Tools

Siemens Crnoj GoriSiemens Crnoj Gori

Aktivnosti kompanije Siemens u Crnoj Gori

Siemens AG je tehnološka kompanija sa osnovnim djelatnostima na polju elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije, aktivna u skoro svim zemljama svijeta. Zaključno sa 30. septembrom 2017.godine, Siemens je imao oko 350.000 zaposlenih širom svijeta.

Siemens je jedan od najvećih svjetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija - vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder sistema za prenos električne energije i pionir u infrastrukturnim rješenjima, kao i rješenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije.

U fiskalnoj 2017. godini, koja je završena 30. septembra  2017. godine, prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 83 milijardi €, a neto dohodak od redovnog poslovanja 6,2 milijardi €.

Prvo predstavništvo kompanije Siemens u Crnoj Gori otvoreno je 2000. godine, a od 2005. godine, predstavništvo je transformisano u privredno društvo sa ograničenom odgovornošću - Siemens d.o.o. Podgorica, koje trenutno ima 4 zaposlena.

Siemens je u Crnoj Gori prisutan u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća, sprovodeći misiju kompanije - primjenu najsavremenijih i cjelovitih tehnoloških rješenja, koja će omogućiti podizanje opšteg standarda na viši nivo.

U energetici, Siemens je u toku poslednjih godina uspješno realizovao više projekata, kao što su izgradnja i rekonsturkcija ključnih transformatorskih stanica u prenosnoj mreži. Uskoro se može očekivati završetak radova na projektu izgradnje transformatorske stanice 400/110 kV Lastva, čija vrijednost iznosi oko 23 miliona €.

Kada je riječ o razvoju elektrodistributivne mreže Crne Gore, Siemens je prisutan sa svojim inovativnim i savremenim rješenjima u kontinutitetu već duži niz godina. Trenutno sa Siemens-ovom opremom funckioniše više od polovine novih transformatorskih stanica u distributivnoj mreži.  Od većih objekata, u toku prethodnih godina izgrađene su sa opremom proizvodnje Siemens trafostanice 35/10 kV Gorica, Rudeš, Trebjesa, Đurmani, Rozino, Porto Montenegro, Rudnik uglja, Klinci i Pržno.

U toku 2017. godine su završeni radovi na projektu priključenja vjetroelektrane Krnovo na prenosnu mrežu, vrijednosti oko 13 miliona €, što je obuhvatilo izgradnju dvije transformatorske stanice 110/35 kV i dva dalekovoda 110 kV. Sličan projekat, odnosno priključenje buduće vjetorelektrane Možura na prenosnu mrežu, započet je u novembru 2017. godine.

Naša kompanija, između ostalog, nudi cjelovita rješenja za hotele visoke klase, kao i poslovne objekte i to od napajanja do najmodernijih sigurnosnih i komunikacionih sistema. Sa impresivnim referencama širom svijeta, uz već sproveden kompleksan projekat koji je integrisao sve sisteme kao kompletno rješenje, Siemens je izvršio opremanje centra Capital Plaza, luksuznog objekta poslovne, komercijalne i stambene namjene u Crnoj Gori.

Za Željezničku Infrastrukturu Crne Gore AD, Siemens izvodi radove na izgradnji elektrovučne podstanice Trebješica, vrijednosti preko 3 miliona €. Ovaj projekat finansira Evropska Unija iz fonda za regionalni razvoj IPA.

Imajući u vidu i stručne potencijale u Crnoj Gori, Siemens nastoji da u što većoj mjeri angažuje domaće znanje, potvrđujući svoju orijentaciju da crnogorske kompanije steknu neophodno znanje i stručnost, čime će misija kompanije dobiti svoj puni smisao.