Tools

Siemens GreeceSiemens Greece

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Συνεχιζόμενη αύξηση εσόδων και στο πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2012 για τη Siemens

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Η κρίση χρέους αφήνει το σημάδι της στην πραγματική οικονομία

Κατά το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2012, η Siemens σημείωσε αύξηση εσόδων και έθεσε τις βάσεις για την περαιτέρω μελλοντική της ανάπτυξη, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Χάρη στο δυναμικό υπόλοιπο ανεκτέλεστων παραγγελιών, τα έσοδα του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 2% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ήταν μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά μεγέθη, λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση έργων και αυξημένων επενδύσεων από την πλευρά της εταιρείας. «Η αβεβαιότητα που σχετίζεται με την τρέχουσα κρίση χρέους έχει αφήσει το σημάδι της και στην πραγματική οικονομία. Τα έσοδά μας αυξήθηκαν ξανά, ενώ κάποιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων επιβάρυναν την κερδοφορία μας. Παρότι αναμένεται να εμφανιστεί ανάκαμψη στο δεύτερο μισό του έτους, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Διαθέτοντας ένα υπόλοιπο ανεκτέλεστων παραγγελιών άνω των €100 δισ., ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών και μια ισχυρή οικονομική θέση, είμαστε ένας αξιόπιστος συνεργάτης», δήλωσε ο Peter Löscher, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2012, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν 5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €19,8 δισ. Κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η Siemens είχε εξασφαλίσει αρκετές μεγάλες παραγγελίες. Στον αντίποδα, τα έσοδα αυξήθηκαν 2% και διαμορφώθηκαν στα €17,9 δισ. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων έφτασε το 1,11. Το υπόλοιπο ανεκτέλεστων παραγγελιών έφτασε τα €102 δισ. Επίσης, η Siemens προχώρησε σε επενδύσεις για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Ήδη, ο αριθμός των εργαζόμενων της Siemens παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 3.000 στο πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους. Σχεδόν το ένα τρίτο των νεοπροσληφθέντων εργάζεται στα τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρείας.

Μεικτή ήταν η εικόνα για τους τέσσερις επιχειρησιακούς Τομείς της εταιρείας. Στον Τομέα Ενέργειας, οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν κατά 11% φτάνοντας τα €7,2 δισ., ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8%, στα €6,2 δισ. Παρότι οι νέες παραγγελίες προς τον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αυξήθηκαν κατά σχεδόν δύο τρίτα, οι παραγγελίες προς το Τμήμα Παραγωγής Ενέργειας Μέσω Στερεών Καυσίμων μειώθηκαν κατά 30%, έπειτα από τις σημαντικές παραγγελίες της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η αξία των νέων παραγγελιών προς τον Τομέα Υγείας έφτασε τα €3,3 δισ., σημειώνοντας αύξηση 4% σε ετήσια βάση. Επίσης, ο Τομέας Υγείας σημείωσε σταθερή ανάπτυξη εσόδων.

Οι νέες παραγγελίες προς τον Τομέα Βιομηχανίας ανήλθαν συνολικά στα €4,9 δισ., σημειώνοντας ελαφρά κάμψη ύψους 2%. Ωστόσο, ο Τομέας επωφελήθηκε από σημαντικές παραγγελίες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το Τμήμα Τεχνολογιών Ηλεκτροκίνησης και Μετάδοσης Κίνησης. Τα έσοδα του Τομέα Βιομηχανίας αυξήθηκαν κατά 5%, φτάνοντας τα €4,7 δισ. Για το νέο Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων, οι νέες παραγγελίες και τα έσοδα ήταν κάτω από τα μεγέθη της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σημειώνεται ότι και αυτός ο Τομέας είχε λάβει σημαντικές νέες παραγγελίες κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όπως για παράδειγμα το συμβόλαιο με τη Eurostar.

Αντίκτυπο στην κερδοφορία της εταιρείας είχαν και οι καθυστερήσεις που σχετίζονται με διαδικασίες έγκρισης για τη διασύνδεση υπεράκτιων ανεμογεννητριών σε ενεργειακά δίκτυα, κυρίως στη Γερμανία. Εξαιτίας αυτής της εξέλιξης, το Τμήμα Μεταφοράς Ενέργειας του Τομέα Ενέργειας επιβαρύνθηκε με επιπλέον δαπάνες έργων ύψους €203 εκατ. Επίσης, οι δραστηριότητες της εταιρείας στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εμφάνισαν ζημία ύψους €48 εκατ., η οποία οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη, σε κόστη που αφορούν στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, στην αυξημένη πίεση επί των τιμών και στο λιγότερο ευνοϊκό μείγμα εσόδων.
 

Στον Τομέα Υγείας, τα κέρδη ήταν λίγο χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στον Τομέα Βιομηχανίας σημειώθηκε κάμψη της κερδοφορίας λόγω του λιγότερο ευνοϊκού προϊοντικού μείγματος και του υψηλότερου λειτουργικού κόστους, το οποίο προέκυψε από την υλοποίηση αναπτυξιακών επενδύσεων. Όσον αφορά στο νέο Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων, οι καθυστερήσεις στην έγκριση της παραγωγής των τρένων Velaro D είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία. Η αιτία για αυτή την εξέλιξη ήταν η αδυναμία προμηθευτή από το εξωτερικό να παραδώσει βασικά μέρη που θα επιτρέψουν στα τρένα να ανταποκρίνονται σε πολλαπλά συστήματα και θα τους δώσουν τη δυνατότητα λειτουργίας μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Τα συνολικά κέρδη των Τομέων της Siemens μειώθηκαν κατά 23% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €1,6 δισ. Τα κέρδη της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν κατά 27% και διαμορφώθηκαν σχεδόν στα €1,4 δισ.

Σχετικά με τη Siemens AG
Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο των ηλεκτρονικών και της ηλεκτρικής μηχανολογίας. Δραστηριοποιείται στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας, αλλά και στην παροχή λύσεων υποδομών για αστικά κέντρα και μητροπολιτικές περιοχές. Για πάνω από 160 χρόνια, η Siemens αποτελεί συνώνυμο της τεχνολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα. Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στον κόσμο. Σχεδόν το 40% των συνολικών εσόδων της προέρχεται από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2011 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €73,5 δισ. και τα καθαρά κέρδη στα €7,0 δισ. Στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2011, η εταιρεία είχε στο δυναμικό της περίπου 360.000 εργαζομένους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com