Komesar Johanes Han obišao lokaciju trafostanice Lastva

19. јун 2017

Evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanes Han, u pratnji ministarke ekonomije Dragice Sekulić, ministra evropskih poslova Aleksandra Andrije Pejovića, predsjednika Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) Dragana Laketića, izvršnog direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) Ivana Bulatovića, Siemens-ovog projekt menadžera za Lastvu Paul Koflera i mnogih drugih, obišao je danas lokaciju trafostanice Lastva u Lastvi Grbaljskoj u Crnoj Gori, koju gradi kompanija Siemens.  Komesar Han je ovaj projekat okarakterisao kao vitalni dio procesa stvaranja regionalnog tržišta električne energije, kao i otjelotvorenje strateške investicije od regionalnog i pan-evropskog značaja.


Tanja Ljumovic 

 tanja.ljumovic@siemens.com