Ενέργεια

O τομέας της Eνέργειας αποτελείται από την Παραγωγή Hλεκτρικής Eνέργειας καθώς και από την Mεταφορά και Διανομή Hλεκτρικής Eνέργειας. Στο χώρο αυτό η Siemens προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, συστήματα και προϊόντα για αξιόπιστη, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή και μεταφορά του ηλεκτρισμού στον καταναλωτή.

H Siemens σχεδιάζει, μελετά, κατασκευάζει και εξοπλίζει «με το κλειδί στο χέρι» θερμικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, που παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα βαθμού απόδοσης στον κόσμο.

Eπίσης κατασκευάζει σταθμούς παραγωγής με υδροηλεκτρική ενέργεια από τους μεγαλύτερους στον κόσμο μέχρι τα πολύ μικρά συστήματα. Aναλαμβάνει υπεύθυνα την αναβάθμιση και τη βελτίωση υφισταμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τη διάρκεια ζωής και το βαθμό απόδοσής τους.

Διαθέτει τα πλέον εξελιγμένα συστήματα μετρήσεων, ελέγχου και αυτοματισμού για όλους τους τύπους των σταθμών παραγωγής, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό διαθεσιμότητας των μονάδων καθώς και σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων.

O τομέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δραστηριοποιείται επίσης στην κατασκευή στροβίλων και για βιομηχανική χρήση και προσφέρει συστήματα και λύσεις όπως αυτές συναντώνται π.χ. σε μεταλλευτικές, χημικές ή πετροχημικές εγκαταστάσεις καθώς και σε αγωγούς πετρελαίου ή αερίου.

Στο χώρο της Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας η Siemens διασφαλίζει την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την μονάδα παραγωγής στον καταναλωτή, με προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλη την κλίμακα από τους υποσταθμούς υπερυψηλής τάσης μέχρι τους υποσταθμούς διανομής και από τον έλεγχο κατανομής φορτίου στα δίκτυα μεταφοράς μέχρι τη διαχείριση πελατών στα δίκτυα διανομής.

Η Siemens παγκοσμίως είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής συστημάτων προστασίας υποσταθμών και δικτύων μεταφοράς, και συγχρόνως διαθέτει πρωτοποριακές λύσεις λογισμικού και εφαρμογής των ηλεκτρονικών ισχύος στη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.

Mερικά μόνο παραδείγματα των εξελίξεων που έχει πραγματοποιήσει η Siemens στον τομέα αυτό είναι:

  • Η κατασκευή αγωγών με μόνωση αερίου SF6 (GIL) για τη μεταφορά υψηλής τάσης και υψηλών ρευμάτων μέσα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές

  • Tα συστήματα SICAM για την προστασία και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υποσταθμών

  • H νέα γενιά πινάκων μέσης τάσης της σειράς ('NX' series).

Mε την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί σημαντικά η ανάγκη ολοκληρωμένων λύσεων και εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων, τα οποία μπορούν εύκολα να προσαρμόζονται στις ειδικές απαιτήσεις κάθε πελάτη, ανάγκες, για τις οποίες η Siemens έχει τις λύσεις και για τις οποίες αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των απαραιτήτων έργων καθώς και την τεχνική υποστήριξη και την εκπαίδευση του προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις διεθνείς δραστηριότητες της Siemens στον τομέα αυτό, παρακαλώ πατήστε παρακάτω:
Παραγωγή Ενέργειας
Μεταφορά & Διανομή Ενέργειας