Международни публикации

Pictures of the Future
Списание за научни изследвания и иновации
Списание "Pictures of the Future" се публикува два пъти годишно от есента на 2001 и съдържа информация за последните технологични тенденции


Innovation News
Последните тенденции в научноизследователската и развойна дейност
Материали от областите комуникации, енергетика, индустриална автоматизация, транспорт, медицина, осветление, домашни електроуреди и много други