Επισκόπηση

Σε ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν άνθρωποι και μηχανές, τα συστήματα χειρισμού και ένδειξης SIRIUS προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες.  Το μεγάλο πλεονέκτημα: όλα τα συστήματα χειρισμού και ένδειξης έχουν τέτοια σχεδίαση ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και γρήγορα. Η επικοινωνία των συστημάτων μπορεί να γίνει με το AS-Interface.