ERP2Mall

Objednávanie priamo zo systému ERP

ERP2Mall je postup na konverziu údajov objednávky špecifických pre zákazníka. Ako zákazník vytvoríte vo svojom systéme tovarového hospodárstva alebo manuálne súbor s objednávkou (textový súbor – pozrite si požiadavky) a tento zašlete na vopred zadefinovanú e-mailovú adresu spoločnosti Siemens.

Uvedením definovaného predmetu do príslušného riadka pre predmet vo vašej e-mailovej správe vás systém identifikuje ako zákazníka a použije sa postup konverzie, ktorý sme zriadili priamo pre vás. Prijatá objednávka sa interne konvertuje a spracuje.

Požiadavky

 • počítač s poštovým kontom a poštovým klientom,

 • konto v platforme Industry Mall,

 • podporované formáty textových súborov: MS Excel, CSV, DBF, voľný text ASCII, HTML, PRN (ovládač tlačiarne ASCII), obyčajný text – e-mail, MS Word, MS Access, XML a ďalšie,

 • objednávka musí mať vždy rovnakú štruktúru,

 • je treba dodržiavať presne stanovený predmet (napr.: AT_12345678_NÁZOV …).


Náklady

Žiadne alebo len nízke náklady. Nie je potrebné používať drahé konvertory EDIFACT, resp. poskytovateľov služieb EDI pre objednávky.

Využitie a výhody

 • rýchla a bezproblémová implementácia (približne šesť dní, v závislosti od formátu objednávania),

 • nízke náklady na zriadenie,

 • zrýchlenie objednávacích a dodacích procesov,

 • optimalizácia logistického reťazca,

 • možnosť spracovania takmer všetkých formátov,

 • bezpečné prenosy.