Τομέας Ενέργειας


Ο Τομέας Ενέργειας είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές στον κόσμο σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας.


Τομέας Βιομηχανίας


Ο Τομέας Βιομηχανίας είναι ένας από τους κορυφαίους προμηθευτές στον κόσμο καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και λύσεων για βιομηχανικούς πελάτες.Τομέας Υγείας


Ο Τομέας Υγείας ξεχωρίζει για τα καινοτόμα προϊόντα και τις ολοκληρωμένες λύσεις, καθώς και την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.


Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων


Ο Τομέας Υποδομών και Αστικών Κέντρων παρέχει βιώσιμες τεχνολογίες για μητροπολιτικά κέντρα και αστικές υποδομές σε όλο τον κόσμο.