Tools

Siemens GreeceSiemens Greece

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Η Mitsubishi Heavy Industries και η Siemens εξειδικεύουν την πρότασή τους για την Alstom

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Η Mitsubishi Heavy Industries (MHI) και η Siemens υπέβαλλαν σήμερα μία επιστολή προσφοράς, εξειδικεύοντας περαιτέρω την προτεινόμενη συναλλαγή με την Alstom. Με την εξειδικευμένη προσφορά, η MHI και η Siemens επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν την Alstom σαν έναν ανεξάρτητο Παγκόσμιο Παίκτη στους τομείς της Ενέργειας και των Μεταφορών. Έπειτα από εκτενείς συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τις τελευταίες ημέρες, η MHI και η Siemens αναθεώρησαν την πρότασή τους σε ό,τι αφορά στη μείωση της πολυπλοκότητας, την ενίσχυση της υλοποίησης και τον περιορισμό της έκθεσης σε κινδύνους. Στη βάση αυτή, η ΜΗΙ και η Siemens αποφάσισαν να απλοποιήσουν περαιτέρω τη δομή της πρότασής τους, προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων. Ως αποτέλεσμα, μία επιπλέον συνεισφορά σε μετρητά της τάξης του €1,2 δισ. προστίθεται στο ποσό των €8,2 δισ., ενώ η συνολική αποτίμηση των ενεργειακών δραστηριοτήτων της Alstom αυξάνεται κατά €400 εκατομμύρια, φτάνοντας τα €14,6 δισ.

Η εξειδικευμένη πρόταση συνεχίζει να διατηρεί το σημερινό διαμέτρημα της Alstom στο σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της, βελτιώνει τη βιομηχανική της βιωσιμότητα και ενδυναμώνει τη χρηματοοικονομική της δομή, προσφέροντάς της τη δυνατότητα να αποτελέσει μία Γαλλική εισηγμένη εταιρεία με έσοδα που προσεγγίζουν τα €20 δισ. Με τις 1.000 νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την ΜΗΙ και τις 1.000 θέσεις πρακτικής άσκησης που θα προσφέρει η Siemens, η πρόταση θα ενισχύσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας στη Γαλλία. Η ΜΗΙ και η Siemens συνεχίζουν να πιστεύουν ακράδαντα ότι η πρότασή τους είναι η καλύτερη για την Alstom, τους εργαζομένους της, τους πελάτες της, τους μετόχους της και τα Γαλλικά εθνικά συμφέροντα. Η συγκεκριμένη πρόταση υπερέχει από βιομηχανική, χρηματοοικονομική και κοινωνική σκοπιά.

Οι εξειδικεύσεις οδηγούν στα εξής μέτρα:
Πλέον, η ΜΗΙ σκοπεύει να εξαγοράσει μερίδιο 40% στις συνδυασμένες δραστηριότητες ατμοηλεκτρικής ενέργειας, δικτύων και υδροηλεκτρικής ενέργειας της Alstom. Αυτή η τροποποίηση θα απλοποιήσει σημαντικά την υλοποίηση της συναλλαγής, καθώς η συγκεκριμένη επένδυση μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί μέσω μίας εταιρείας holding (συμμετοχών), σε αντίθεση με τις τρεις κοινοπραξίες που προβλέπονταν στην προηγούμενη πρόταση της 16ης Ιουνίου. Επομένως, η συνεισφορά σε μετρητά της MHI αυξάνεται κατά €800 εκατομμύρια, από τα €3,1 δισ. στα €3,9 δισ., ενώ η αποτίμηση των προκείμενων δραστηριοτήτων παραμένει αμετάβλητη.

Με βάση τις επακόλουθες και πιο προηγμένες αναλύσεις των ευκαιριών/ κινδύνων, η Siemens μπόρεσε να αυξήσει την προσφορά της σε ρευστό κατά €400 εκατομμύρια. Έτσι, η συνολική εκτίμηση της πρότασης αυξάνεται στα €4,3 δισ.

Σε συνέχεια της προτεινόμενης Επιστολής Εκδήλωσης Προθέσεων για τις Σιδηροδρομικές δραστηριότητες, η Siemens προτείνει να εισέλθει άμεσα σε μια Κοινοπραξία με την Alstom, η οποία θα αφορά δραστηριότητες Διαχείρισης Συγκοινωνιών και θα περιλαμβάνει και τον τομέα Σηματοδότησης.

Σχετικά με τη Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)
Η Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), με έδρα το Τόκυο, είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές βαρέων μηχανημάτων παγκοσμίως, με ενοποιημένες πωλήσεις 3.349,5 δισ. Γιεν, κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2013 (ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 2014). Η διαφοροποιημένη γραμμή προϊόντων και υπηρεσιών της MHI αποτελείται από τέσσερεις επιχειρηματικούς τομείς, «Ενέργεια & Περιβάλλον», «Εμπορική Αεροπορία & Συστήματα Μεταφορών», «Ολοκληρωμένα Αμυντικά & Διαστημικά Συστήματα» και «Μηχανήματα, Εξοπλισμός & Υποδομές». Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mhi.co.jp/en/index.html.

Σχετικά με τη Siemens AG
Η Siemens AG (με έδρες το Βερολίνο και το Μόναχο) είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον κλάδο των ηλεκτρονικών και της ηλεκτρικής μηχανολογίας. Δραστηριοποιείται στους κλάδους της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Υγείας, καθώς και στην παροχή λύσεων υποδομών, ιδιαίτερα για αστικά κέντρα και μητροπολιτικές περιοχές. Για πάνω από 165 χρόνια, η Siemens αποτελεί συνώνυμο της τεχνολογικής υπεροχής, της καινοτομίας, της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του διεθνούς χαρακτήρα. Η εταιρεία είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στον κόσμο. Περίπου 43% των συνολικών εσόδων της προέρχεται από «πράσινα» προϊόντα και λύσεις. Κατά το χρηματοοικονομικό έτος 2013 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013), τα έσοδα της Siemens από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα €75,9 δισ. και τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες στα €4,2 δισ. Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2013, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 362.000 εργαζομένους στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.siemens.com