2. Ciljevi programa

Siemens, kao lider na polju inovacija, kroz ovakve događaje i takmičenja ima za cilj da promoviše i afirmiše izvrsnost u pisanju, izvještavanju i istraživačkom pristupu novinara, nagrađujući njihove vrline.

Fokusiranost novinara i njihov doprinos stručnom i kvalitetnom izvještavanju je od velikog značaja za nas, kao kompaniju koja nastoji da kroz svoje projekte ponudi najefikasnija rješenja u oblastima elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije.

Predstavnici medija koji su specijalizovani za navedene oblasti, naši su partneri u aktivnom rješavanju izazova i problema u turbulentnom poslovnom okruženju, dok kroz ovo takmičenje nastojimo da im pružimo priliku da u svom radu odu korak dalje.

Cilj projekta Siemens Press Award jeste razvijanje, njegovanje i unaprjeđenje kvaliteta izvještavanja o temama koje spadaju u domen inteligentne infrastrukture.

Želimo da ohrabrimo novinare da se temeljno bave specifičnim pitanjima vezanim za ovu oblast, kako bismo je u što većoj mjeri približili društvu.

Aktivno medijsko izvještavanje na ovu temu će nam, pored ostalog, pokazati kako tehnologija zaista može da koristi ljudima, da doprinese poboljšanju životnog standarda i postane pokretač ekonomskog rasta, kako u našoj zemlji, tako i u čitavom region.

Kategorije

Takmičenje Siemens CEE Press Award 2017 otvoreno je za novinare, dopisnike i slobodno angažovane novinare čiji su radovi na temu „Digitalizacija / Industrija 4.0" objavljeni u štampanim medijima (bez obzira na dinamiku izlaženja), radiju, TV-u, elektronskim i on-line medijima na području teritorije Crne Gore.

Ova tema pokriva sve aspekte “Digitalizacija/ Industrija 4.0” odnosno stvaranje novih proizvodnih i razvojnih okruženja u kojima se susreću virtuelni svijet i realnost. Dostavljeni članci, na primjer, mogu pokrivati kako se (ili će se) mašine, objekti i senzori koriste na globalnom nivou za komunikacijiu i razmjenu informacija da bi se proizvodnja ubrzala, postala fleksibilnija i efikasnija u okruženju konstantne promjene uslova na tržištu, ili kako tzv. “digitalni blizanci” mogu omugućiti kompanijama da plasiraju proizvode na tržište, sa posebnim osvrtom na prototipove i nove proizvode, sa uštedom vremena od čak 50%.

Svi prijavljeni radovi moraju biti objavljeni u periodu od 1. oktobra 2016. do 15. avgusta 2017. godine