Close share layer

Share this page on...

Kontakti

Voditelj Divizije

Sadudin Ganić
tel: + 387 33 727 641
mob: + 387 61 144 518
fax: + 387 33 727 640
sadudin.ganic@siemens.com


Kontrolor

Sabina Hadžiabdić
tel. +387 33 727 621
mob. +387 61 107 544
fax: +387 33 727 603
sabina.hadziabdic@siemens.com


Prodaja

Benin Lizde
tel: + 387 33 727 611
mob: + 387 61 194 983
fax: + 387 33 727 640
benin.lizde@siemens.com


Komercijala i logistika

Sanela Milić
tel: + 387 33 727 633
fax: + 387 33 727 640
sanela.adzem@siemens.com


Tehnička podrška prodaji

Zahida Slinić
tel: + 387 33 727 642
mob: + 387 61 140 525
fax: + 387 33 727 640
zahida.slinic@siemens.com