Tools

Siemens GreeceSiemens Greece

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Η Siemens ολοκληρώνει το χρηματοοικονομικό έτος 2012 με αυξημένα έσοδα και ισχυρά κέρδη

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Οι νέες παραγγελίες σημείωσαν πτώση – Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε στα  €98 δισ.
Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2012, η Siemens σημείωσε αύξηση εσόδων 7% και ισχυρά κέρδη. Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €5,2 δισ., φτάνοντας στα επίπεδα των εκτιμήσεων της εταιρείας. Οι νέες παραγγελίες σημείωσαν πτώση 10% σε ετήσια βάση. «Το δυνατό τέταρτο τρίμηνο μας επέτρεψε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες μας για το σύνολο του χρηματοοικονομικού έτους 2012 και να σημειώσουμε μια από τις καλύτερες χρονιές στην ιστορία μας», δήλωσε ο Peter Löscher, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Siemens AG. «Ακόμη κι έτσι όμως, δεν πετύχαμε πλήρως το στόχο μας για τη σημαντική ενίσχυση των επιδόσεων μας σε σχέση με τον ανταγωνισμό, όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Για να επιστρέψουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα “Siemens 2014”, το οποίο αφορά συνολικά την εταιρεία και έχει ως στόχο την αύξηση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των Τομέων μας τουλάχιστον στο 12%. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε – και θα το κάνουμε», συμπλήρωσε.

Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2012, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, από τα €85,2 δισ. στα €76,9 δισ. Αντίθετα, τα έσοδα της εταιρείας  σημείωσαν αύξηση 7%, από τα €73,3 δισ. στα €78,3 δισ., χάρη στο σταθερά ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο και στις θετικές επιδράσεις των συναλλαγματικών διαφορών σε όλους τους Τομείς. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 0,98,  ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών έφτασε τα €98 δισ.

Στον Τομέα Ενέργειας, οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €26,9 δισ., γεγονός που εν μέρει οφείλεται στο χαμηλότερο όγκο μεγάλων παραγγελιών συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Αντιθέτως, τα έσοδα του Τομέα σκαρφάλωσαν στα €27,5 δισ., ενισχυμένα κατά 12%. Θετικές εξελίξεις σημειώθηκαν στον Τομέα Υγείας, όπου παρουσιάστηκε αύξηση τόσο στις νέες παραγγελίες, όσο και στα έσοδα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, οι νέες παραγγελίες ενισχύθηκαν κατά 5%, από τα €13,1 δισ. στα €13,8 δισ. Παράλληλα, τα έσοδα σκαρφάλωσαν από τα €12,5 δισ. στα €13,6 δισ., αυξημένα κατά 9%.

Η αξία των νέων παραγγελιών για τον Τομέα Βιομηχανίας ανήλθε στα €20 δισ., ενώ το αντίστοιχο περυσινό μέγεθος είχε διαμορφωθεί στα €20,2 δισ. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, φτάνοντας τα €20,5 δισ. Στον Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων, οι νέες παραγγελίες σημείωσαν πτώση 20% και διαμορφώθηκαν στα €17,2 δισ. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στις μεγάλες σιδηροδρομικές παραγγελίες της περασμένης χρονιάς, όπως η παραγγελία για τρένα ICx, η οποία ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της εταιρείας. Όλα τα υπόλοιπα Τμήματα του Τομέα παρουσίασαν αυξημένο όγκο παραγγελιών σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Η εξέλιξη των κερδών
Παρά τις θετικές τάσεις για τα έσοδα που καταγράφηκαν σε όλους τους Τομείς, τα συνολικά κέρδη των Τομέων μειώθηκαν από τα €9,4 δισ. στα €7,5 δισ. Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σημείωσαν πτώση σε ετήσια βάση, από τα €7,4 δισ. στα €5,2 δισ., ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 27%, φτάνοντας τα €4,6 δισ. 

Ενώ τα κέρδη του Τομέα Υγείας αυξήθηκαν περισσότερο από ένα τρίτο (1/3), φτάνοντας τα €1,8 δισ., οι υπόλοιποι τρεις Τομείς εμφάνισαν μειωμένα κέρδη. Τα κέρδη του Τομέα Ενέργειας μειώθηκαν από τα €4,2 δισ. στα €2,2 δισ. Η κερδοφορία του Τομέα επιβαρύνθηκε από κόστη που σχετίζονται με την εγκατάσταση πλατφόρμων μεταφοράς ενέργειας για αιολικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα. Σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται σε ενεργειακά έργα, ο Τομέας σημείωσε επιπλέον απώλειες ύψους €327 εκατ., οι οποίες απορρέουν από την αλλαγή της αξιολόγησης του πιστωτικού ρίσκου για το Ιράν κατά το τέταρτο τρίμηνο. Ο Τομέας Βιομηχανίας παρουσίασε κέρδη €2,5 δισ. για το χρηματοοικονομικό έτος 2012, ενώ το περασμένο έτος είχε καταγράψει κέρδη €2,7 δισ. Τα κέρδη του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων ανήλθαν στα €1,1 δισ., σημειώνοντας ελαφρά πτώση σε σύγκριση με πέρσι.

Εταιρικό πρόγραμμα
Παρότι το χρηματοοικονομικό έτος 2012 ήταν ένα από τα καλύτερα στην ιστορία της Siemens, η εταιρεία παρουσίασε υστέρηση σε σχέση με τους υψηλούς στόχους της, όπως αυτοί είχαν προσδιοριστεί από το σύστημα στοχοθέτησης “One Siemens”. Με το διετές πρόγραμμα “Siemens 2014”, η εταιρεία στοχεύει να μειώσει τα κόστη της κατά €6 δισ., να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, καθώς και να γίνει ταχύτερη και λιγότερο γραφειοκρατική. Στόχος είναι η αύξηση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των Τομέων από το φετινό 9,5% σε τουλάχιστον 12% μέχρι το χρηματοοικονομικό έτος 2014.

Μέρισμα
Οι στόχοι που ανακοινώθηκαν στα μέσα του χρηματοοικονομικού έτους 2012 επιτεύχθηκαν. Σε αυτή τη βάση, το Εποπτικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνουν, όπως και πέρυσι, τη διανομή μερίσματος €3 ανά μετοχή, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τον Ιανουάριο του 2013. Επιπλέον, οι μέτοχοι της Siemens επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, ύψους περίπου €2,9 δισ., το οποίο υλοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες και ολοκληρώθηκε στις 7 Νοεμβρίου. Στο μέλλον, η Siemens θα προσπαθήσει τα κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους μέσω μερισμάτων να κυμαίνονται μεταξύ 40% και 60% επί των συνολικών κερδών της εταιρείας, καθώς και για πιθανά προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Εκτιμήσεις
Η Siemens ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος “Siemens 2014” στο χρηματοοικονομικό έτος 2013. Το πρόγραμμα αφορά στο σύνολο της εταιρείας και υποστηρίζει το πλαίσιο “One Siemens” για τη βιώσιμη δημιουργία αξίας. Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των Τομέων τουλάχιστον στο 12%, έως το χρηματοοικονομικό έτος 2014.

Κατά τον πρώτο χρόνο του προγράμματος, η εταιρεία αναμένει ήπια ανάπτυξη των νέων παραγγελιών και έσοδα που θα προσεγγίσουν τα επίπεδα του χρηματοοικονομικού έτους 2012, σε οργανική βάση. Η Siemens αναμένει ότι τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες θα κυμανθούν μεταξύ €4,5 δισ. και €5 δισ., συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης της αναδρομικής υιοθέτησης του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου IAS 19R. Στις εκτιμήσεις περιλαμβάνονται χρεώσεις συνολικού ύψους €1 δισ., οι οποίες αφορούν τα μέτρα παραγωγικότητας που θα εφαρμοστούν στους Τομείς και σχετίζονται με το νέο εταιρικό πρόγραμμα. Τα οφέλη που θα επιτευχθούν σε επίπεδο παραγωγικότητας αναμένεται ότι θα αποτυπωθούν στα αποτελέσματα του χρηματοοικονομικού έτους 2014.

Οι εκτιμήσεις της εταιρείας βασίζονται σε μια σειρά προϋποθέσεων και κυρίως στην υπόθεση ότι τα έσοδα θα εξελιχθούν βάσει του αναμενομένου. Αυτό αφορά ιδιαίτερα δραστηριότητες που είναι ευαίσθητες σε βραχυπρόθεσμες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, στις εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνονται πιθανές επιπτώσεις από νομικά και κανονιστικά ζητήματα ή σημαντικές επιπτώσεις επί του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Σχετικά με τη Siemens AG
Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο των ηλεκτρονικών και της ηλεκτρικής μηχανολογίας. Δραστηριοποιείται στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας, αλλά και στην παροχή λύσεων υποδομών, ιδιαίτερα για αστικά κέντρα και μητροπολιτικές περιοχές. Για πάνω από 165 χρόνια, η Siemens αποτελεί συνώνυμο της τεχνολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα. Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στον κόσμο. Περίπου 40% των συνολικών εσόδων της προέρχεται από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2012 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €78,3 δισ. και τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα €5,2 δισ. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2012, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 370.000 εργαζομένους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com