Siemens Crnoj Gori

4. Pravila i uslovi

 1. Takmičenje Siemens CEE Press Award 2017 otvoreno je za novinare, dopisnike i slobodno angažovane novinare, čiji su radovi na zadatu temu objavljeni u štampanim medijima (bez obzira na dinamiku izlaženja), radiju, TV-u, elektronskim i on-line medijima na području teritorije Crne Gore

 2. Televizijski i radio prilozi ne treba da budu duži od 5 minuta

 3. Autorski radovi prijavljenih novinara treba da su objavljeni u periodu od 1. oktobra 2016. godine do 15. avgusta 2017. godine

 4. Prijave mogu podnijeti pojedinci lično ili drugi u njihovo ime uz pismenu saglasnost autora

 5. Učesnici koji pošalju članak ili prilog na kome je radila grupa autora ne mogu podnijeti istu prijavu na individualnoj osnovi. Takav članak će se ocjenjivati kao jedna prijava i neophodno je definisati vođu autorskog tima

 6. Prijave se ne vraćaju

 7. Odluka žirija je konačna i dalje prepiske na tu temu neće biti moguće

 8. U slučajevima prijava radova koji su objavljeni u istim medijima u kojima je angažovan član žirija, ocjenjivanje tog člana žirija se izuzima

 9. Na takmičenje se prijavljuje slanjem e-maila ili slanjem hard-copy materijala poštom. Prijave e-mailom se šalju na novinarskanagrada.me@siemens.com i moraju sadržavati elektroničku kopiju objavljenog rada u izvornom obliku. Elektronička kopija treba biti u jednom od odobrenih digitalnih formata, najbolje PDF i MP3 formatima. Hard-copy prijave, uključujući videomaterijale na CD/DVD/USB-u, šalju se redovnom poštom na adresu:

  Siemens d.o.o. Podgorica
  Za Siemens CEE Press Award 2017
  Svetlane Kane Radević 3/I
  81000 Podgorica

 10. Svaka prijava mora da sadrži:
  • Ime i prezime autora
  • Kontakt broj fiksnog telefona
  • Kontakt broj mobilnog telefona
  • Kontakt mejl
  • Pun naziv medija u kome je tekst objavljen
  • Datum kada je tekst objavljen i pun naslov teksta

 11. Rok za podnošenje prijava je 15. avgust 2017. godine.

 12. Nakon 15. avgusta 2017. neće biti prihvaćena nijedna prijava, bez obzira na razlog