Tools

Siemens GreeceSiemens Greece

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Η Siemens ξεκινά το χρηματοοικονομικό έτος 2013 από σταθερή βάση

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

-Τα έσοδα είναι ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του περασμένου έτους

-Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων ξεπέρασε το 1

-Αύξηση 4% στα συνολικά κέρδη των Τομέων της εταιρείας

-Για το χρηματοοικονομικό έτος 2013, δεν αναμένεται ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον
 

Η Siemens ξεκινά το χρηματοοικονομικό έτος 2013 με στέρεα μεγέθη. Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, τα έσοδα είναι ελαφρώς αυξημένα στο πρώτο τρίμηνο, λόγω του δυναμικού υπόλοιπου ανεκτέλεστων παραγγελιών. Παρότι οι νέες παραγγελίες εμφάνισαν ήπια πτώση σε ετήσια βάση, ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων ξεπέρασε ξανά το 1, ενώ βρισκόταν κάτω από αυτό το επίπεδο στα τρία τελευταία τρίμηνα. Τα συνολικά κέρδη των Τομέων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4%. «Σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, ξεκινήσαμε το χρηματοοικονομικό έτος 2013 από μια σταθερή βάση. Για το υπόλοιπο του έτους, δεν αναμένουμε ότι θα παρουσιαστεί ένας «ούριος άνεμος» στην παγκόσμια οικονομία, ώστε να μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Όλη μας η προσοχή εστιάζεται στην υλοποίηση του προγράμματος Siemens 2014», σημείωσε ο Peter Löscher, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens.   

Κατά το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2013, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, οι νέες παραγγελίες ανήλθαν στα €19,1 δισ., εμφανίζοντας κάμψη 3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2%, φτάνοντας τα €18,1 δισ. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 1,06 στο πρώτο τρίμηνο. Στο τέλος του τριμήνου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώθηκε στα €97 δισ. Τα συνολικά κέρδη των Τομέων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4%, φτάνοντας στα €1,7 δισ. Το περιθώριο κέρδους των Τομέων αυξήθηκε από το 9% στο 9,3%. Τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες έκλεισαν ελαφρώς χαμηλότερα, στα €1,3 δισ. Σε ετήσια βάση, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν από τα €1,4 δισ. στα €1,2 δισ. 

Επιδόσεις Τομέων
Οι νέες παραγγελίες για τον Τομέα Ενέργειας ανήλθαν στα €7,1 δισ., φτάνοντας σχεδόν τα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η πτώση που παρατηρήθηκε κυρίως στα Τμήματα Αιολικής Ενέργειας και Μεταφοράς Ενέργειας σχεδόν αντισταθμίστηκε από τις ισχυρές επιδόσεις του Τμήματος Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ορυκτών Καυσίμων, το οποίο εμφάνισε αύξηση της τάξης του 18% στις νέες παραγγελίες. Τα έσοδα του Τομέα αυξήθηκαν 3%, φτάνοντας τα €6,3 δισ., κυρίως λόγω της ανάπτυξης που εμφάνισε το Τμήμα Αιολικής Ενέργειας, το οποίο παρουσίασε άνοδο 27% στα έσοδα σε ετήσια βάση. Χάρη στις ελαφρύτερες επιβαρύνσεις από υπεράκτια αιολικά έργα, τα κέρδη του Τομέα αυξήθηκαν από τα €507 εκατ. στα €567 εκατ. Επίσης, το περιθώριο κέρδους του Τομέα αυξήθηκε από το 8,3% στο 9,0%.

Λόγω – μεταξύ άλλων – της βελτιωμένης κοστολογικής θέσης της εταιρείας, η οποία προέρχεται από την πρόοδο στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας “Agenda 2013”, τα κέρδη του Τομέα Υγείας αυξήθηκαν από τα €364 εκατ. στα €503 εκατ. Το περιθώριο κέρδους σκαρφάλωσε από το 11,6% στο 15,5%. Επιπλέον, τα κέρδη του Τομέα ενισχύθηκαν κατά 3% (€3,3 δισ.), ενώ οι νέες παραγγελίες παρέμειναν σταθερές στα €3,3 δισ.

Για τον Τομέα Βιομηχανίας, το περιβάλλον της αγοράς έγινε πρόσφατα πιο δύσκολο, εμφανίζοντας περισσότερες προκλήσεις. Λόγω των δυσχερέστερων οικονομικών συνθηκών, εμφανίστηκε μείωση της ζήτησης στον κλάδο των βραχυπρόθεσμων δραστηριοτήτων του Τομέα, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2012. Τα έσοδα του Τομέα διαμορφώθηκαν στα €4,6 δισ. στο πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2013, φτάνοντας σχεδόν στο επίπεδο της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Από την άλλη, οι νέες παραγγελίες σημείωσαν πτώση 8% σε ετήσια βάση, φτάνοντας στα €4,5 δισ. Τα κέρδη του Τομέα μειώθηκαν από τα €556 εκατ. στα €500 εκατ., ενώ το περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε από το 11,8% στο 10,8%.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2013, ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων σημείωσε έσοδα €4,1 δισ., εμφανίζοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση. Οι νέες παραγγελίες διαμορφώθηκαν στα €4,4 δισ., με πτώση 7%. Ωστόσο, στο αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, είχε εγγραφεί η δεύτερη μεγάλη παραγγελία από τη Ρωσία για ταχείες Sapsan. Αυτή η επίπτωση δεν μπόρεσε να αντισταθμιστεί εντελώς, ούτε από την παραγγελία 58 αυτόματων, «χωρίς οδηγό», τραίνων για το σύστημα ταχείας διαμετακόμισης της Κουάλα Λουμπούρ. Τα κέρδη του Τομέα Υποδομών και Αστικών Κέντρων μειώθηκαν από τα €200 εκατ. του αντίστοιχου περσινού τριμήνου στα €128 εκατ., γεγονός που οφείλεται εν πολλοίς σε δαπάνες έργων ύψους €116 εκατ., οι οποίες σχετίζονται με ταχείες. Το περιθώριο κέρδους μειώθηκε από 4,9% σε 3,1%.

Εκτιμήσεις
Οι εκτιμήσεις της εταιρείας παραμένουν αμετάβλητες. Το χρηματοοικονομικό έτος 2013, η Siemens ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος “Siemens 2014”, το οποίο αφορά το σύνολο της εταιρείας και υποστηρίζει το πλαίσιο “One Siemens”, για τη βιώσιμη δημιουργία αξίας. Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση του συνολικού περιθωρίου κέρδους των Τομέων τουλάχιστον στο 12%, έως το χρηματοοικονομικό έτος 2014.

Κατά τον πρώτο χρόνο του προγράμματος, η εταιρεία αναμένει ήπια ανάπτυξη των  παραγγελιών και έσοδα που θα προσεγγίσουν τα επίπεδα του χρηματοοικονομικού έτους 2012, σε οργανική βάση. Η Siemens αναμένει ότι τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες θα κυμανθούν μεταξύ €4,5 δισ. και €5 δισ., συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης από την αναδρομική υιοθέτηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου IAS 19R. Ακόμη, στις εκτιμήσεις περιλαμβάνονται χρεώσεις συνολικού ύψους περίπου €1 δισ., οι οποίες αφορούν μέτρα παραγωγικότητας που θα εφαρμοστούν στους Τομείς, στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα οφέλη θα επιτευχθούν σε επίπεδο παραγωγικότητας, θα αποτυπώνονται στα αποτελέσματα του χρηματοοικονομικού έτους 2014.   

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε μια σειρά προϋποθέσεων και κυρίως στην υπόθεση ότι τα έσοδα θα εξελιχθούν βάσει του αναμενομένου. Αυτό αφορά ιδιαίτερα δραστηριότητες που είναι ευαίσθητες σε βραχυπρόθεσμες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, στις εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνονται πιθανές επιπτώσεις από νομικά και κανονιστικά ζητήματα ή σημαντικές επιπτώσεις επί του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Σχετικά με τη Siemens AG
Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο των ηλεκτρονικών και της ηλεκτρικής μηχανολογίας. Δραστηριοποιείται στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας, καθώς και στην παροχή λύσεων υποδομών, ιδιαίτερα για αστικά κέντρα και μητροπολιτικές περιοχές. Για πάνω από 165 χρόνια, η Siemens αποτελεί συνώνυμο της τεχνολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα. Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στον κόσμο. Περίπου 40% των συνολικών εσόδων της προέρχεται από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2012 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €78,3 δισ. και τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα €5,2 δισ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2012, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 370.000 εργαζομένους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com