Siemens Infoday 2017

19. јун 2017

Decentralizacija i digitalizacija dva su dominantna trenda u sektoru energije. Neophodno je da kompanije reaguju fleksibilno, prilagođavajući se brzim promjenama tržišnih uslova i koristeći nove mogućnosti koje takve promjene nude. Specifičan i sve važniji faktor uspjeha jeste agilnost u Energetici. „Agilnost u energetici“ bio je i moto „Siemens Infoday 2017“, koji je održan u zgradi Siemens-a u Beču (Siemens City), gdje su, kroz interesantne razgovore, diskusije, prezentacije, predstavljeni izazovi energetike u 21. vijeku.

Gosti Siemens-a Crna Gora na „Siemens Infoday 2017“ – delegacija CGES-a u sastavu: Dragan Laketić – predsjednik Odbora direktora i Ivan Bulatović – izvršni direktor, posjetili su, zajedno sa izvršnim direktorom Siemens d.o.o. Podgorica – Snežanom Ivanović, izložbene štandove sa proizvodima i rješenjima napredne tehnologije.


Tanja Ljumovic 

 tanja.ljumovic@siemens.com