6. Prijava radova

Prijavite se na novinarsko takmičenje – Siemens CEE Press Award 2017!

Pošaljite u potpunosti popunjen obrazac za prijavu zajedno sa elektronskom kopijom objavljenog autorskog rada u izvornom obliku na  novinarskanagrada.me@siemens.com sa naznakom
„za Siemens CEE Press Award 2017“.

Takođe, možete poslati odštampan i popunjen obrazac zajedno sa materijalima koje prijavljujete na:

Siemens d.o.o. Podgorica
Za Siemens Press Award 2017
Svetlane Kane Radević 3/I
81000 Podgorica

Rok za podnošenje prijava je 15. avgust  2017. godine. Nakon 15. agusta 2017. neće biti prihvaćena nijedna prijava, bez obzira na razlog.