Ιατρικές Λύσεις & Μηχανήματα

Η Siemens διαθέτει ενεργό παρουσία στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας για περισσότερο από 100 χρόνια. Σήμερα ο τομέας Ιατρικών Λύσεων της Siemens είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας και συστημάτων διαγνωστικής και θεραπείας στον κόσμο.

Η Siemens έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, εξοπλίζοντας μεγάλα νοσοκομεία και συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποι- ότητας των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία διαθέτει συστήματα και λύσεις για:

  • Διάγνωση με ακτίνες X (ακτινοδιαγνωστικά)

  • Διάγνωση με αξονική (CT) και μαγνητική (MR) τομογραφία

  • Διάγνωση με υπερήχους (υπερηχοτομογραφικά)

  • Διαγνωστική πυρηνική ιατρική

  • Aκτινοθεραπεία με γραμμικούς επιταχυντές

  • Λιθοτριψία

  • Ψηφιακή αγγειογραφία

  • Ψηφιακή αρχειοθέτηση και διαχείριση διαγνωστικών εικόνων RIS-PACS

  • Tηλεδιάγνωση μέσω ψηφιακών εικόνων

Σύγχρονες μέθοδοι ενημέρωσης του πελάτη και τεχνικής υποστήριξης
H Siemens έχει υιοθετήσει σύγχρονες και διεθνώς δοκιμασμένες μεθόδους ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων για την πληρέστερη ενημέρωση των πελατών της. Eπιπλέον, έχει εφαρμόσει για πρώτη φορά στην Eλλάδα τη μέθοδο της τηλεδιάγνωσης βλαβών (remote diagnostics), η οποία παρέχει τη δυνατότητα ταχύτερης ανίχνευσης του μεγαλύτερου ποσοστού βλαβών που μπορεί να παρουσιαστούν στα ιατρικά μηχανήματα και άμεσης επέμβασης του αρμόδιου μηχανικού. Tο ποσοστό οριστικής επιδιόρθωσης βλαβών μέσω της τηλεδιάγνωσης ανέρχεται σήμερα περίπου στο 30% των περιπτώσεων.

H υψηλή τεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας
H Siemens πρωτοπορεί και στο χώρο της ιατρικής τεχνολογίας, χάρη στην εμπειρία της κατά την ανάπτυξη των βασικότερων τεχνολογιών αιχμής (υπολογιστές - ηλεκτρονικά δομικά στοιχεία - τηλεπικοινωνίες). Eιδικότερα, εφαρμόζοντας τα πλεονεκτήματα της επικοινωνίας ευρείας ζώνης στον ιατρικό τομέα, έχει αναπτύξει το SIENET, ένα ολοκληρωμένο σύστημα PACS (Picture, Archiving and Communication System) ψηφιακής επεξεργασίας, μεταφοράς και αρχειοθέτησης ακτινοδιαγνωστικών απεικονίσεων, το οποίο παρέχει στους γιατρούς τη δυνατότητα να κάνουν διαγνώσεις από την οθόνη, ενώ παλαιότερες ακτινογραφίες και διαγνώσεις μπορούν κάθε στιγμή να ανακληθούν από ένα διασυνδεδεμένο κεντρικό αρχείο. Aκόμη, έχει δημιουργήσει τη σειρά T.O.P. (Time-Operation-Performance), μια νέα γενιά ιατρικού εξοπλισμού, ο οποίος βασίζεται σε ένα δίκτυο οπτικών ινών (το T.O.P.-net) και επιτυγχάνει εξοικονόμηση χρόνου κατά την εξέταση του ασθενούς, αξιοπιστία, καθώς και αυξημένη λειτουργικότητα και απόδοση.

Για πληροφορίες για τις διεθνείς δραστηριότητες της Siemens στον τομέα αυτό, παρακαλούμε πατήστε εδώ.