Επισκόπηση

Συστήµατα αυτοματισμού βασισμένα σε Η/Υ με SIMATIC

Η Siemens προσφέρει πλήρη ενσωμάτωση μεταξύ των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των PLC.  Τα Συστήµατα Αυτοματισμού Βασισμένα σε Η/Υ επιτρέπουν την αναβάθμιση του PLC σε υψηλότερης απόδοσης σύστημα με την χρήση του software και του hardware του υπολογιστή. Η ισόχρονη λειτουργία με το PROFINET δίνει την δυνατότητα για χρήση των βιομηχανικών υπολογιστών σε λειτουργίες που απαιτούνται υψηλές αποδόσεις και σε δικτυακό περιβάλλον. Επιπλέον, ο χρήστης επωφελείται με την χρήση του προγράμματος SIMATIC STEP 7.