Η Siemens θα δημιουργήσει μια ισχυρή μονάδα εστιασμένη στην ενέργεια και θα ενισχύσει περαιτέρω την απόδοση

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

  • Δημιουργία νέου σημαντικού παίκτη στην αγορά ενέργειας με όγκο εργασιών €30 δισ. και περισσότερους από 80.000 εργαζομένους, μέσω του spinoff (απόσχιση) της Gas and Power και τη μεταφορά της συμμετοχής της Siemens στη SGRE

  • Το spinoff θα προσφέρει στους μετόχους άμεση συμμετοχή στην επιτυχία και θα επιτρέψει την ταχεία υλοποίηση

  • Μελλοντικός βιομηχανικός πυρήνας: Digital Industries και Smart Infrastructure

  • Βελτιστοποιήθηκαν φιλόδοξοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι και τονίστηκαν οι  μακροπρόθεσμες προσδοκίες

  • Εξοικονόμηση €2,2 δισ. έως το 2023 μέσω προγραμματισμένων οφελών διαρθρωτικής αποδοτικότητας

  • Ανάπτυξη σε τομείς που προσανατολίζονται προς το μέλλον για να δημιουργήσουν καθαρή αύξηση περισσότερων από 10.000 θέσεων εργασίας παρά τα μέτρα αποδοτικότητας

Η Siemens σκοπεύει να επιτύχει τους μεσοπρόθεσμους στόχους της για την ανάπτυξη και κερδοφορία, επικεντρώνοντας σαφώς το χαρτοφυλάκιό της σε αγορές δυναμικής ανάπτυξης και σε οφέλη από την αποδοτικότητα. Για το σκοπό αυτό, το Εποπτικό Συμβούλιο της Siemens AG ενέκρινε ομόφωνα τα επόμενα βήματα της στρατηγικής της εταιρείας Vision 2020+, συμπεριλαμβανομένου του spinoff (απόσχιση) της Siemens Gas and Power (GP).

«Με το Vision 2020+, εντείνουμε περαιτέρω το focus της Siemens και καθιστούμε τις επιχειρήσεις μας ταχύτερες και πιο ευέλικτες. Αυτές οι αλλαγές θέτουν τις βάσεις για βιώσιμη οικονομική επιτυχία σε αναπτυσσόμενες αγορές που θα είναι ελκυστικές μακροπρόθεσμα. Δημιουργούμε επίσης σταθερές προοπτικές για εκείνες τις επιχειρήσεις που πρέπει να αποδείξουν τον εαυτό τους στο διαρθρωτικό μετασχηματισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη και να αντιμετωπίσουν νέα πεδία ανάπτυξης», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

«Η επιτυχία των επιχειρήσεων της Siemens της επόμενης γενιάς θα καθοριστεί από νέους παράγοντες. Το εύρος, το μέγεθος και η μονοδιάστατη προσέγγιση θα αντικατασταθούν από το focus, την ταχύτητα και την προσαρμοστικότητα. Έτσι θα διασφαλίσουμε τη βιώσιμη επιτυχία των επιχειρήσεών μας στην εποχή της Ψηφιακής Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπου αυτοί οι νέοι παράγοντες είναι κρίσιμο να ανταγωνιστούν», δήλωσε ο Kaeser. Ο Διευθύνων Σύμβουλος τόνισε ότι η Siemens καθόριζε την πορεία για το μέλλον από μια θέση δύναμης και ήταν εξαιρετικά τοποθετημένη. Στις αναπτυσσόμενες αγορές της αυτοματοποίησης, της βιομηχανικής ψηφιοποίησης και των έξυπνων υποδομών, η Siemens επιθυμεί να αναπτυχθεί σημαντικά και να επεκτείνει περαιτέρω την ηγετική της θέση.

Το Εποπτικό Συμβούλιο υποστηρίζει ομόφωνα τα μέτρα αναπροσαρμογής. «Είναι το σωστό να κάνουμε∙ είναι απαραίτητο και θαρραλέο να ενεργοποιήσουμε τις προγραμματισμένες αλλαγές όταν η εταιρεία βρίσκεται σε καλή πορεία. Το Εποπτικό Συμβούλιο στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην περαιτέρω υλοποίηση της στρατηγικής Vision 2020+ υπό την ηγεσία του Joe Kaeser», δήλωσε ο Jim Hagemann Snabe, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Siemens AG.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Εποπτικό Συμβούλιο, επίσης, εγκρίνουν το σχέδιο για τη GP και υποστηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξης του Vision 2020+. Ωστόσο, σημειώνουν επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ειδική ευθύνη για την αντιμετώπιση των εργαζομένων που επηρεάζονται από τη διαρθρωτική αλλαγή. Η Birgit Steinborn, Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Εργασίας της Siemens AG, εξήγησε: «Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμφωνούν με το σχέδιο για τη στρατηγική ανάπτυξης της GP και υποστηρίζουν τη  στρατηγική ανάπτυξης της Διοίκησης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια θεμελιώδη μεταμόρφωση της εταιρείας. Εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αντιμετωπίζει σοβαρά το θέμα της ανάπτυξης, αναμένουμε ότι η τεχνογνωσία των εργαζομένων θα διατηρηθεί στην εταιρεία και θα αναπτυχθεί ή θα επεκταθεί αναφορικά με την ψηφιοποίηση. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με μέτρα επανεκπαίδευσης και  βάσει των προτιμήσεων που δηλώνονται όταν προσλαμβάνονται άτομα για τις νέες θέσεις που έχουν ανακοινωθεί. Το συμφωνηθέν Fund for the Future προσφέρει καλές ευκαιρίες για να γίνει αυτό. Επιπλέον, υποθέτουμε ότι η Περιφέρεια της Γερμανίας θα επωφεληθεί επίσης από τα προγράμματα επενδύσεων και ανάπτυξης της Διοικητικής Επιτροπής. Απορρίπτουμε προγράμματα περικοπής θέσεων εργασίας χωρίς όραμα».

Οι Επιχειρησιακές Εταιρείες Digital Industries (DI) και Smart Infrastructure (SI) θα αποτελέσουν τον μελλοντικό βιομηχανικό πυρήνα της Siemens. Αυτός ο πυρήνας θα συμπληρωθεί από μονάδες ευρείας τεχνολογίας και υπηρεσίες σε ολόκληρη την εταιρεία και το στρατηγικό πλειοψηφικό μερίδιο της εταιρείας στη Siemens Healthineers. Η Siemens Μοbility θα ενισχυθεί περαιτέρω ως αναπτυξιακή επιχείρηση.

Η Gas & Power της Siemens αποκτά ξεχωριστή διοίκηση
Η Gas & Power της Siemens (GP) που περιλαμβάνει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της εταιρείας, τη συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη μετάδοση ενέργειας και τις συναφείς επιχειρηματικές υπηρεσίες – πρόκειται να αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία και επιχειρηματική ελευθερία μέσω της αποκοπής και της επακόλουθης δημόσιας εγγραφής.
Επιπλέον, η Siemens AG σχεδιάζει να μεταβιβάσει το πλειοψηφικό μερίδιό της στην ηγέτιδα στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας SGRE – που σήμερα είναι 59% - στην GP. Τα σχέδια απαιτούν την εισαγωγή στο χρηματιστήριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020. Η Siemens θα παραιτηθεί επίσης από το πλειοψηφικό της μερίδιο στη διεύθυνση GP. Ωστόσο, θα παραμείνει ένας ισχυρός μέτοχος στη νέα εταιρεία, με ένα μερίδιο που αρχικά θα είναι ελάχιστα μικρότερο από το 50% και, στο άμεσο μέλλον, θα κινηθεί πάνω από το επίπεδο της μειοψηφίας αρνησικυρίας. Η Siemens θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη νέα εταιρεία, για παράδειγμα μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Siemens, του ισχυρού δικτύου πωλήσεων των Περιφερειών της Siemens και του licensing  αδειοδότησης του ισχυρού brand της Siemens. H απόφαση σχετικά με το spinoff και την επακόλουθη δημόσια εγγραφή θα ληφθεί σε έκτακτη συνεδρίαση των μετόχων, πιθανώς τον Ιούνιο του 2020. Στη συνέχεια, η Siemens θα διαχωρίσει τόσο τη νέα GP όσο και τη SGRE.

«Αυτή η κίνηση θα δημιουργήσει έναν ισχυρό, καθαρό παίκτη στον τομέα της ενέργειας και του ηλεκτρισμού με μια μοναδική, ενιαία δομή - μια επιχείρηση που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της αγοράς ενέργειας όπως καμία άλλη εταιρεία», εξήγησε ο Kaeser. «Ο συνδυασμός του χαρτοφυλακίου μας που περιλαμβάνει συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε πλήρως στην ζήτηση των πελατών. Θα μας επιτρέψει επίσης να παρέχουμε μια βελτιστοποιημένη και, όταν είναι απαραίτητο, συνδυαστική γκάμα προσφορών από μια και μόνη πηγή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η στρατηγική απόφαση θα είναι θετική για όλους τους συμμετέχοντες και θα επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους - όπως είδαμε και στις πρόσφατες επιτυχίες της αγοράς όπως αυτές στο Ιράκ, τις οποίες θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε από κοινού», πρόσθεσε ο Kaeser.

«Η ανεξαρτησία μας θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τη θέση ισχύος μας για να υποστηρίξουμε περαιτέρω τους πελάτες μας στις ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές ενέργειας», δήλωσε η Lisa Davis, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Siemens Gas and Power. «Η παγκόσμια ηλεκτροδότηση εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική και περιβαλλοντική πρόοδο σε όλο τον κόσμο και ως μοναδική εταιρεία με κορυφαίο χαρτοφυλάκιο σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα - τόσο σε συμβατικές όσο και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - είμαστε στη μοναδική θέση που μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες - τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα - να επωφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις. Θα έχουμε πλέον περισσότερη ελευθερία και ευελιξία, ώστε να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε πλήρως στις πολύ συγκεκριμένες και ταχέως μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των αγορών και των πελατών μας. Επιπλέον, θα είμαστε σε θέση να ελέγξουμε πιο άμεσα το κόστος μας και να διασφαλίσουμε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ωφεληθούν άμεσα από κάθε ευρώ που ξοδεύουμε», εξήγησε η Davis.

Προγραμματισμένα σημαντικά κέρδη από την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα

Εκτός από την ενίσχυση των δομών χαρτοφυλακίου της, η Siemens θα βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του κόστους σε όλους τους τομείς της εταιρείας. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα και έτσι να αυξηθεί τόσο ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων όσο και το περιθώριο κέρδους του τομέα της του Industrial Business της εταιρείας κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες μεσοπρόθεσμα. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν ταχύτερα από τα έσοδα μεσοπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα, το περιθώριο κέρδους των βασικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων (προσαρμοσμένο περιθώριο EBITA) είναι να φθάσει το 14 έως 18%.

Η Smart Infrastructure έχει σαφές σχέδιο για ενίσχυση της ανάπτυξης. Πρώτα από όλα, η SI προτίθεται να ενισχύσει τις προϊοντικές δραστηριότητές της, ιδίως στην Ασία. Δεύτερον, η ελκυστική δραστηριότητα υπηρεσιών πρόκειται να επεκταθεί. Τρίτον, η SI σκοπεύει να εντείνει τις δραστηριότητές της σε τομείς που είναι στραμμένοι στο μέλλον, όπως οι υποδομές ηλεκτρόκίνησης, τα κατανεμημένα ενεργειακά συστήματα, τα έξυπνα κτήρια και η αποθήκευση ενέργειας - και με την αξιοποίηση της αυξημένης χρήσης ψηφιακών λύσεων. Αυτά τα βήματα αναμένεται να οδηγήσουν σε ετήσια αύξηση της τάξης των 4 με 5% σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της SI. Ως αποτέλεσμα, η SI θέλει να προσλάβει έως και 6.000 νέους υπαλλήλους έως το 2023 - κυρίως στις διευθύνσεις των υπηρεσιών, της έρευνας και ανάπτυξης και των πωλήσεων. «Συνολικά, με την επιτάχυνση της ανάπτυξης και ένα πιο ευέλικτο set up, σκοπεύουμε να αυξήσουμε το περιθώριο κέρδους μας σε 13-15% μέχρι το 2023», εξήγησε ο CEO της SI, Cedrik Neike.

«Έχουμε πολλές ευκαιρίες να γίνουμε πιο κερδοφόροι. Σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσω μίας πιο ευέλικτης διοίκησης. Τα 79 εργοστάσια που διατηρεί η SI παγκοσμίως είναι ένας άλλος παράγοντας. Θα μειώσουμε το κόστος κατά τα επόμενα τρία χρόνια, συνδυάζοντας τις ικανότητες μας και μέσα από συνεργασίες», δήλωσε ο Neike. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, η SI σχεδιάζει να μειώσει τις θέσεις εργασίας κατά συνολικά 3.000 παγκοσμίως. Το μέτρο αυτό θα δημιουργήσει €300 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες αναδιάρθρωσης. Συνολικά, η SI αναμένει μια καθαρή αύξηση περίπου 3.000 θέσεων εργασίας έως το 2023.

Η Digital Industries σκοπεύει να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της στη βιομηχανική ψηφιοποίηση και να επεκτείνει περισσότερο την ηγετική θέση της στην αγορά. Στόχος της είναι να αναπτυχθεί με ρυθμό 25% μεγαλύτερο της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, θα προσληφθούν πάνω από 12.000 εργαζόμενοι παγκοσμίως, κατά κύριο λόγο στον τομέα παραγωγής, έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και πωλήσεων. Η κερδοφορία θα βελτιστοποιηθεί, για παράδειγμα μέσω της συγχώνευσης δύο πρώην Διευθύνσεων, της βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, σε τομείς όπως τα logistics, τoυ απλοποιημένου ελέγχου, αλλά και μέσω της αυξημένης χρήσης του χαρτοφυλακίου βιομηχανικού λογισμικού της εταιρείας. Τα μέτρα αυτά θα έχουν επίσης δομική επίδραση στις θέσεις εργασίας, αφού σε κάποιες περιπτώσεις θα απαιτηθούν και διαφορετικές δεξιότητες. Περισσότερα από 4.900 θέσεις εργασίας θα επηρεαστούν από αυτά τα μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διοίκησης της εταιρείας DI αναμένει ότι θα προκύψουν χρεώσεις αναδιάρθρωσης €300 εκατομμυρίων μέχρι το 2023. Συνεπώς, η DI αναμένει επιπλέον ανάπτυξη, δημιουργώντας 7.000 θέσεις εργασίας μέχρι το 2023.

«Ξεκάθαρος στόχος της DI είναι να ξεπεράσει τη γενικότερη ανάπτυξη της αγοράς, ακόμα και κάτω από ρευστότερες συνθήκες αγοράς, και να συνεχίσει την ανάπτυξη εντός του εύρους περιθωρίου στόχου που έχει θέσει, από 17 έως 23%. Οι απαιτήσεις των πελατών όσον αφορά στη διακριτή παραγωγή και τις μεταποιητικές βιομηχανίες, και σ’ αυτές τις αγορές, αλλάζουν με πρωτοφανή ταχύτητα. Με το χαρτοφυλάκιο της Ψηφιακής μας Επιχείρησης, βοηθούμε τους πελάτες να αντιμετωπίσουν με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις. Επιπλέον, χρειάζεται να γίνουμε πιο ευέλικτοι. Αυτά τα μέτρα θα εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα που χρειαζόμαστε, προκειμένου να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αγορές και τεχνολογίες προσανατολισμένες στο μέλλον», όπως αναφέρει ο Διευθύνων Σύμβουλος της DI Klaus Helmrich. Προκειμένου να οδηγήσει στην ανάπτυξη, η DI βασίζεται στο χαρτοφυλάκιό της της Ψηφιακής Επιχείρησης, σε τεχνολογίες του μέλλοντος, όπως το edge και cloud computing- η τεχνητή νοημοσύνη και η προσθετική κατασκευή. Επιπλέον, η DI στοχεύει ακόμα περισσότερο σε απαιτήσεις σε συγκεκριμένα πεδία των βιομηχανιών αυτοκινήτων και αεροσκαφών, όπως και σε τομείς τροφίμων, ποτών, ηλεκτρικών ειδών, παραγωγής μπαταριών, σε φαρμακευτικούς και χημικούς τομείς.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, βασικά μέρη των Corporate Units της Siemens και της διοίκησης έχουν αποκεντρωθεί. Τα εναπομείναντα Corporate Functions επίσης θα απλοποιηθούν αισθητά. Επικέντρωση σε βασικές λειτουργίες του Corporate management της εταιρείας σημαίνει πως θα περικοπούν περίπου 2.500 από τις συνολικά 12.500 θέσεις εργασίας αυτών των Corporate Functions μέχρι το 2023. Η μείωση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε χρεώσεις αναδιάρθρωσης ύψους €400 εκατομμυρίων.

Οι βελτιώσεις απόδοσης που πρόσφατα προγραμματίστηκαν θα μειώσουν το κόστος κατά €2.2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2023. To ποσό αυτό περιλαμβάνει και τα €500 εκατομμύρια που τέθηκαν ως στόχος από το πρόγραμμα μείωσης κόστους της GP, που είχε ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο του 2018. Όλα τα μέτρα θα εφαρμοστούν παγκοσμίως με όσο το δυνατό πιο κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο - στη Γερμανία αυτό θα γίνει σύμφωνα με τη Συμφωνία - Πλαίσιο (Radolfzell II), που υπογράφηκε από τη Siemens, το Συμβούλιο Κεντρικών Εργασιών και το εργατικό σωματείο IG Metall, αλλά και μέσω της απόδοσης της εταιρείας στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η Siemens αναμένει ανάπτυξη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, για τη δημιουργία περίπου 20.500 νέων θέσεων εργασίας μέχρι το 2023. Λαμβάνοντας υπόψη τις περίπου 10.400 προσαρμογές στο εργατικό δυναμικό που σχετίζονται με την απόδοση, θα υπάρξει ένα δίκτυο ανάπτυξης 10.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως μέσα στην ίδια περίοδο. Συνεπώς, η προσανατολισμένη στην ανάπτυξη στρατηγική Vision 2020+, θα αντικατοπτριστεί επίσης και στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού.


Ελισάβετ-Βασιλική Σαχινίδου 

 elisavet.sachinidou@siemens.com