Naša djelatnost

Elektrifikacija, automatizacija i digitalizacija su područja dugoročnog rasta tvrtke Siemens. Kako bismo u potpunosti iskoristili potencijale tržišta u ovim područjima, naše poslovanje je grupirano u devet sektora, plus zdravstvena skrb, kao zasebno upravljano područje poslovanja.


Power and Gas

Power and Gas

Power and Gas je pouzdan partner za proizvode svjetske klase i za rješenja za naftu i plin, električnu energiju i tržišta industrije. Ovaj sektor se posvetio isporučivanju pouzdanih, efikasnih, čistih i sigurnih proizvoda i rješenja svojim kupcima.

Više informacijaWind Power and Renewables

Wind Power and Renewables

Sektor Wind Power i Renewables je vodeći dobavljač pouzdanih, neškodljivih po okoliš i rentabilnih rješenja za obnovljivu energiju. Smanjivanje troškova za iskorištavanje energije vjetra je naš glavni cilj jer obnovljivu energiju nastojimo učiniti potpuno konkurentnom konvencionalnim izvorima energije.

Više informacija
Power Generation Services

Power Generation Services

Sa širokim spektrom inovativnih proizvoda i usluga, mi smo vodeći servisni partner za osiguranje visokog stepena pouzdanosti i optimalnih performansi opreme za generisanje energije pomoću rotirajućih dijelova u industrijama komunalnih djelatnosti, nafte i plina i industrijskih procesa u cijelom svijetu.

Više informacijaEnergy Management

Energy Management

Sektor Energy Management je jedan od vodećih svjetskih dobavljača proizvoda, sistema, rješenja i usluga za ekonomičan, pouzdan i inteligentan prenos i distribuciju električne energije. Portfelj uključuje postrojenja i sisteme za niskonaponske mreže i distribuciju na nivou mrežnih napajanja, rješenja za "pametne mreže" (smart grid) i sisteme za prenos visokog napona.

Više informacija
Building Technologies

Building Technologies

Building Technologies je svjetski lider na tržištu za sigurne, energetski efikasne i po okoliš neškodljive građevine i infrastrukture. Kao tehnološki partner, konsultant, davalac usluga, integrator sistema i dobavljač proizvoda, Building Technologies nudi sigurnost od požara, zaštitu, automatizaciju u građevinama, grijanje, ventilaciju i klimatizaciju zraka (HVAC), kao i proizvode i usluge za upravljanje električnom energijom.

Više informacijaMobility

Mobility

Efikasan i integrisan prevoz ljudi i robe željeznicom i cestom – sektor Siemens Mobility radi sa proizvodima, rješenjima i uslugama vezanim za pokretljivost.

Više informacija
Digital Factory

Digital Factory

Sektor Digital Factory (DF) nudi najiscrpniji portfolio bešavno integriranog hardvera, softvera i tehnološki baziranih usluga kako bi podržao proizvodne kompanije širom svijeta s ciljem poboljšanja fleksibilnosti i efikasnosti njihovih proizvodnih procesa i skraćivanja vremena kretanja proizvoda od ideje do stizanja na tržište.

Više informacijaProcess Industries and Drives

Process Industries and Drives

Vidljivo povećajte svoju produktivnost i unaprijedite svoje vrijeme-za-tržište pomoću inovativne tehnologije integrisane kroz cijeli ciklus. Podržavamo vas u vašem neprestanom usavršavanju pouzdanosti, sigurnosti i efikasnosti proizvoda, procesa i pogona.

Više informacija
Healthcare

Healthcare

Kako se svjetska populacija uvećava i stari, sve više ljudi teži da živi zdravim životom visokog kvaliteta sve do duboke starosti. Siemens Healthcare je pionir kad se radi o medicinskim tehnologijama koje pomažu u pružanju boljeg kvaliteta zdravstvene njege.

Više informacija