Συσκευές Προστασίας

Προστασία και ευελιξία

Περίληψη

Η Siemens προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από συσκευές προστασίας για βιομηχανικές εφαρμογές, σε έργα υποδομής και κτίρια. Αυτές οι συσκευές προσφέρουν προστασία από φαινόμενα υπερφόρτωσης, βραχυκυκλώματος καθώς και ηλεκτροπληξίας είτε άμεσης είτε έμμεσης. Με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύονται μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι εγκαταστάσεις και ακριβά προϊόντα. Τέλος, αποφεύγονται οικονομικές ζημιές λόγω βλαβών του συστήματος ή των συσκευών.  

Διακόπτες Ισχύος Ανοικτού Τύπου

Με τις συσκευές SENTRON 3WL εξοικονομείται σημαντικός χώρος. Οι συσκευές του μεγέθους Ι (έως 1600 Α) ταιριάζουν σε πεδιο ζεύξης πλάτους 400mm. Οι συσκευές του μεγέθους ΙΙΙ (έως 6300 Α) είναι οι μικρότερες του είδους τους και, με πλάτος 704mm, ταιριάζουν σε πεδίο πλάτους 800mm. 

Οι συσκευές SENTRON 3WL μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διακόπτες εισόδου, διανομής, ζεύξης και εισόδου σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή για τη ζεύξη και προστασία κινητήρων, πυκνωτών, γεννητριών, μετασχηματιστών, μπαρών και καλωδίων.Διακόπτες Ισχύος Κλειστού Τύπου

Παρουσιάζοντας μια σχετικά ιδιαίτερη σχεδίαση, οι 3VL Διακόπτες Ισχύος Κλειστού Τύπου ικανοποιούν όλα τα κριτήρια για την προστασία των στοιχείων σε ένα πίνακα, από ένα βραχυκύκλωμα - σε ένα εύρος από 16 Α μέχρι 1600 Α.MCB's Μικροαυτόματοι

Οι MCB's Μικροαυτόματοι προσφέρουν αποτελεσματική προστασία στον πίνακα από βραχυκύκλωμα. Οι νέα σειρά μικροαυτομάτων 5SL6 προορίζεται για εφαρμογές έως 6ΚΑ, όπου η λειτουργικότητα έχει ιδιαίτερη σημασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύριος διακόπτης προστασίας για την απόζευξη ή την απομόνωση των εγκαταστάσεων. Τοποθετούνται πολύ εύκολα βοηθητικές επαφές. Η κλέμμα μπορεί να δεχθεί συγχρόνως μπάρες γεφύρωσης και αγωγούς από 0,75 τχ έως 35τχ. Η σειρά διατίθεται σε ονομαστική ένταση από 0,3 εώς 63Α σε 1, 2, 3, 4 πόλους καθως και 1+Ν και 3+Ν και σε B & C χαρακτηριστική.


Διακόπτες διαρροής

Οι διακόπτες διαρροής  προστατεύουν από τις επικίνδυνες ηλεκτροπληξίες  που προκαλούνται από την έμμεση επαφή. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προστασία εγκαταστάσεων από πυρκαγιά, καθώς και για πρόσθετη προστασία έναντι άμεσης επαφής. Ειδικές εφαρμογές απαιτούν ειδικές λύσεις: για παράδειγμα, η προστασία σε δίκτυα φορτωμένα με συνιστώσες συνεχούς ρεύματος  ή η εγκατάσταση  σε δραστικά περιβάλλοντα.


Eπιτηρητές ηλεκτρικού τόξου (AFD-Arc Fault Detectors)

Περισσότερες από εκατό χιλιάδες φωτιές αναφέρονται στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Τα στοιχεία είναι σοκαριστικά:  πολλά είναι τα θύματα, ενώ οι ζημιές ανέρχονται σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Η αιτία, σε περισσότερες από το ένα τέταρτο αυτών, είναι οι ελαττωματικές  ηλεκτρικές συσκευές και συγκεκριμένα η ύπαρξη σφάλματος ηλεκτρικού τόξου που προκαλεί υπερθερμάνσεις. Πάρα πολλές από αυτές τις πυρκαγιές δεν θα είχαν ξεκινήσει αν γινόταν χρήση ενός επιτηρητή ηλεκτρικού τόξου σε συνδυασμό με διακόπτη διαρροής ή μικροαυτόματο διακόπτη.

Οι νέες συσκευές της SIEMENS ελέγχουν την μορφή του ρεύματος που διέρχεται από αυτήν και μπορούν να ξεχωρίσουν ρεύματα από σπινθήρες (ηλεκτρικά εργαλεία)  και ρεύματα που προέρχονται  από σφάλματα ηλεκτρικού τόξου. Αν εντοπιστεί κάτι τέτοιο, τότε η συσκευή θα δώσει εντολή διακοπής τροφοδοσίας του κυκλώματος και έτσι θα αποφευχθεί η φωτιά.


Ασφάλειες Τηκτές

Οι τηκτές ασφάλειες χαμηλής τάσεως χρησιμοποιούνται για την προστασία των συσκευών καθώς και της γραμμής. Έχουν πολύ υψηλή αντίσταση σε ρεύματα υπέρτασης, συμπαγή σχεδίαση, υψηλή ακρίβεια στη διαβάθμιση της επιλεκτικότητας ενώ είναι εύκολες στην εγκατάσταση και τη συντήρηση.

  • NEOZED Τηκτές Ασφάλειες

  • DIAZED Τηκτές Ασφάλειες

  • Κυλινδικές Τηκτές Ασφάλειες

  • Μαχαιρωτές Ασφάλειες


Προστασία από υπερτάσεις

Τα αντικεραυνικά και οι απαγωγείς υπερτάσεων προσφέρουν την ιδανική προστασία σε όλες τις ηλεκτρικές σας συσκευές και σε άλλες ευαίσθητες εφαρμογές, οι οποίες μπορεί να είναι ευάλωτες σε υπερτάσεις που δημιουργούνται από διάφορα καιρικά φαινόμενα.