Siemens Greece

Site Search

Menuclose
Related
Info
close
Κέντρο Τύπου

Κέντρο Τύπου

Η Siemens παρουσιάζει τη νέα ασύρματη τεχνολογία για το σύστημα πυρανίχνευσης  Cerberus Pro

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

Tο σύστημα πυρανίχνευσης Cerberus Pro επεκτείνεται ασύρματα με την τεχνολογία νέας γενιάς Swing (Siemens Wireless Next Generation)

Το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens παρουσιάζει την ασύρματη λύση πυρανίχνευσης, η οποία προσφέρει μεγάλη ευελιξία και υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας. Η τεχνολογία Swing συνδυάζει ένα ασφαλές ασύρματο δίκτυο με την κατοχυρωμένη τεχνολογία της προηγμένης ανάλυσης σήμα-τος (ASA Advanced Signal Analysis) για να διασφαλίσει τη βέλτιστη πυρανίχνευση. Η τεχνολογία αυτή είναι ιδανική για χρήση σε τοποθεσίες όπου η καλωδίαση των πυρανιχνευτών είναι αδύνατη ή μη επιθυμητή.  

Η τεχνολογία Swing βασίζεται στην επικοινωνία κατανεμημένης τοπολογίας (mesh), η οποία αξιο-ποιεί στο μέγιστο βαθμό τους εναλλακτικούς διαύλους επικοινωνίας και επομένως είναι εφάμιλλη της ασφάλειας και αξιοπιστίας μιας ενσύρματης λύσης. Μέσα στο ασύρματο δίκτυο κατανεμημένης τοπολογίας, κάθε ασύρματη συσκευή επικοινωνεί με τις γειτονικές συσκευές, το οποίο σημαίνει ότι για να μεταδοθεί το σήμα (πληροφορία), ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον δύο εφεδρικές διαδρομές είναι διαθέσιμες. Για να αυξηθεί το επίπεδο αξιοπιστίας, κάθε συσκευή διαθέτει δύο ζώνες συχνοτήτων με πολλαπλά κανάλια. Στην περίπτωση προβλήματος στην επικοινωνία, το δίκτυο «αυτο-επισκευάζεται», προσπαθώντας αυτόματα να αλλάξει κανάλια ή ζώνες συχνοτήτων ή να προωθήσει τα σήματα (πληροφορίες) μέσω άλλης προσκείμενης συσκευής. Έτσι διασφαλίζεται ότι όλα τα διαθέσιμα σήματα φτάνουν πάντα μέχρι την μονάδα επικοινωνίας και τελικά στον κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης.

Κατά τη διαδικασία εγκατάστασης μεγάλων ασύρματων δικτύων ένα άλλο πλεονέκτημα της επικοινωνίας κατανεμημένης τοπολογίας ή τοπολογίας mesh, γίνεται εμφανές. Η μονάδα επικοινωνίας δε χρειάζεται πλέον να βρίσκεται σε απευθείας ασύρματη επαφή με κάθε ανιχνευτή, εφόσον ο κάθε ανιχνευτής επικοινωνεί με τους «γείτονές» του. Χρησιμοποιώντας μία και μόνο μονάδα επικοινωνίας, ένα δίκτυο μπορεί να επεκταθεί σε μια ακτίνα 60 μέτρων και μέχρι πέντε ορόφους γύρο από την μονάδα αυτή.

Από τη στιγμή που τα καλώδια δεν είναι απαραίτητα, η τεχνολογία Swing προσφέρει ταχύτητα και ευκολία στην εγκατάσταση. Επιπλέον, ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία κάθε ανιχνευτής μπορεί να αλλάξει θέση στον χώρο. Ο πίνακας πυρανίχνευσης μπορεί να επικοινωνήσει ξεχω-ριστά με κάθε ανιχνευτή για εργασίες που αφορούν στη ρύθμιση ή και τη συντήρησή του. Το ίδιο μπορεί να γίνει με απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω δικτύου.

Κάθε πυρανιχνευτής τεχνολογίας Swing διαθέτει για λόγους εφεδρείας, σύστημα με δύο οπτικούς αισθητήρες και δύο αισθητήρες θερμότητας. Ειδικές παράμετροι (τεχνολογία ASA) επιτρέπουν τη βέλτιστη προσαρμογή των αισθητήρων στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες ώστε να αντα-ποκρίνονται πλήρως σε αυτές. Η τεχνολογία ASA αναλύει τα σήματα των αισθητήρων σε πραγμα-τικό χρόνο και προσαρμόζει δυναμικά τις ρυθμίσεις του ανιχνευτή. Αυτό καθιστά τους πυρανιχνευτές Swing ανεπηρέαστους από παραπλανητικά φαινόμενα που μπορεί να προκληθούν από σκόνη, ατμό ή καπνό που αναδύεται από τις συγκολλήσεις, αποτρέποντας με βεβαιότητα τους δαπανηρούς, ψευδό-συναγερμούς. Το τμήμα τεχνολογιών κτιρίων προσφέρει εγγύηση πραγματικών συναγερμών για το σύστημα και εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει  ψευδό- συναγερμός.

Με τη μέγιστη ευελιξία και αξιοπιστία, η τεχνολογία Swing είναι ιδανική για εφαρμογή σε χώρους όπου η καλωδίωση των πυρανιχνευτών είναι αδύνατη ή μη επιθυμητή για δομικούς ή αισθητικούς λόγους. Ενδείκνυται για εκκλησίες, διατηρητέα ιστορικά κτίρια, μουσεία, βιομηχανικά κτίρια, κτίρια πολλαπλών χρήσεων ή και για προσωρινή εγκατάσταση σε εμπορικές εκθέσεις. Η χρήση ασύρματης τεχνολογίας προτείνεται και σε χώρους που βρίσκονται σχεδόν σε συνεχή χρήση, όπως τα δωμάτια ξενοδοχείων ή γραφεία ή στους χώρους όπου υπάρχουν μικρά χρονικά περιθώρια για εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης.

Σχετικά με το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων
Το Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της Siemens (με έδρα το Zug της Ελβετίας) είναι ο κορυφαίος πάροχος λύσεων για ασφαλή, ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικά κτίρια και υποδομές. Δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς στην υλοποίηση συστημάτων, προσφέροντας κορυφαίες λύσεις ασφάλειας, κτιριακών αυτοματισμών και ενεργειακής διαχείρισης, καθώς και συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC). Το Τμήμα διαθέτει 29.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, με τα έσοδα του να ανέρχονται στα €5,8 δισ.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.gr/buildingtechnologiesYou are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?