγνωση των μετρούμενων μεγεθών. Επιπλέον, τα αισθητήρια επηρεάζονται ελάχιστα από την θερμοκρασία του τοίχου.Τα αισθητήρια της σειράς Symaro για χωνευτή τοποθέτηση είναι κατάλληλα για όλους τους τύπους ηλεκτρολογικών κουτιών που διατίθενται στο εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης είναι συμβατά με τα τυποποιημένα πλαίσια της υπόλοιπης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης προσφέροντας άριστη προσαρμογή στον χώρο.

Οι αισθητήρες Symaro για χωνευτή τοποθέτηση αποτελούν μέρος του περιβαλλοντολογικού χαρτοφυλακίου της Siemens. Κατά το οικονομικό έτος 2010, τα έσοδα από το χαρτοφυλάκιο ανήλθαν περίπου στα 28 δισεκατομμύρια €, καθιστώντας την Siemens τον μεγαλύτερο προμηθευτή στον κόσμο για φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Κατά την ίδια περίοδο, τα προϊόντα και οι λύσεις μας επέτρεψαν στους πελάτες να μειώσουν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 270 εκατομμύρια τόνους, ποσό ίσο με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές των μεγαλουπόλεων Χονγκ Κονγκ, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, το Τόκιο, Δελχί, και Σιγκαπούρη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αισθητήρια Symaro, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.siemens.com/symaro 

Σχετικά με τον Τομέα Βιομηχανίας της Siemens 
Ο Τομέας Βιομηχανίας της Siemens (Erlangen, Γερμανία) είναι ο κορυφαίος προμηθευτής φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που υποστηρίζουν τις διαδικασίες παραγωγής, μεταφοράς, κατασκευής και φωτισμού στη βιομηχανία. Με ολοκληρωμένες τεχνολογίες αυτοματισμού και εξειδικευμένες βιομηχανικές λύσεις, η Siemens αυξάνει την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία των πελατών της που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας και των υποδομών. Ο Τομέας αποτελείται από έξι Τμήματα:  Τεχνολογίες Κτιρίων, Τεχνολογίες Ηλεκτροκίνησης, Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί, Βιομηχανικές Λύσεις, Συστήματα Κίνησης και Συγκοινωνιών και Φωτισμός. Με περίπου 204.000 εργαζομένους παγκοσμίως, ο τομέας Βιομηχανίας της Siemens σημείωσε πωλήσεις ύψους €34,9 δισ. κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010).
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.siemens.gr/industry 

Το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens (Siemens Building Technologies Division, Zug  Ελβετία) αποτελεί το μεγαλύτερο προμηθευτή παγκοσμίως ασφαλών και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων για κτίρια («Πράσινα Κτίρια») και κτιριακές υποδομές. Το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων προσφέρει πλήρη σειρά προϊόντων κτιριακού αυτοματισμού, αυτόματου ελέγχου κλιματισμού, πυρανίχνευσης, εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης και τεχνολογίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Με περίπου 42.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens σημείωσε πωλήσεις ύψους €6,9 δισ.  κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2010 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2010).
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.siemens.com/buildingtechnologies