Последни новини

15 април 2019 г.

Интегрирани решения за машиностроенето от Siemens на MACHTECH and INNOTECH EXPO

Оперативно направление Дигитални индустрии представя новостите в индустриалните автоматизирани системи и електрозадвижващи технологии

09 април 2019 г.

Демокамион на Siemens показа последните новости в индустриалния контрол и автоматизацията

Петдневната обиколка включваше Радомир, София, Пловдив, Стара Загора и Русе

05 април 2019 г.

Volkswagen ще си сътрудничи със Siemens за своя Industrial Cloud

Като интеграционен партньор Siemens ще осигури ефективното взаимодействие на производствени системи, машини и оборудване на различни производители в 122-те завода на Volkswagen


Публикации

Корпоративна презентация на Siemens България

още


hi! tech

hi! tech
Списанието за иновации на Siemens в България
още