Close share layer

Share this page on...

Siemens Engineering Class 2019

Най-бързо развиващото се звено в Siemens България - Центърът за иновации в сградните технологии (GECC), предлага безплатно двудневно специализирано обучение по сградна автоматизация. Кандидатите могат да бъдат както професионално ангажирани в тази сфера, така и студенти от технически специалности или хора с интереси в тази област.


За центъра

Центърът за иновации в сградните технологии е  най-бързо развиващото се звено на Siemens България. Портфолиото му включва пълния цикъл на сградна автоматизация, включително програмиране на ниво контролери, графично изобразяване и контрол чрез мениджмънт станция, управление на климатизацията, съвременни системи за стайно регулиране, пожароизвестяване и контрол на достъп и другиОбучителите

Обучители са експерти от Центъра с доказан практически опит и множество международни проекти зад гърба си.