E-Billing (Elektronická fakturácia)

Mnoho podnikov sleduje prechodom na digitálnu fakturáciu jasný cieľ: šetriť čas a náklady.

Ponúkame vám možnosť využiť elektronickú fakturáciu a výhody, ktoré z nej vyplývajú:

  • Bezpečnosť – s cieľom zaistiť, že sa faktúry dostanú do rúk iba povolaným osobám.

  • Šetrnosť voči životnému prostrediu – elektronická fakturácia prispieva k šetreniu prírodných zdrojov, čím sa podieľa na ochrane životného prostredia.

  • Pohodlie – zašleme vám faktúru a vy máte možnosť, čo najrýchlejšie ju spracovať v rámci vášho procesného reťazca a následne zabezpečiť archiváciu.

  • Praktickosť – elektronická fakturácia vám umožní rýchlo uhradiť potrebné platby. Vďaka tomu nemusíte vynakladať zbytočné úsilie na vybavovanie, ušetríte čas a predídete prípadným urgenciám.

  • Jednoduchosť – zašlete nám písomný súhlas a v priebehu niekoľkých dní dostanete všetky faktúry v elektronickej podobe.


Zmluvu o obchodnej spolupráci (TPA – Trading Partner Agreement) vám na požiadanie poskytne váš osobný zákaznícky poradca. Zmluvu TPA si okrem toho môžete stiahnuť pod nasledujúcim prepojením: Súhlas elektronické faktury

Na základe ustanovenia spolkového ministerstva financií sa faktúry posielajú e-mailom ako prílohy vo formáte PDF.

Akékoľvek požiadavky týkajúce sa doplnenia údajov alebo zmien e-mailových adries, prípadné otázky alebo pripomienky na tému elektronickej fakturácie radi vybavíme na nasledujúcej e-mailovej adrese:  ebilling.at@siemens.com.