E-Business (Elektronické obchodovanie)

Rozsiahle portfólio elektronického obchodovania spoločnosti Siemens zahŕňa nasledujúce služby:

Industry Mall


Platforma Industry Mall spoločnosti Siemens poskytuje prístup k celému portfóliu priemyselných produktov spoločnosti Siemens. Platforma Industry Mall je nástroj na komplexné vybavenie celého nákupného procesu od výberu produktov cez objednanie až po sledovanie zásielky – to všetko priamo a nezávisle od času a miesta.


Produktový katalóg CA 01


Interaktívny katalóg CA 01 obsahuje podrobné produktové informácie, funkcie objednávania, kontextových pomocníkov a projekčné nástroje k viac než 100 000 produktom a systémom od spoločnosti Siemens, čím uľahčuje vyhľadávanie a objednávanie výrobkov z rozsiahleho portfólia.


E-Billing (Elektronická fakturácia)


Vďaka systému elektronickej fakturácie sú tlač, vkladanie do obálok a odosielanie papierových faktúr minulosťou. Bezpečná služba elektronickej fakturácie online spoločnosti Siemens v bezprecedentnej miere zjednodušuje a zefektívňuje správu faktúr. Popri značnom znížení nákladov aj nárokov na čas zároveň šetríte aj životné prostredie. Odosielanie faktúr v podobe súborov vo formáte PDF prebieha plne automaticky.


Elektronické zadávanie ponúk a potvrdenie zákazky


Keď pošlete dopyt, príslušnú ponuku dostanete rýchlo a jednoducho prostredníctvom e-mailu. Do vašej e-mailovej schránky sa odošle aj príslušné potvrdenie zákazky po dokončení objednávky.ERP2Mall


ERP2Mall je postup na konverziu údajov objednávky špecifických pre zákazníka. Ako zákazník vytvoríte vo svojom systéme tovarového hospodárstva alebo manuálne súbor s objednávkou a tento zašlete ako prílohu s pevne určeným predmetom na vopred zadefinovanú e-mailovú adresu spoločnosti Siemens.


Riešenia EDI


EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (Elektronická výmena údajov pre oblasť administratívy, obchodu a dopravy)) je medziodborová a medzinárodná norma výmeny obchodných údajov medzi systémami elektronického spracovania údajov na strane zákazníka a dodávateľa. Príklady pre tieto typy správ sú ORDERS, ORDCHG, ORDRSP a INVOIC.


Služby SUS a OSD


Mnoho aktualizácií, servisných balíkov a inovácií je teraz k dispozícii aj prostredníctvom služby doručovania softvéru online (OSD – Online Software Delivery). Vďaka tomu môžete svoj softvér aktualizovať na najnovšie verzie ešte rýchlejšie a pohodlnejšie.