Συστήματα διαχείρισης κινητήρα & συσκευές ελέγχου SIMOCODE 3UF

Επισκόπηση

Το σύστημα SIMOCODE pro είναι ένα ευέλικτο, επεκτάσιμο σύστημα διαχείρισης κινητήρα για κινητήρες σταθερού αριθμού στροφών στο πεδίο χαμηλής τάσης. Βελτιστοποιεί τη σύνδεση μεταξύ της εγκατάστασης ρύθμισης και μέτρησης και του δικτύου κινητήρων και βελτιώνει τη διαθεσιμότητα της εγκατάστασης, αποφέροντας ταυτόχρονα εξοικονόμηση κόστους κατά την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης.

Το σύστημα SIMOCODE pro, εγκαταστημένο στην εγκατάσταση ζεύξης χαμηλής τάσης, αποκαθιστά την έξυπνη σύνδεση μεταξύ του υπερκείμενου συστήματος αυτοματισμού και του δικτύου κινητήρων συνδυάζοντας:

  • Την πολυλειτουργική, ηλεκτρονική ολοκληρωμένη προστασία κινητήρα, ανεξάρτητα από το σύστημα αυτοματισμού

  • Ενσωματωμένες λειτουργίες ελέγχου του κινητήρα

  • Τα αναλυτικά δεδομένα λειτουργίας, σέρβις και διάγνωσης

  • Την ανοικτή επικοινωνία μέσω PROFIBUS DP που αποτελεί το πρότυπο μεταξύ των συστημάτων πεδίου

  • Λειτουργία συσκευών ζεύξης ασφαλείας για ασφαλή απενεργοποίηση κινητήρων ως SIL3 (IEC 61508/62061) ή PL e με κατηγορία 4 (ISO 13849-1).

Το πακέτο λογισμικού SIMOCODE ES χρησιμεύει στην παραμετροποίηση, τη θέση σε λειτουργία και τη διάγνωση του συστήματος SIMOCODE pro.

Προϊόντα

Υπάρχουν δύο βασικές εκδόσεις για τη διαχείριση και τον έλεγχο κινητήρων:

SIMOCODE pro C: Ως συμπαγές σύστημα για απευθείας εκκινητές και εκκινητές αναστροφής ή ενεργοποίησης ενός διακόπτη ισχύος.

SIMOCODE pro V: Ως μεταβλητό σύστημα με όλες τις λειτουργίες ελέγχου και με τη δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις απαιτήσεις των εισόδων, εξόδων και λειτουργιών του συστήματος μέσω συσκευών επέκτασης.