Καταναλωτικά Προϊόντα:

Οι οικιακές συσκευές, οι τηλεπικοινωνίες και τα επικοινωνιακά δίκτυα αποτελούν τον πυρήνα των επιχειρήσεων στις οποίες έχει συμμετοχή η Siemens.


Τηλεπικοινωνίες

Nokia Siemens Networks

Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία, η Nokia Siemens Networks μας βοηθά να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις που σχετίζονται με παγκόσμιες mobile ανάγκες και συνδεσιμότητα, πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά.


Οικιακές Συσκευές

BSH
Οι οικιακές συσκευές Siemens ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες ενός σύγχρονου νοικοκυριού –μέσω ‘έξυπνων’ καινοτομιών- ενώ εξοικονομούν ενέργεια, παρέχουν ασφάλεια και άνεση, και είναι φιλικές προς το περιβάλλον.