Последни новини

30 август 2019 г.

Siemens Mobility и PIMK Rail представиха най-интелигентния локомотив в жп индустрията

Новият Smartrоn®, наречен „Роксана“, бе показан пред клиенти и партньори на събитие на Интермодалния терминал в Пловдив

14 август 2019 г.

Интелигентната сграда „разбира“ средата, в която функционира

Седрик Найкe, главен изпълнителен директор на оперативно направление Интелигентна инфраструктура и член на Управителния съвет на Siemens AG, споделя защо сградите днес трябва да са интелигентни, да отговарят на съвременните изисквания, каква ще е ролята им за бъдещето на енергийните мрежи и защо небето не е краен предел.

08 юли 2019 г.

Пет стъпки за по-силна Европа

Siemens подготви експертен доклад, наречен  „Индустриална политика за Европа, ориентирана към бъдещето“


Публикации

Корпоративна презентация на Siemens България

още


hi! tech

hi! tech
Списанието за иновации на Siemens в България
още