Siemens na konferenciji „Nove tehnologije u službi održivog urbanog razvoja“

16. август 2017

Konferencija na temu „Nove tehnologije u službi održivog urbanog razvoja” održana je u Podgorici, u saradnji Glavnog grada i privatnog sektora. Konferencija je imala za cilj da se gradska uprava, njene službe, kao i zainteresovana javnost upoznaju sa inovativnim i pametnim rješenjima u upravljanju gradskim sistemima, u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje Podgorica pruža svojim građanima.
 
Kompanija Siemens, kao lider u svojoj oblasti, bila je jedna od učesnica konferencije. Obuhvaćene su različite teme iz oblasti novih tehnologija, a ispred Siemensa je izlagala Marija Novaković, direktorka odjeljenja strategije i razvoja Siemens-a u Srbiji.
Siemens nudi inovativna rješenja i poslovne modele koji gradovima pružaju mogućnost da se tehnološki partneri uključe u ranoj fazi planiranja njihovog daljeg razvoja. Ono što je Siemens prepoznao na primjerima upješne saradnje sa gradovima na globalnom nivou, jeste da oni gradovi koji su to uvidjeli postaju konkurentniji i održiviji.
Ovo je prva konferencija koju je Glavni grad organizovao na ovu temu, kako bi se nove tehnologije predstavile zainteresovanim stranama.


Tanja Ljumovic 

 tanja.ljumovic@siemens.com