Ομαλοί εκκινητές

Η ιδανική λύση εκκινητών για κάθε εφαρμογή

Επισκόπηση

Οι ομαλοί εκκινητές SIRIUS 3RW είναι μια οικονομικά αποδοτική λύση για ομαλό ξεκίνημα τριφασικών κινητήρων. Με τους ομαλούς εκκινητές μπορείτε να αποφύγετε φαινόμενα όπως είναι οι αιχμές ρεύματος και οι διακυμάνσεις της τάσης δικτύου κατά την εκκίνηση. Οι ομαλοί εκκινητές μπορούν να τοποθετηθούν σε πίνακες και να συνδυαστούν με άλλα συστήματα της SIRIUS.

Υπάρχουν δύο τύποι ομαλών εκκινητών: