Nagrada

Regionalno finale takmičenja u Beču

Autori tri pobjednička rada na lokalnom nivou, zajedno sa članovima žirija, imat će priliku da posjete Siemens u Beču i prisustvuju regionalnom gala događaju.

Tokom posjete Beču oni će imati priliku da vide najnaprednija tehnološka dostignuća kompanije u Aspernu - „Jezerskom gradu“ kod Beča. Na površini od 240 hektara, Aspern predstavlja jedan od najvećih urbanih razvojnih projekata u Evropi. Novi grad gdje su zgrade, električna mreža i tržište električne energije povezani, dok se njihova sinergija kreira i evaluira. On predstavlja održivu laboratoriju svjetskog nivoa, gdje se tehnologije za uštedu energije, kao i nove distributivne mreže testiraju i optimiziraju prema zahtjevima budućih tržišta električne energije. Molimo Vas da više informacija pronađete na zvaničnom sajtu Asperna: http://www.aspern-seestadt.at/en

 

 

 

Regionalna gala ceremonija proglašenja pobjednika, gdje će tri najbolja rada na regionalnom nivou biti proglašena, održaće se u Siemens City-ju. Siemens City predstavlja centralu Siemensa u Austriji, i radno mjesto za 6.000 radnika. Zgrada je dizajnirana u skladu sa ekološkim principima, zajedno sa naprednom tehnologijom zelene gradnje. Održivi dizajn, ekološka tehnologija izgradnje i dosta zelenih površina čine Siemens City na sjeveru Beča pravom zelenom zgradom. Možete zaviriti u njen enterijer pomoću virtualne ture na http://www.siemens.at/panorama/

 

 

 

Nagradno putovanje za tri regionalna pobjednika

Regionalni pobjednici, odnosno autori tri novinarska rada sa najvišim ocjenama žirija, imat će priliku da posjete jednu od atratktivnih Siemens lokacija u svijetu. Nagradno putovanje će predstavljati jedinstvenu priliku da se pobjednici upoznaju sa Siemensovom naprednom proizvodnom tehnologijom, dok će istovremeno upoznati kulturu i narod zemlje koju će posjetiti.

Više informacija će uslijediti.