Pravila i uslovi takmičenja

 1. Takmičenje Siemens CEE Press Award 2016 otvoreno je za novinare, dopisnike i slobodno angažovane novinare čiji su radovi na zadatu temu objavljeni u štampanim medijima (bez obzira na dinamiku izlaženja), radiju, TV-u, elektronskim i on-line medijima na području teritorije Bosne i Hercegovine

 2. Televizijski i radio prilozi ne treba da budu duži od 60 minuta

 3. Autorski radovi prijavljenih novinara treba da su objavljeni u periodu od 1. septembra 2015. godine do 12. septembra 2016. godine

 4. Prijave mogu podnijeti pojedinci lično ili drugi u njihovo ime uz pismenu saglasnost autora

 5. Učesnici koji pošalju članak ili prilog na kome je radila grupa autora ne mogu podnijeti istu prijavu na individualnoj osnovi. Takav članak će se ocjenjivati kao jedna prijava i neophodno je definisati vođu autorskog tima

 6. Prijave se ne vraćaju

 7. Odluka žirija je konačna i dalje prepiske na tu temu neće biti moguće

 8. Članovi žirija koji dolaze iz medijskih kuća (novinari ili urednici) ne mogu ocjenjivati članke/priloge koji dolaze iz njihovih medijskih kuća. To ne znači da su samo izuzeti od ocjenjivanja autorskih radova koji pristižu iz njihovih medijskih kuća, već i svih radova koji su objavljeni u njihovim medijskim kućama. Pri ocjenjivanju autorskih radova koji dolaze iz jedne od medijskih kuća iz koje dolazi jedan od članova žirija (novinar, urednik), uzimaju se u obzir ocjene ostalih članova žirija i iste se sumiraju. Članovi komisije za dodjelu nagrada moraju biti isključeni u ocjenjivanju svih prispjelih autorskih radova u kojima je autor ili koautor sa njima u srodstvu (djeca ili roditelji, braća ili sestre, supružnici ili partneri). U tom slučaju isto važi za ostale članove žirija, odnosno uzima se prosjek njihovih ocjena.

 9. On-line prijava je moguća putem e-mail adrese novinarskanagrada.ba@siemens.com uz ispunjen Obrazac za prijavu. On-line prijave moraju sadržavati elektronsku kopiju objavljenog rada u svom izvornom obliku. Elektronska kopija mora biti u jednom od odobrenih digitalnih formata, najbolje je u PDF ili MP4 formatu.

 10. Hard copy prijave su, također, moguće u vidu faksimila ili fotokopija dok TV i video priloge možete poslati na CD/DVD-u. Radove je potrebno poslati na sljedeću adresu:
  Siemens d.o.o. Sarajevo
  Za novinarsku nagradu
  Milana Preloga 12b
  71000 Sarajevo

 11. Svaka prijava mora da sadrži:
  • Ime i prezime autora
  • Kontakt broj fiksnog telefona
  • Kontakt broj mobilnog telefona
  • Kontakt e-mail
  • Pun naziv medija u kome je tekst objavljen
  • Datum kada je tekst objavljen i pun naslov teksta

 12. Rok za podnošenje prijava je 12. septembar 2016. godine.

 13. Nakon 12. septembra 2016. neće biti prihvaćena nijedna prijava, bez obzira na razlog