Tools

Siemens GreeceSiemens Greece

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Μελέτη της Siemens: Η Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει €45 δισ. με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

• H δημιουργία και η επέκταση εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας σε λάθος τοποθεσίες είναι περιττή επένδυση με κόστος €45 δισ.
• Είναι δυνατή η εξοικονόμηση ποσών ίσων με 4-5 φορές μεγαλύτερα από την ε-τήσια επένδυση για την κατασκευή εργοστασίων ηλιακής και αιολικής ενέργειας στη Γερμανία

Η Siemens έχει αναλύσει τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και έχει εντοπίσει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης, ειδικά σε σχέση με τα σχέδια επέκτασης της παραγωγής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η δυσκολία έγκειται στην επιλογή της τοποθεσίας: Αν οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονταν στις περιοχές της Ευρώπης που προσφέρουν τις υψηλότερες αποδόσεις ενέργειας, περίπου €45 δισ. από τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν μέχρι το 2030. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει ήδη τη σχετική επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Για να γίνει ευκολότερα η σύγκριση αρκεί να αναφερθεί ότι περίπου €10 δισ. επενδύθηκαν σε νέους σταθμούς παραγωγής ηλιακής και αιολικής ενέργειας στη Γερμανία το 2012. «Στην Ευρώπη, μόνο η ισχύς των νέων φωτοβολταϊκών, που αναμένεται να κατασκευαστούν μέχρι το 2030 ανέρχεται σε 138 gigawatts. Αν αυτές οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονταν στις πιο ηλιόλουστες περιοχές, θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε  39 gigawatts από τον ηλιακό εξοπλισμό – για την ίδια απόδοση ισχύος. Η επιλογή τοποθεσίας είναι εξαιρετικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα και την οικονομία της αιολικής ενέργειας», δήλωσε ο Michael Süß, μέλος της Corporate Executive Committee της Siemens AG και Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα Ενέργειας της Siemens, στο πλαίσιο του 1ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Στο πλαίσιο της μελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Siemens συνεργάζεται με το Πολυτεχνείο του Μονάχου για να εξετάσει τα ενεργειακά συστήματα σε όλο τον κόσμο με σκοπό να εξακριβώσει τα ποσοστά χρήσης των πόρων, αξιοπιστίας των προμηθειών, βιωσιμότητας και οικονομικής απόδοσης. Με βάση την παραδοχή ότι κάθε χρόνο ξοδεύονται δισεκατομμύρια σαν αποτέλεσμα των ανεπαρκειών των παγκόσμιων ενεργειακών συστημάτων και αγορών, η μελέτη σκοπεύει να εντοπίσει και να ποσοτικοποιήσει με ακρίβεια αυτές τις απώλειες καθώς και να προτείνει λύσεις. Η Siemens θα παρουσιάσει τα ευρήματά της στη σημαντικότερη εκδήλωση για τον τομέα της ενέργειας, το Παγκόσμια Συνέδριο Ενέργειας (WEC) που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Daegu της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο του 2013.

Η Siemens έχει αναδείξει τέσσερα βασικά σημεία για τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών συστημάτων παγκοσμίως, τα οποία μπορούν να γίνουν λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικά με βάση τα τοπικά χαρακτηριστικά των δικτύων ενέργειας καθώς και των σταθμών παραγωγής ενέργειας:
1. Τοπική βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων ανανεώσιμης ενέργειας: Η εκμετάλλευση στο έπακρό των τοπικών δυνατοτήτων παραγωγής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης των καταλληλότερων τοποθεσιών για ηλιακές εγκαταστάσεις, για εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικής αποθήκευσης και αιολικά πάρκα καθώς και της επέκτασης των δικτύων για μεγαλύτερη συμβατότητα.
2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος ενέργειας συνολικά: Για παράδειγμα, η μέση απόδοση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα είναι μόνο 38%, ενώ οι σύγχρονοι σταθμοί μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 46%. Η εγκατάσταση πιο αποδοτικού ηλεκτρικού εξοπλισμού στη βιομηχανία και τα νοικοκυριά θα μείωνε ακόμα περισσότερο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα καθώς και τα κόστη.
3. Βελτιώσεις στη σύνθεση του εργοστασίου: Η μετάβαση από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με καύση άνθρακα στους σταθμούς που λειτουργούν με φυσικό αέριο θα μείωνε σημαντικά τον όγκο του διοξειδίου του άνθρακα που εκλείεται από τη συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό συνεπάγεται τη δυνατότητα για ετήσια εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα 365 εκατομμυρίων τόνων στην Ευρώπη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί με το μισό των συνολικών εκπομπών στη Γερμανία.
4. Μεγαλύτερη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος για τις ενεργειακές ανάγκες: Αντί να παράγεται ενέργεια τοπικά με χαμηλή αποτελεσματικότητα και η καύση πετρελαίου και φυσικού αερίου να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κτιρίων, η ενέργεια θα μπορούσε να παραχθεί πιο αποτελεσματικά σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής μεγάλης κλίμακας και τα υψηλής απόδοσης ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε θερμικά μονωμένα σπίτια – τουλάχιστον σε περιοχές με ευρείας κλίμακας κάλυψη του ενεργειακού δικτύου.

Τα ενεργειακά συστήμα σε όλο τον κόσμο διαφέρουν αρκετά λόγω των τοπικών συνθηκών και αλλάζουν συνεχώς. Για παράδειγμα, η Νορβηγία, χάρη στην ευνοϊκή τοπολογία της, μπορεί να βασιστεί σχεδόν αποκλειστικά στην υδροηλεκτρική ενέργεια.Ταυτόχρονα, είναι μεγάλος παραγωγός φυσικού αερίου, εξάγοντας το μεγαλύτερο μέρος του. Αντίθετα, μικρό μέρος της υδροηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει σε αφθονία εξάγεται προς το παρόν μέσω γραμμών μεταφοράς μεγάλης απόστασης, παρόλη τη μεγάλη ζήτηση για την εξισορρόπηση της ενέργειας σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία έχουν επιλέξει μεγάλης κλίμακας χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τα  συστήματά παραγωγής ενέργειας που διαθέτουν. Το Ηνωμένο Βασίλειο σκοπεύει να επεκτείνει  την ισχύ της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας για να καλύψει το ένα τέταρτο της ζήτησης ενέργειας μέχρι το 2020, ενώ στη Γερμανία το μερίδιο της αιολικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί κατά 15% μέχρι το 2030. Η Γερμανία θέλει να παράγει το 80% της ενέργειάς της από τις ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2050. Οι μεγάλες μεταβολές στην παραγωγή ενέργειας που οφείλονται στις εναλασσόμενες καιρικές συνθήκες, επομένως, επιβάλουν μεγάλης-κλίμακας ενεργειακή αποθήκευση ή μεγάλης χωρητικότητας μηχανισμούς ανταλλαγής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου άνθιση του φυσικού αερίου καθώς η γρήγορη εκμετάλλευση των μη συμβατικών κοιτασμάτων κάνει το τοπικό φυσικό αέριο μέχρι και δύο τρίτα φτηνότερο σε σχέση με την Ευρώπη. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με φυσικό αέριο είναι επομένως έτοιμοι να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας στις ΗΠΑ στο μέλλον. Οι ΗΠΑ μπορεί να βρίσκονται ακόμα στη διαδικασία αλλαγής, καθώς μετατρέπονται από έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς σε έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ορυκτών καυσίμων. Αντίθετα, στην Ασία, λόγω της ήδη υψηλής και ακόμα αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια καθώς και λόγω της ισχυρής εξάρτησης της περιοχής από τις εισαγωγές, το φυσικό αέριο είναι περίπου πέντε φορές πιο ακριβό σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Στη μελέτη της, η Siemens εξετάζει αυτές τις τοπικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων μελλοντικών εξελίξεων και εντοπίζει τις συνέπειες για τις γειτονικές ενεργειακές αγορές. Ένας από τους σκοπούς της μελέτης της είναι να καθορίσει τις καταλληλότερες προσεγγίσεις, από την εθνική και παγκόσμια οικονομική οπτική, για τη δημιουργία αξιόπιστων και βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων με μεγάλη αποτελεσματικότητα, αλλά ακόμα σε προσιτές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στις 4 Ιουνίου στη Μόσχα, ενώ περισσότερα ευρήματα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στις 9 Ιουλίου στο Juno Beach στη Φλόριντα, την 1η Αυγούστου στο Πεκίνο και στις 4 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Μια πρώτη συνολική ανάλυση πρόκειται να παρουσιαστεί στην πόλη Daegu της Νότιας Κορέας στις 15 Οκτωβρίου.

Σχετικά με τον Τομέα Ενέργειας της Siemens
Ο Τομέας Ενέργειας της Siemens είναι ο κορυφαίος προμηθευτής λύσεων για τον κλάδο της ενέργειας στον κόσμο. Ο Τομέας παρέχει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, υπηρεσιών και συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας μέσω θερμικών μονάδων και ανανεώσιμων πηγών, για τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας, καθώς και για την εξόρυξη, μετατροπή και μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2012 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012), τα έσοδα του Τομέα Ενέργειας ανήλθαν περίπου στα €27,5 δισ., ενώ οι νέες παραγγελίες ξεπέρασαν τα €26,9 δισ., με τα κέρδη να διαμορφώνονται στα €2,2 δισ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2012, ο Τομέας Ενέργειας απασχολούσε πάνω από 86.000 εργαζόμενους. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com/energy

Η Siemens έχει αναλύσει τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και έχει εντοπίσει σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης, ειδικά σε σχέση με τα σχέδια επέκτασης της παραγωγής ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η δυσκολία έγκειται στην επιλογή της τοποθεσίας: Αν οι εγκαταστάσεις κατασκευάζονταν στις περιοχές της Ευρώπης που προσφέρουν τις υψηλότερες αποδόσεις ενέργειας, περίπου €45 δισ. από τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν μέχρι το 2030. Αυτό το ποσό περιλαμβάνει ήδη τη σχετική επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Για να γίνει ευκολότερα η σύγκριση αρκεί να αναφερθεί ότι περίπου €10 δισ. επενδύθηκαν σε νέους σταθμούς παραγωγής ηλιακής και αιολικής ενέργειας στη Γερμανία το 2012. Είναι δυνατή η εξοικονόμηση ποσών ίσων με 4-5 φορές μεγαλύτερα από την ετήσια επένδυση για την κατασκευή εργοστασίων ηλιακής και αιολικής ενέργειας στη Γερμανία.