Tools

Siemens GreeceSiemens Greece

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Ενίσχυση των δυνατοτήτων απεικόνισης με την τομοσύνθεση μαστού

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

• Η Siemens διαθέτει τα πρώτα συστήματα μαστογραφίας με δυνατότητες τρισδιάστατης τομοσύνθεσης

Ο Τομέας Υγείας της Siemens προσφέρει ενσωματωμένες λειτουργίες τρισδιάστατης τομοσύνθεσης στην πλατφόρμα ψηφιακής μαστογραφίας Mammomat Inspiration. Αυτή η τεχνολογία συλλέγει τρισδιάστατες εικόνες του μαστού, συμβάλλοντας στον εντοπισμό όγκων, ακόμη και αν αυτοί καλύπτονται από ιστούς. Έτσι, προσφέρεται η δυνατότητα ακριβέστερης διάγνωσης σε σχέση με το παρελθόν και μειώνεται ο αριθμός των ψευδώς θετικών ευρημάτων. Τα πρώτα συστήματα Mammomat με λειτουργίες τομοσύνθεσης έχουν ήδη εγκατασταθεί στη Γερμανία και στο Βέλγιο αλλά και στην Ελλάδα. 

Η Dr Renate Tewaag του ομίλου Radprax, ο οποίος αποτελείται από τμήματα που ειδι-κεύονται στην ακτινολογία, την πυρηνική ιατρική και την ακτινοθεραπεία, ήταν η πρώτη ακτινολόγος που χρησιμοποίησε αυτή τη νέα τεχνολογία της Siemens. «Με την τομοσύνθεση παρατηρούμε μια συναρπαστική εξέλιξη στην ψηφιακή μαστογραφία. Αυτή η τεχνολογία τρισδιάστατης απεικόνισης προσφέρει εντυπωσιακές βελτιώσεις στον εντοπισμό λεπτομερειών, οι οποίες αποδεικνύονται επωφελείς τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους ακτινολόγους. Μπορούμε να είμαστε πιο ακριβείς στη διάγνωσή μας, ενώ και οι γυναίκες που εξετάζονται μπορούν να αισθάνονται πιο σίγουρες», εξήγησε η Dr Tewaag. «Η τομοσύνθεση απλοποιεί τη μαστογραφία τόσο για το γιατρό, όσο και για τον ασθενή. Κρίνοντας από τις πρώτες εντυπώσεις, μπορούμε να αποφύγουμε επιπλέον εξετάσεις και παρεμβάσεις έχοντας καθαρή τη συνείδησή μας. Πλέον, οι βλάβες που είναι κρυμμένες στον πυκνό αδενικό ιστό μπορούν να εντοπιστούν αρκετά νωρίς», συμπλήρωσε η ίδια.

Έως τώρα, η συμβατική αναλογική μαστογραφία και η πλήρης ψηφιακή μαστογραφία είχαν τη δυνατότητα να απεικονίσουν δισδιάστατα την ανατομική δομή του μαστού. Αυτό δυσκόλευε τη διαδικασία διάγνωσης και περιόριζε τη δυνατότητα του γιατρού να αναγνωρίσει συγκεκριμένους τύπους όγκων, καθώς οι ανατομικές δομές μπορεί να κάλυπταν και να άφηναν κρυφές τις βλάβες. Η τεχνολογία τρισδιάστατης τομοσύνθεσης της πλατφόρμας Mammomat Inspiration ξεπερνά αυτούς τους περιορισμούς. Μέσω αυτής της τεχνολογίας ο γιατρός μπορεί να λάβει διάφορες εικόνες του μαστού από διαφορετικές γωνίες, χρησιμοποιώντας γρήγορους μηχανισμούς ανίχνευσης που βασίζονται σε άμορφο σελήνιο (aSe), και να αξιοποιήσει αυτά τα πρωτογενή δεδομένα για να δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο σύνολο. Έτσι, μπορεί να γίνει καλύτερη ανάλυση του τύπου και του μεγέθους των βλαβών και των μικροασβεστοποιήσεων σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους. Η τομοσύνθεση αυξάνει την ευαισθησία και την ακρίβεια της μαστογραφίας, ενώ ακόμη, βελτιώνει τις διαδικασίες ταξινόμησης και εκτίμησης της διαφοροποίησης των όγκων.

Η τομοσύνθεση διαφέρει από τη συμβατική μαστογραφία με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διαφέρει μια αξονική τομογραφία σε σχέση με την κλασική ακτινογραφία. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η λυχνία ακτινών Χ κινείται σε τροχιά  50 μοιρών γύρω από το μαστό, δημιουργώντας 25 χαμηλής συχνότητας εικόνες. Οι εικόνες χρησιμοποιούνται ως πρωτογενή δεδομένα για τη δημιουργία τρισδιάστατων εικόνων υψηλής ανάλυσης. Η υψηλή ανάλυση χώρου και η ευρεία γωνία λήψης συμβάλουν στη δημιουργία εικόνων απαράμιλλης ποιότητας. 

Το ψηφιακό σύστημα Mammomat Inspiration με βασικές λειτουργίες προβολής και διάγ-νωσης διατίθεται στην αγορά από τα τέλη του 2007 και χρησιμοποιείται ευρέως σε νοσοκομεία και κλινικές σε όλο τον κόσμο. Το σύστημα Mammomat Inspiration προσφέρει μαζί για πρώτη φορά λειτουργίες προβολής, διάγνωσης, κατευθυνόμενης βιοψίας και τώρα τομοσύνθεσης σε μια ενοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα. Οποιοδήποτε νοσοκομείο ή κλινική μπορεί να αγοράσει μια συσκευή απεικόνισης και να προσθέσει τις εφαρμογές βιοψίας και τρισδιάστατης τομοσύνθεσης σε επόμενο στάδιο, αν αυτό είναι αναγκαίο. Όλα τα εγκατεστημένα συστήματα αυτού του τύπου θα μπορούν να αναβαθμιστούν με την εγκατάσταση της λειτουργίας τομοσύνθεσης στο σημείο που βρίσκονται.

Σχετικά με τον Τομέα Υγείας της Siemens
Ο Τομέας Υγείας της Siemens  είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές λύσεων για τον κλάδο της Υγείας στον κόσμο, διαμορφώνοντας τις τάσεις  στους τομείς της ιατρικής απεικονιστικής, των εργαστηριακών διαγνωστικών συστημάτων, των ιατρικών λύσεων πληροφορικής και των βοηθημάτων ακοής. Η Siemens προσφέρει προϊόντα και λύσεις για όλο το φάσμα της φροντίδας του ασθενούς – από την πρόληψη και την έγκαιρη πρόγνωση, έως τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα μετά τη θεραπεία. Βελτιστοποιώντας την κλινική ροή εργασιών για τις πλέον κοινές ασθένειες, η Siemens βοηθά τις υπηρεσίες υγείας να γίνουν ταχύτερες, καλύτερες και αποδοτικότερες ως προς το κόστος. Ο Τομέας Υγείας δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο και απασχολεί περίπου 51.000 εργαζομένους. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2012 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012), ο Τομέας Υγείας της Siemens σημείωσε έσοδα ύψους €13,6 δισ. και κέρδη της τάξης των  €1,8 δισ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com/healthcare