Tools

Siemens GreeceSiemens Greece

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Η Siemens παρουσιάζει την τελευταία έκδοση του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (B.M.S.) DesigoTM

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Ενεργειακά αποδοτική, ευέλικτη λύση κτιριακού αυτοματισμού για τις αυξημένες απαιτήσεις του μέλλοντος.

To Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens παρουσιάζει το DesigoTM V5.1, το πρώτο και μέχρι στιγμής το μόνο σύστημα κτιριακού αυτοματισμού που υποστηρίζει πλήρως τεχνολογίες αιχμής, όπως το BACnet/IPv6, τα τελευταία λειτουργικά συστήματα της Microsoft, Windows 8 και Windows Server 2012, καθώς και τις οδηγίες AMEV1 , που αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στις γερμανόφωνες χώρες. Με το προφίλ BACnet B-AWS (BACnet Advanced Workstation), το Desigo Insight V5.1 είναι το πρώτο σύστημα χειρισμού κτιριακού αυτοματισμού με πιστοποίηση κατά BACnet Revision 1.10.

Το DesigoTM V5.1 είναι το πρώτο σύστημα κτιριακού αυτοματισμού που χρησιμοποιεί το πρότυπο BACnet/IPv6. Μετά την εξάντληση των IP (Internet Protocol) διευθύνσεων υπό το πρότυπο IPv4, το τελευταίο θα αντικατασταθεί τα επόμενα χρόνια από το IPv6, το οποίο επιτρέπει την ενσωμάτωση των μελλοντικών συστημάτων αυτοματισμού και των μονάδων χειρισμού στην υφιστάμενη υποδομή δικτύων μέσω IP, υποστηρίζοντας πλήρως τις νέες εφαρμογές στο διαδικτυακό κόσμο του μέλλοντος.

Οι υπάρχουσες εφαρμογές του DesigoTM μπορούν να αναβαθμιστούν σύμφωνα με το πρότυπο BACnet/IPv6 χωρίς νέες καλωδιώσεις, χρησιμοποιώντας τον δρομολογητή DesigoTM V5.1 PXG3. Τα αποδεδειγμένης χρησιμότητας πρωτόκολλα επικοινωνίας BACnet/IPv4, BACnet/LonTalk και BACnet/MSTP θα συνεχίσουν να υποστηρίζονται, ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητα με τις υπάρχουσες εφαρμογές, όπως και με άλλα μηχανήματα και συστήματα τρίτων κατασκευαστών. Συνεπώς, το DesigoTM V5.1 όχι μόνο προστατεύει τις επενδύσεις, αλλά χάρη στο πρότυπο BACnet/IPv6, είναι προετοιμασμένο για το μέλλον.

Το DesigoTM V5.1 είναι το πρώτο σύστημα κτιριακού αυτοματισμού στην αγορά που εφαρμόζει πλήρως την πλέον πρόσφατη εκδοχή V1.1 των οδηγιών AMEV BACnet του 2011. Οι οδηγίες αυτές για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία διαφορετικών τομέων σε δημόσια κτίρια ενημερώνονται τακτικά από τη Γερμανική Ομάδα εργασίας AMEV, ώστε να προωθείται η τυποποίηση των τομέων. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες AMEV είναι πλέον υποχρεωτική για τους δημόσιους διαγωνισμούς σε γερμανόφωνες χώρες, ενώ η σημασία τους αυξάνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το DesigoTM TRA (Total Room Automation), το ευέλικτο και προγραμματιζόμενο σύστημα αυτομα-τισμού χώρου, είναι βασικό συστατικό του συστήματος DesigoTM V5.1. Στην εκδοχή 5.1, προστέ-θηκαν επιπλέον επίτοιχες μονάδες χειρισμού χώρου KNX, καθώς και καινούριοι, ημι-εντοιχιζόμενοι αισθητήρες δωματίου στη σειρά προϊόντων DesigoTM TRA. Η βιβλιοθήκη των πιστοποιημένων εφαρμογών DesigoTM περιλαμβάνει πλέον νέες εφαρμογές για την ποιότητα του αέρα και τον εξαε-ρισμό βάσει ζήτησης (variable volumetric flow systems – VVS). Με αυτές τις βελτιώσεις, το σύστη-μα DesigoTM TRA μπορεί τώρα να μετρά τη θερμοκρασία, την ποιότητα του αέρα και την υγρασία στο δωμάτιο. Η σειρά προϊόντων DesigoTM TRA περιλαμβάνει νέες μονάδες χώρου με ή χωρίς στοιχεία απεικόνισης και ελέγχου, καθώς και τους κατάλληλους αισθητήρες για κάθε εφαρμογή.

Με το προφίλ BACnet B-AWS, το DesigoTM Insight V5.1 είναι η πρώτη μονάδα χειρισμού ενός συστήματος κτιριακού αυτοματισμού με πιστοποίηση κατά BACnet Revision 1.10, κάτι που προσφέρει στους χρήστες επιπλέον δυνατότητες ελέγχου. Η υποστήριξή του με το προφίλ B-AWS διασφαλίζει επίσης καλύτερη συμβατότητα με τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών. Το DesigoTM Insight V5.1 είναι το πρώτο σύστημα χειρισμού αυτοματισμών κτιρίου που χρησιμοποι-είται με τα πλέον σύγχρονα λειτουργικά συστήματα της Microsoft, Windows 8 για επιχειρήσεις, Windows Server 2012 και SQL Server 2012.

Το σύστημα κτιριακού αυτοματισμού DesigoTM αποτελεί μέρος του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου της Siemens. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2012, τα έσοδα της εταιρείας από τα προϊόντα του Περιβαλλοντικού Χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκαν στα €33 δισ., αναδεικνύοντάς την σε έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές «πράσινων» τεχνολογιών στον κόσμο. Παράλληλα, τα προϊόντα και οι λύσεις της εταιρείας βοήθησαν πελάτες από όλο τον κόσμο να μειώσουν τις εκπομπές τους σε διοξείδιο του άνθρακα κατά 330 εκατομμύρια τόνους, μέγεθος που ισούται με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε Βερολίνο, Δελχί, Χονγκ Κονγκ, Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Σιγκαπούρη και Τόκυο.  

1.Ομάδα Εργασίας Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των Γερμανικών Κυβερνήσεων σε εθνικό, περιφε-ρειακό και τοπικό επίπεδο (www.amev-online.de

Σχετικά με τον Τομέα Υποδομών & Αστικών Κέντρων της Siemens
Ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens (με έδρα το Μόναχο) απασχολεί σχεδόν 90.000 εργαζόμενους, εστιάζοντας τις δραστηριότητες του σε βιώσιμες τεχνολογίες για τις μητροπολιτικές περιοχές και τις υποδομές τους. Μεταξύ άλλων, ο Τομέας παρέχει προϊόντα, συστήματα και λύσεις για την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την ασφάλεια. Ο Τομέας αποτελείται από τα Τμήματα Τεχνολογιών Κτιρίων, Προϊόντων Χαμηλής & Μέσης Τάσης, Συγκοινωνιών και Logistics, Σιδηροδρομικών Συστημάτων και Έξυπνων Δικτύων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.siemens.com/infrastructure-cities

Σχετικά με το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων
Το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens (με έδρα το Zug της Ελβετίας) είναι ο κορυφαίος πάροχος λύσεων για ασφαλή, ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικά κτίρια και υποδομές. Δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς στην υλοποίηση συστημάτων, προσφέροντας κορυφαίες λύσεις ασφάλειας, κτιριακών αυτοματισμών και ενεργειακής διαχείρισης, καθώς και συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC). Το Τμήμα διαθέτει 29.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, με τα έσοδα του να ανέρχονται στα €5,8 δισ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.gr/buildingtechnologies