Related
Info
close

Siemens CEE Press Award 2017 – produžen rok za prijavu radova

  • Tema ovogodišnjeg takmičenja je “Digitalizacija/Industrija 4.0”

  • Takmičenje će se odvijati u 11 zemalja centralne i jugoistočne Evrope, kao i u Izraelu

  • Krajnji rok za prijavu je 28. avgust 2017. godine

Rok za prijavu na ovogodišnje novinarsko takmičenje Siemens CEE Press Award 2017 produžen je do 28. avgusta 2017. Predstavnici medija iz 11 zemalja centralne i jugoistočne Evrope pozvani su da pošalju svoje autorske radove i postanu dio Siemens-ovog takmičenja, a ujedno i od strane regionalnog stručnog žirija i budu proglašeni za autora jednog od tri najbolja regionalna novinarska rada na temu “Digitalizacija/Industrija 4.0”.

Nagrada će se održati u jedanaest zemalja centralne i istočne Evrope, kao i u Izraelu, i to u – Slovačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Bugarskoj, Ukrajini, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Izraelu, Austriji i Srbiji. Kompanija Siemens se ovim takmičenjem trudi da podstakne i nagradi medijsko izvještavanje o ključnim temama modernog društva, dok se svim učesnicima takmičenja pruža mogućnost da razmijene iskustvo sa kolegama iz zemlje i regiona.

Svi zainteresovani novinari mogu uzeti učešće u regionalnom takmičenju slanjem svojih autorskih radova na temu "Digitalizacija/Industrija 4.0". Takmičenje je otvoreno za novinarske radove objavljene u periodu od 1. oktobra 2016. do 28. avgusta 2017. godine, pod jednakim uslovima za sve tekstove u štampanim medijima, izvještaje agencijskih novinara, kao i za priloge emitovane u elektronskim medijima, na portalima, televiziji i radiju.

Ova tema pokriva sve aspekte “Digitalizacija/ Industrija 4.0”, odnosno stvaranje novih proizvodnih i razvojnih okruženja u kojima se susreću virtuelni svijet i realnost. Dostavljeni članci, na primjer, mogu pokrivati kako se mašine, objekti i senzori koriste (ili će se koristiti) na globalnom nivou za komunikaciju i razmjenu informacija da bi se proizvodnja ubrzala, postala fleksibilnija i efikasnija u okruženju konstantne promjene uslova na tržištu ili kako tzv. “digitalni blizanci” mogu omogućiti kompanijama da plasiraju proizvode na tržište, sa posebnim osvrtom na prototipove i nove proizvode, sa uštedom vremena od čak 50%.

U svakoj zemlji radove će ocijeniti stručni žiri, koji će činiti tri člana. Pobjednik iz svake zemlje kvalifikovaće se za finale Siemens CEE Press Award 2017, koje će se održati 28. septembra u Beču. Tri najbolja novinarska rada na regionalnom nivou biće nagrađena novčanom nagradom od po 1.000 eura.

Tokom finala takmičenja u Beču, pobjednici svih zemalja učesnica biće u prilici da posjete fabriku vafla (Haas Vaffelverke), gdje će moći da vide direktnu primjenu Siemens aplikacija za digitalizaciju proizvodnog procesa.

Siemens poziva sve zainteresovane novinare da pošalju svoje autorske radove na adresu: Siemens d.o.o. Podgorica, Svetlane Kane Radević 3/I, 81000 Podgorica ili da svoj rad pošalju na e-mail: novinarskanagrada.me@siemens.com. Rok za podnošenje svih prijava je 28. avgust 2017. godine. Više informacija možete pronaći na sljedećoj stranici:
https://w5.siemens.com/home/eu2/bs/me/about_us/pressaward2017/Pages/pressaward2017.aspx

Kontakt za medije

Jovana Vukotić

Tel: +382 20 205 710
e-mail: jovana.zurzin@siemens.com , novinarskanagrada.me@siemens.com

 


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?