Συσκευές ζεύξης ημιαγωγών για ωμικά φορτία

Ρελέ ημιαγωγού 3RF21

Με την συμπαγή του κατασκευή, η οποία αποκλείει την υπέρβαση ακόμη και σε ρεύματα έως 88 Α, το ρελέ ημιαγωγού 3RF21 πλάτους 22,5mm καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο. Η λογική τεχνική σύνδεσης, με αγωγό τροφοδοσίας ενέργειας από επάνω και σύνδεση του φορτίου από κάτω, εξασφαλίζει την προσαρμογή στον πίνακα με απόλυτη ακρίβεια.

Τα ρελέ ημιαγωγού SIRIUS ενδείκνυνται για εγκατάσταση σε προϋπάρχουσες επιφάνειες ψύξης. Η εγκατάστασή τους πραγματοποιείται γρήγορα, με δύο μόνο βίδες. Χάρη στην ειδική τεχνολογία του ημιαγωγού ισχύος, εξασφαλίζεται η άριστη θερμική επαφή με το ψυκτικό σώμα. Ανάλογα με τις ιδιότητες του ψύκτη, η αποδοτικότητα σε ωμικά φορτία αγγίζει τα 88 Α. Τα ρελέ ημιαγωγού 3RF21 επεκτείνονται με διάφορες μονάδες λειτουργίας για εξατομικευμένη προσαρμογή στην εφαρμογή.

Ρελέ ημιαγωγού 3RF20

Τα ρελέ ημιαγωγού πλάτους 45mm παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης του αγωγού τροφοδοσίας ενέργειας και του φορτίου από επάνω. Έτσι, διευκολύνεται η απλή αντικατάσταση υφιστάμενων ρελέ ημιαγωγού σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Η σύνδεση του αγωγού ελέγχου εξοικονομεί χώρο κατ’ αντιστοιχία με τον τύπο κατασκευής 22,5mm με απλό κούμπωμα.

Τα ρελέ ημιαγωγού SIRIUS ενδείκνυνται για εγκατάσταση σε προϋπάρχουσες επιφάνειες ψύξης. Η εγκατάσταση τους πραγματοποιείται γρήγορα, με δύο μόνο βίδες. Χάρη στην ειδική τεχνολογία του ημιαγωγού ισχύος, εξασφαλίζεται η άριστη θερμική επαφή με το ψυκτικό σώμα. Ανάλογα με τις ιδιότητες του ψύκτη, η αποδοτικότητα σε ωμικά φορτία αγγίζει τα 88 Α.

Ρελέ ημιαγωγού 3RF22

Με την συμπαγή του κατασκευή, η οποία αποκλείει την υπέρβαση ακόμα και με ρεύματα έως 55 Α, το ρελέ ημιαγωγού 3RF22 πλάτους 45mm καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο. Η λογική τεχνική σύνδεσης, με αγωγό τροφοδοσίας ενέργειας από επάνω και σύνδεση του φορτίου από κάτω, εξασφαλίζει την προσαρμογή στον πίνακα με απόλυτη ακρίβεια.

Τα ρελέ ημιαγωγού 3 φάσεων διατίθενται με:

  • Σύστημα ελέγχου 2 φάσεων (κατάλληλα ιδίως για κυκλώματα χωρίς σύνδεση με τον ουδέτερο αγωγό) και

  • Σύστημα ελέγχου 3 φάσεων (για συνδεσμολογία αστέρα με σύνδεση με τον ουδέτερο αγωγό ή για εφαρμογές στις οποίες το σύστημα απαιτεί τη μεταγωγή όλων των φάσεων).


Ρελέ ημιαγωγού 3RF23

Οι πλήρεις συσκευές αποτελούνται από ένα ρελέ ημιαγωγού με βελτιστοποιημένο ψυκτικό σώμα και συνεπώς είναι έτοιμες για χρήση. Παρέχουν καθορισμένα ονομαστικά ρεύματα για πολύ απλή επιλογή. Ανάλογα με την έκδοση, επιτυγχάνονται εντάσεις ρεύματος έως 88 Α. Όπως όλες οι συσκευές ημιαγωγού της εταιρείας μας, διακρίνονται από τον συμπαγή τύπο κατασκευής για εξοικονόμηση χώρου.

Χάρη στο μονωμένο πέλμα συναρμολόγησης, κουμπώνουν με απλό τρόπο στη ράγα στήριξης Ω ή εγκαθίστανται σε πλάκες στήριξης μέσω των βιδών στερέωσης. Αυτή η μόνωση καθιστά δυνατή τη χρήση σε κυκλώματα τεχνολογίας κτιρίων με χαμηλή τάση ασφαλείας (PELV) ή χαμηλή τάση λειτουργίας (SELV). Για άλλες περιπτώσεις χρήσης, όπως για παράδειγμα για διευρυμένη προστασία ατόμων, το ψυκτικό σώμα μπορεί να γειωθεί μέσω βιδωτής σύνδεσης.

Ρελέ ημιαγωγού 3RF24

Τα ρελέ ημιαγωγού 3 φάσεων για ωμικά φορτία έως 50Α διατίθενται με:

  • Σύστημα ελέγχου 2 φάσεων (κατάλληλα ιδίως για κυκλώματα χωρίς σύνδεση με τον ουδέτερο αγωγό) και

  • Σύστημα ελέγχου 3 φάσεων (για συνδεσμολογία αστέρα με σύνδεση με τον ουδέτερο αγωγό ή για εφαρμογές στις οποίες το σύστημα απαιτεί τη μεταγωγή όλων των φάσεων).

Για απλό έλεγχο ισχύος τριφασικών καταναλωτών μέσω αναλογικών σημάτων, μπορεί να συνδεθεί κουμπωτά και στις δύο εκδόσεις η μονάδα λειτουργίας μετατροπέα.

  • Έλεγχος του σωστού μεγέθους του ρελέ μέσω του διαγράμματος ονομαστικού ρεύματος λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών εγκατάστασης.