Siemens Greece

Το C40 και η Siemens ανακοίνωσαν νέα ευρεία συνεργασία για τις πόλεις και τη βιωσιμότητα

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

To δίκτυο C40 Cities Climate Leadership Group (C40) και η Siemens ανακοίνωσαν μια νέα συνερ-γασία, τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και για τη διενέργεια ενός παγκόσμιου διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός αυτός στοχεύει στην ανάδειξη δράσεων και καινοτομιών για αστικά κέντρα, ώστε να επιτα-χυνθεί η υλοποίηση των έργων που έχουν αναλάβει οι πόλεις του δικτύου C40 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

«Τα αστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο – ειδικά οι πόλεις του δικτύου C40 – πρωτοστατούν στην ανάληψη σημαντικών δράσεων για την προστασία του πλανήτη και την ανάπτυξη των οικονομιών μας με βιώσιμους τρόπους», δήλωσε ο Πρόεδρος του C40 και Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Michael R. Bloomberg. «Η συνεργασία μας με τη Siemens και η αξιοποίηση της γνώσης και της τεχνογνωσίας της θα βελτιώσει την ικανότητά μας να μετράμε τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών μας, να αναπτύσουμε τις πιο αποτελεσματικές πολιτικές και να «χτίζουμε» πάνω στην εξαιρετική δουλειά που ήδη γίνεται στις πόλεις του C40. Με αυτή την προηγμένη μέθοδο συλλογής στοιχείων, θα είμαστε σε θέση να διασφαλίσουμε ότι σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής».

Η τεχνική συνεργασία του δικτύου C40 και της Siemens έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθά τα αστικά κέντρα να μετρούν, να προγραμματίζουν και να μετριάζουν τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου (GHG). Η Πρωτοβουλία «GHG Measurement & Planning Initiative» θα συγκαλέσει τις πόλεις του C40 για να διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών και τεχνογνωσίας, και θα αναπτύξει τεχνική βοήθεια και τοπικές δυνατοτήτες στις πόλεις του δικτύου C40 που επιθυμούν να αναπτύξουν διαδικασίες απογραφής των αερίων του θερμοκηπίου καθώς και ολοκληρωμένα σχέδια κλιματικής δράσης για τα αστικά κέντρα. Επιπλέον, το νέο βραβείο «C40 & Siemens City Climate Leadership Award» θα αναδεικνύει σε ετήσια βάση τις πόλεις που επιδεικνύουν ηγετική στάση στις κλιματικές δράσεις.

«Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και τιμή που συνεγαζόμαστε με το δίκτυο C40 σε μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Siemens θα προσφέρει την πλούσια γνώση και εμπειρία που διαθέτει στον τομέα των ενεργειακά αποδοτικών και βιώσιμων αστικών υποδομών. Μαζί με το C40 θα αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία της Siemens από τους ειδικούς σε θέματα αστικών κέντρων από όλο τον κόσμο και από το Center of Competence Cities,», δήλωσε ο Roland Busch, Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens.

Η Πρωτοβουλία «GHG Measurement & Planning Initiative» θα προσφέρει μια επιπλέον πλατφόρ-μα για τα αστικά κέντρα ώστε να μοιραστούν την τεχνογνωσία και να «χτίσουν» πάνω στην τεχνική βοήθεια και τους πόρους που έχουν ήδη αναπτυχθεί από το δίκτυο C40 και τη Siemens. Επιπλέον, η Πρωτοβουλία θα υποστηρίξει την επίλυση κοινών προβλημάτων σε πόλεις με παρόμοιες ανάγκες που εργάζονται πάνω στην ανάπτυξη διαδικασιών απογραφής και σχεδίων κλιματικής δράσης και μπορούν να επωφεληθούν από τις κοινές προσεγγίσεις στη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση και το στρατηγικό σχεδιασμό. 

Το βραβείο «C40 & Siemens City Climate Leadership Award» θα απονέμεται σε ετήσια βάση σε 10 κατηγορίες και θα προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση στις πόλεις του δικτύου C40 που επιδεικνύουν ηγετική θέση στις κλιματικές δράσεις. Έξι κατηγορίες βραβείων, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών αστικών μεταφορών, πράσινης ενέργειας και βιώσιμων κοινοτήτων είναι ανοιχτές μόνο για πόλεις του C40. Τέσσερεις άλλες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών ανθεκτικότητας, ποιότητας του αέρα και βελτιωμένων αστικών υποδομών είναι ανοιχτές στις πόλεις του C40 και στις 120 πόλεις του ερευνητικού προγράμματος «Green City Index» της Siemens και του Economist Intelligence Unit. Η πρώτη τελετή απονομής βραβείων θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο του 2013 στο Crystal, το Κέντρο Αστικής Βιωσιμότητας της Siemens στο Λονδίνο.

Σχετικά με τον Τομέα Υποδομών & Αστικών Κέντρων της Siemens
Ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens (με έδρα το Μόναχο) απασχολεί σχεδόν 90.000 εργαζόμενους, εστιάζοντας τις δραστηριότητες του σε βιώσιμες τεχνολογίες για τις μητροπολιτικές περιοχές και τις υποδομές τους. Μεταξύ άλλων, ο Τομέας παρέχει προϊόντα, συστήματα και λύσεις για την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τα έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την ασφάλεια. Ο Τομέας αποτελεί-ται από τα Τμήματα Τεχνολογιών Κτιρίων, Προϊόντων Χαμηλής & Μέσης Τάσης, Συγκοινωνιών και Logistics, Σιδηροδρομικών Συστημάτων και Έξυπνων Δικτύων.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.siemens.com/infrastructure-cities

Σχετικά με το C40
To C40 είναι ένα δίκτυο που αποτελείται από τις μεγαλουπόλεις σε όλο τον κόσμο και αναλαμβάνει δράσεις για να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Με ένα μοναδικό κεφάλαιο, το C40 συνεργάζεται με τις συμμετέχουσες πόλεις για να απευθυνθεί στους κλιματικούς κινδύνους και στις επιπτώσεις σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το δίκτυο C40 δημιουργήθηκε το 2005 από τον πρώην δήμαρχο του Λονδίνου, Ken Livingstone, και ξεκίνησε συνεργασία το 2006 με το Πρόγραμμα Πόλεων της Κλιματικής Πρωτοβουλίας του Προέδρου Clinton (CCI) για να μειώσει τις εκπομπές του άνθρακα και να αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα στις μεγάλες πόλεις ανα τον κόσμο. Σημερινός πρόεδρος του C40 είναι ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Michael R. Bloomberg.   

«Ο Michael Bloomberg, Δήμαρχος της Νέας Υόρκης και Πρόεδρος του δικτύου C40 Cities Climate Leadership Group (C40) και ο Roland Busch, Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων της Siemens και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Siemens AG, συμφώνησαν για τη συνεργασία μεταξύ του δικτύου των πόλεων και της Siemens για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγ-κόσμιας κλιματικής αλλαγής. Η συνεργασία αφορά τόσο στο τεχνικό επίπεδο όσο και στη διενέρ-γεια ενός παγκόσμιου διαγωνισμού που θα αναδεικνύει τις δράσεις των πόλεων και την καινοτομία και θα επιταχύνει τις δραστηριότητες των πόλεων του C40 για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής».