Software Update Service – Online Software Delivery (SUS OSD)
(Služba aktualizácie softvéru – Doručovanie softvéru online (SUS OSD))

Aktuálny softvér je základným predpokladom pre efektívnu prácu s využitím najnovších funkcií softvéru. Z toho dôvodu sa softvér od spoločnosti Siemens neustále aktualizuje a vylepšuje. Ak si objednáte službu Software Update Service (SUS) (Služba aktualizácie softvéru (SUS)), automaticky získate cenovo výhodný a bezproblémový prístup ku všetkým aktualizáciám vášho softvéru.

Prečo čakať, ak sa to dá aj rýchlejšie?

Z toho dôvodu možno odteraz sťahovať obsah aj prostredníctvom služby Online Software Delivery (OSD) (Doručovanie softvéru online (OSD)):

  • Aktuálne a neustále k dispozícii: Všetky zverejnené verzie softvéru možno sprístupniť jediným stlačením tlačidla.

  • Rýchle: Okamžité spustenie po prevzatí softvéru.

  • S tradičnou spoľahlivosťou: Rovnako bezpečné ako klasické zasielanie softvéru tradičnou poštou – avšak podstatne rýchlejšie.

  • Šetrné voči životnému prostrediu: Žiadne zaťažovanie životného prostredia, keďže odpadá používanie baliaceho materiálu a zasielanie.

Objednajte si novú službu Software Update Service (Služba aktualizácie softvéru) alebo využite nástroj SUS Manager (Správca služby SUS) (www.siemens.com/susmanager) a vychutnajte si pohodlný prechod od systému SUS s fyzickým zasielaním obsahu, ktorý používate teraz, na spôsob preberania obsahu online.


V prípade akýchkoľvek otázok k tejto téme sa obráťte na vášho osobného zákazníckeho poradcu alebo na lokálnych správcov na nasledujúcej e-mailovej adrese: sus.osd.at@siemens.com