1. Uvodna riječ organizatora

Poštovani,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavijestimo da kompanija Siemens organizuje drugo regionalno novinarsko takmičenje – Siemens CEE Press Award 2017, koje će se održati u zemljama centralne i istočne Evrope: Slovačkoj, Rumuniji, Mađarskoj, Izraelu, Ukrajini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji.

Cilj Siemens Press Award 2017 je da skrene pažnju na medije, njihov rad i  izviještavanje, kao I na važnost informisanja javnosti o bitnim temama koje su deo svakodnevnog života. 

Ovim putem, koristimo priliku da Vam se u ime kompanije obratimo i pozovemo Vas da se slanjem Vaših autorskih radova prijavite i učestvujete u drugom Siemens-ovom novinarskom takmičenju na nivou regiona centralne i istočne Evrope – Siemens CEE Press Award 2017. Svi zainteresovani novinari mogu da učestvuju u takmičenju slanjem svojih originalnih radova na temu “Digitalizacija/Industrija 4.0”, koja uključuje spajanje realnog I virtuelnog sveta proizvodnje, digitalnih blizanaca I drugih bitnih tema vezanih za ovu oblast.

Autorski radovi na zadatu temu potrebno je da budu objavljeni u periodu od 1. oktobra 2016. godine do 15. avgusta 2017. godine. Uslovi takmičenja su jednaki za sve, otvoreni za prijavu svih objavljenih radova u štampanim medijima, izveštaja iz novinskih agencija,  radija, TV-a, elektronskih i on-line medijia na području teritorije Crne Gore. Pisanje novinara, njihov stav i stručnost u ovoj oblasti skreću pažnju na temu koja je ključna za stalno mijenjanje našeg poslovnog okruženja.

Tema takmičenja i njen potencijal da fundamentalno menja način proizvodnje u budućnosti predstavlja bogat izvor informacija koji predstavnici medija širom regiona mogu iskoristiti za stvaranje priča. Kompanije za proizvodnju se sve više suočavaju sa sveprisutnim umriježavanjem ljudi, stvari i mašina. Digitalizacija i industrija 4.0, koje idu ruku pod ruku, u procesu su stvaranja novih proizvodnih okruženja, gde se prepliću realni i i virtuelni svet. Istovremeno, ovaj takozvani "digitalni blizanac" obećava da će do 50 posto brže stizati na tržište, pritom čineći ceo razvojni proces virtuelnim. Siemens, kao lider na polju inovacija, nudi izuzetnu kombinaciju lokalnog znanja i iskustava koja će pružiti inteligentna rešenja kako danas, tako u budućnosti. Naša misija je, ne samo da obijezbedimo ova rešenja, već da doprinesemo razumevanju značaja ovih tema u društvu. Iz tog razloga, putem našeg regionalnog novinarskog takmičenja Siemens CEE Press Award 2017, fokusiramo se na temu “Digitalizacija/Industrija 4.0”.

U svakoj zemlji radove će oceniti stručni žiri, koji će činiti tri člana. Oni će odabrati tri najbolja rada na lokalnom nivou, a najbolji će se kvalifikovati na regionalno finale Siemens CEE Press Award 2017. koje će se održati 28. septembra u Beču. Tri najbolja novinarska rada na regionalnom nivou biće nagrađena novčanom nagradom od po 1.000 eura.

Takmičenje je pod istim uslovima otvoreno za sve tekstove objavljene u štampanim medijima, agencijskim prilozima, kao i prilozima objavljenim u elektronskim medijima, na televiziji i radiju. Vizija i iskustvo novinara u navedenom polju privući će pažnju na teme koje su danas od velike važnosti u veoma turbulentnom poslovnom okruženju.

Vijerujemo da ćete prepoznati značaj teme i da ćete podržati naše napore da dalje razvijemo, negujemo I poboljšamo kvalitet medijskog izveštavanja u ovoj oblasti. Organizovanje takmičenja u regionu centralne i istočne Evrope iznova ističe izazove sa kojima se suočavaju kompanije za proizvodnju, time omogućavajući kvalitetnu razmenu iskustava među različitim zemljama.

Verujemo da ovo takmičenje može unaprediti saradnju između predstavnika medija i kompanije Siemens, i poboljšanja svesnosti svih onih koji su uključeni u potragu za novinarskom izvrsnošću. Uvereni smo da takva novinarska izuzetnost postoji među Vašim kolegama i bila bi nam čast ako ih ohrabrite da se prijave i učestvuju na takmičenju kompanije Siemens.

S poštovanjem,
Snežana Ivanović
Izvršni direktor kompanije Siemens d.o.o. Podgorica

Jovana Žuržin Vukotić
Rukovodilac odeljenja  komunikacija i odnosa sa državnim institucijama za Adriatic region