3. Žiri

Kriterijumi za ocjenjivanje

Žiri iz svake od zemalja učesnica regionalnog takmičenja će odabrati tri pobjednika među novinarima koji su prijavili svoje radove na temu „Digitalizacija / Industrija 4.0“, njom se bavili na jasan i koncizan način i pokazali istaknut autorski pečat, čime se njihov rad ističe među ostalima koji rade na tom polju. Isti kriterijumi će se koristiti tokom ocjenjivanja prijavljenih radova u prvoj fazi takmičenja na lokalnom nivou, kao i u drugoj, regionalnoj fazi takmičenja.  

Prilikom ocjenjivanja radova u obje faze takmičenja, lokalne i regionalne, primjenjivaće se sljedeći kriterijumi:

  • Usklađenost sa temom i informativnost sadržaja

  • Razumljivost i argumentovanost objavljenog teksta tj. priloga

  • Jasno i sažeto pisanje

  • Autorski pečat

  • Analitička sposobnost

  • Aktuelnost problema i inovacija u prijavljenom radu - da li je autor prvi pisao o određenoj temi ili prvi uvidio njen značaj

  • Inovativnost - u kojoj mjeri su u radu predstavljena nova tehnološka rješenja

  • Relevantnost - u kojoj mjeri rad govori o realnom problemu kojim se pomenuta inovacija bavi


Regionalni žiri

Nakon selekcije pobjednika na lokanom nivou, žiri iz svake zemlje koja učestvuje na takmičenju će ocjenjivati pobjedničke radove iz drugih zemalja učesnica. Žiriranje radova će se obaviti na osnovu istih kriterijuma koji su se koristili i u prvoj, lokalnoj fazi takmičenja. Prosječna ocjena svih članova žirija biće dodijeljena svakom od radova. Članovi žirija neće ocjenjivati radove iz svoje zemlje. Autori tri rada koja budu imala najveći zbir ocjena predstavljaju regionalne pobjednike takmičenja Siemens CEE Press Award 2017. Regionalni pobjednici će biti proglašeni tokom gala večeri u Beču.


Članovi žirija


prof. dr Vladan Radulović

profesor Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici

Jadranka Rabrenović
Novinarka Pobjede

Snežana Ivanović
Izvršni direktor kompanije Siemens d.o.o. Podgorica